QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Konfigurering av nätverksskrivare via QNAP NAS

En skrivarserver kan användas på nätverket i hemmet/på jobbet för att dela en eller flera USB-skrivare på flera datorer. Istället för att ansluta de olika skrivarna till en individuell dator kan du helt enkelt ansluta skrivarna till en QNAP NAS. På så sätt kan alla datorer i nätverket snabbt skicka utskriftsjobb till nätverksskrivarna och du sparar både tid och pengar.

Skrivarserverfunktionen på QNAP NAS tillhandahåller IPP (Internet Printing Protocol), nollkonfiguration via Bonjour, Samba utskriftsprotokoll samt andra funktioner för hem- eller kontorsmiljö. Du kan även kontrollera och hantera skrivarnas köstatus via det webbaserade gränssnittet. Ytterligare säkerhetsalternativ kan erhållas för att begränsa åtkomst baserat på IP-adresser och domännamn.

QNAP

QNAP NAS har stöd för delade skrivare på Windows-, Mac- och Linuxdatorer. Följ nedanstående anvisning när du ska konfigurerar en nätverksskrivare med QNAP NAS:

Förberedelse

 1. Ladda ned drivrutiner för skrivaren från internet eller hämta dem från en installations-CD.
 2. Anslut skrivaren till en NAS USB-port. Om skrivaren är kompatibel med NAS-enheten visas det ett meddelande som bekräftar att skrivaren är ansluten. Välj “System Settings”(Systeminställningar) > “External Device”(Extern enhet) > “USB printer”(USB-skrivare).
  QNAP

Skrivarhantering

Välj vilken skrivare som ska redigeras eller vars inställningar ska visas.

QNAP
 • Skrivarinformation: Innehåller upplysningar om skrivaren samt status.
 • Skrivarlogg: Innehåller användarnamn, källans IP-adresser, filnamn och jobbstatus. Du kan stoppa, återuppta eller ta bort jobb som är färdiga eller som står i kö. Du kan också ta bort jobbposter efter att de är genomförda.
 • Rensa buffertutrymme: Ta bort jobbpost manuellt.
 • Inställningar:
  ”Stoppa delning av skrivare och rensa utskriftsbuffert”: Aktivera att skrivaren temporärt upphör att vara delad och rensa bort alla poster.
  ”Bonjour skrivarstöd”: Aktivera Apple Mac nollkonfiguration via Bonjour.
  ”Tjänstens namn”: Redigera skrivaren namn här.
 • Max. antal jobb per skrivare: Redigera antalet poster per skrivare.
 • Ange de IP-adresser eller domännamn som har tillgång eller ej till skrivartjänsten: Ställ in åtkomsträttigheter för att tillåta/neka utskrift från specifika IP- eller domänadresser via IPP.

Observera att skrivarposten tas bort efter att NAS-enheten har startats om.

Konfigurera Windows: Använda Samba

 1. Gå till "Control Panel" (Kontrollpanel) > "Network Services" (Nätverkstjänster) > ”Win/Mac/NFS” och markera “Enable file service for Microsoft networking”(Aktivera filtjänst för Microsoft-nätverk) i “Microsoft Networking”(Microsoft-nätverk).
  QNAP
 2. Öppna valfri Windows-katalog och ange NAS-enhetens sökväg till Samba.
  Till exempel: \\172.17.32.5
 3. Du ser nu de delade katalogerna och de anslutna skrivarna.
  QNAP
 4. Välj den skrivare du vill ansluta till. Du ombeds att installera drivrutinerna. Klicka på ”OK” för att välja skrivarmodell och installera drivrutinen.
  QNAP
  QNAP
 5. När installationen är klar visas ett fönster för hantering av skrivaren. Gå till “Printer” (Skrivare) > “Properties”(Egenskaper) för ytterligare information. Du kan skriva ut en testsida där för att bekräfta anslutningen.
  QNAP
  QNAP

Konfigurera Windows: Använda IPP (Internet Printing Protocol)

 1. Gå till “Settings”(Inställningar).
  QNAP
 2. Välj “Devices”(Enheter).
  QNAP
 3. Tryck på “Add a printer or scanner”(Lägg till skrivare eller skanner) och välj “The printer that I want isn’t listed”( Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan).
  QNAP
  QNAP
 4. Klicka på “Select a shared printer by name”(Välj en delad skrivare efter namn) och ange skrivarens IP-adress. Till exempel: http://172.17.32.5:631/printers/bobbyofficePR3.
  • Adressen har följande format:
   http://NAS_IP:631/printers/PRINTERNAME, där NAS_IP kan vara en domännamnsadress om du vill göra en fjärrutskrift.
  • Port 631 är standardport för IPP.
   QNAP
 5. Du ombeds att installera skrivarens drivrutiner.
  QNAP
 6. När drivrutinen har installerats kommer skrivarens namn och drivrutin att visas.
  QNAP
 7. Du kan ställa in den som din standardskrivare eller skriva ut en testsida.
  QNAP
 8. Nätverksskrivaren är nu tillgänglig för utskriftsjobb.

Konfigurera Mac OS

 1. Aktivera “Bonjour printer support”(Bonjour skrivarstöd) på inställningssidan. Du kan även ändra “Service name”(Tjänstens namn).
  QNAP
 2. Gå till “System Preferences”(Systeminställningar) och välj “Printers & Scanners”(Skrivare och skannrar).
  QNAP
 3. Tryck på ”+” för att lägga till en skrivare.
  QNAP
 4. Bonjour visar alla skrivare som är anslutna till det lokala nätverket. Välj den skrivare som är ansluten till NAS:en, bekräfta att modellen är korrekt och välj skrivarmodell i “Use”(Använd). Klicka på “Add”(Lägg till) för att skapa en anslutning.
  QNAP
 5. Det kan finnas ytterligare alternativ som behöver konfigureras för vissa skrivare. Klicka på “Continue”(Fortsätt) för att spara inställningen.
 6. Skrivaren är nu klar för användning.
  QNAP
Lanseringsdatum: 2013-06-27
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 34% procent.