QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Installation och användning av nätverket och den virtuella nätverksväxeln?

Inledning:

Nätverk och virtuell växel integrerar hanteringen av IPv4, IPv6, Wi-Fi* och Thunderbolt, tillsammans med en virtuell växel Nätverk och virtuell växel är en central plats där du kan skapa, konfigurera och hantera nätverksanslutningar så att du kan ansluta din dator och andra enheter till både lokala nätverk och fjärrnätverk. Det lättanvända och intuitiva grafiska användargränssnittet gör att du snabbt förstår nätverksanslutningarnas status. Denna artikel beskriver de uppgifter och procedurer som krävs för hantering av Nätverk och virtuell växel.

*Den här funktionen finns endast tillgänglig i vissa modeller.

1. Översikt

Du kommer till Nätverk och virtuell växel genom att logga in på din NAS som administratör. Gå därefter till “Control Panel” (Kontrollpanel) >“Network”(Nätverk) > “Network & Virtual Switch” (Nätverk och virtuell växel).

På Översiktssidan kan du se status för aktuella nätverksanslutningar, nedladdnings- och överföringshastighet samt nätverkets topologi. Som visat i nedanstående diagram så är systemets standardgateway konfigurerad till Adapter 1 och anslutningarna till internet sker genom detta gränssnitt. Diagrammet visar även att adapter 2 och adapter 3 är anslutna till andra enheter. Också virtuella växlar som skapats av Container Station och Virtualization Station visas här.

Du kan få mer information om nätverksadaptrarna genom att klicka på “More” (Mer) till höger på sidan.

På TBS-453A har adapter 2 en inbyggd fysisk växel och den visas enligt följande:

Klicka på adaptern för att dess placering.

Du kan även få information om bandbredd för var och en av LAN-portarna på adaptern.

2. Gränssnitt

Här ser du nätverksadapterns grundläggande inställningar, som IP-adress, NAS-serverns adress, porttrunkering och inställningar för IPv6. Använda virtuella växlar för att koppla ihop nätverksanslutningar så att de kan kommunicera. Du kan till exempel skapa en brygga mellan en internetanslutning och en nätverksanslutning så att alla andra enheter kan anslutas till internet.

a. Konfigurera en nätverksadapter

Konfigurera en nätverksadapters inställningar (exempel: IP-adress och VLAN-medlemskap) genom att klicka på symbolen för “edit” (redigera) .

Välj att få en IP-adress från en DHCP-server, eller genom att manuellt skriva in en IP-adress.

Du kan också konfigurera ett VLAN-ID för nätverkets gränssnitt så att det kan tilldelas ett logiskt segmenterat nätverk. Eftersom ett VLAN ses som ett separat logiskt nätverk så måste trafik till enheter som hör till andra VLAN routas. Att skapa VLAN-nätverk kan öka säkerheten och tillförlitligheten av ditt nätverk.

Obs! VLAN ID måste bestå av ett tal mellan 1 och 4 094.

b. Ange en DNS-server

Tilldela en DNS-server eller inhämta en DNS-serveradress automatiskt.

c. Konfigurera porttrunkering

Med porttrunkering kan du kombinera flera LAN-gränssnitt och få ökad bandbredd, belastningsutjämning och trafikredundans så att nätverket kan förbli anslutet vid ett eventuell fel i en nätverksport.

Obs! Vissa porttrunkeringslägen kräver att de anslutna växlarna har stöd för samma standarder samt att de är korrekt konfigurerade. Till exempel så måste IEEE 802.3ad vara aktivera på växlarna för att IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation (dynamisk länkaggregering) ska kunna användas.

1. Klicka på “Add” (Lägg till) för att starta inställning av porttrunkering.

2. Välj nätverksadaptrar och porttrunkeringsläge.

3. Klicka på “Apply” (Använd).

*Den här funktionen finns endast tillgänglig i vissa modeller.
*Den här funktionen stöds inte av TBS-453A.

d. Konfigurera IPv6

Aktivera IPv6 genom att klicka på “IPv6” och markera alternativet “Enable IPv6” (Aktivera IPv6).

Systemet startas om när du har aktiverat IPv6-inställningen. När systemet har startat upp på nytt visas tillgängliga IPv6-inställningar på IPv6-sidan. Använd den sidan för att konfigurera IPv6- och DNS serverinställningarna eller för att aktivera radvds-tjänsten, som är Router Advertisement Daemon för IPv6.

OBS! radvd kan endast konfigureras på adapter 1.

e. Skapa en virtuell växel

Med den virtuella växelfunktionen kan du skapa virtuella växlar eller hämta upplysningar om virtuella växlar som du har skapat i Virtualization Station, Container Station eller Linux Station. Det finns två driftssätt för virtuella växlar för att hjälpa dig att etablera de nätverksanslutningar som behövs utifrån din miljö.

 • Skapa en virtuell växel med driftssättet Privat nätverk

  Ett privat nätverk begränsar åtkomsten så att endast kommunikation mellan datorer på samma fysiska nätverk kan ske. Denna konfiguration är perfekt för att förmedla eller dela data inom ett nätverk där anslutning till internet inte är ett måste eller önskvärt. Du kan till exempel bygga en isolerad LAN-miljö för åtkomst av övervakningssystem med bättre datasäkerhet.

  Skapa en virtuell växel för att bygga ett privat nätverk:

  1. Gå till fliken “Virtual Switch” (Virtuell växel) och klicka på “Add” (Lägg till) >“Private Network Mode” (Driftssätt Privat nätverk).


  2. Välj de adaptrar som du vill lägga till i det privata nätverket. Ange därefter nödvändiga parametrar, såsom IP-adressintervall och lånetid.

  3. Klicka på “Add” (Lägg till).

De enheter som är anslutna till dessa adaptrar får en IP-adress. De kan dock endast kommunicera med andra enheter som hör till samma virtuella växel.

 • Skapa en virtuell växel med driftssättet Växel

  En virtuell växel länkar ditt lokala nätverk till ett annat nätverk eller till internetanslutningen. Skapa en virtuell växel som kopplar ihop nätverk:

  1. Gå till fliken “Virtual Switch” (Virtuell växel) och klicka på “Add” (Lägg till) > “Switch Mode” (Växelläge).  2. Välj “Uplink” (Upplänk) för den adapter som ansluter till andra nätverk eller till internet, och “Downlink” (Nerlänk) för de enheter som ska anslutas till den virtuella växeln.

  3. Klicka på “Add” (Lägg till).

Efter inställning kan enheter anslutas till andra nätverk eller till internet via den särskilda upplänks-porten i den virtuella växeln.

Obs! Undvik att skapa en topologi som innehåller slingor, både för läget Växel och Privat nätverk. Annars kommer alla enheter i ditt nätverk att förlora möjligheten att kommunicera i nätverket.

f. Fysiskt inbyggd växel i TBS-453A

TBS-453A har en inbyggd hårdvaruväxel i tillägg till en avancerad virtuell växelfunktionalitet. Som utgångspunkt kan du helt enkelt använda LAN-portarna som portar för nätverksväxlar. Du kan även fritt konfigurera specifika portar som ett säkert privat nätverk.

 • Ansluta till internet genom den fysiska växeln:

  1. Adapter 2 representerar den inbyggda växeln och ger dig möjlighet att konfigurera LAN-portar 2-1 till 2-4 som portar för nätverksväxlar.

  2. Gå till “Network & Virtual Switch” (Nätverk och virtuell växel) > “Interfaces” (Gränssnitt) > “Physical Switch” (Fysisk växel).  3. Standardläget är växelläget. Anslut en av dessa portar (2-1 till 2-4) till internet och använd återstående portar till att ansluta till andra enheter.

 • Skapa ett privat nätverk:

  1. Se till att port 2-1 till 2-4 inte är anslutna till andra nätverk.

  2. Klicka på fliken “Interfaces” (Gränssnitt) och välj “Physical Switch” (Fysisk växel).  3. Klicka på “Apply” (Använd). Anslut nu till port 2-1 till 2-4 för att skapa ett säkert, lokalt nätverk.

Obs! Undvik att skapa en topologi som innehåller slingor, både för läget Växel och Privat nätverk. Annars kommer alla enheter i ditt nätverk att förlora möjligheten att kommunicera i nätverket.

3. Wi-Fi

Anslut en USB Wi-Fi-adapter till NAS-enheten för att ansluta den till ett trådlöst nätverk. NAS-enheten börjar nu söka efter trådlösa nätverk som finns i närheten. Nedan följer två metoder för att skapa en anslutning till ett trådlöst nätverk.

a. Skapa en anslutning till ett trådlöst nätverk som är synligt och som finns i närheten

De flesta åtkomstpunkterna i trådlösa nätverk kan ställas in till att sända en SSID (Service Set Identifier) eller att inte sända en SSID. Om en trådlös åtkomstpunkt sänder så kan NAS-enheten upptäcka det. Wi-Fi-listan visar alla kompatibla, trådlösa nätverk som har upptäckts, signalstyrka samt om de är lösenordsskyddade. Anslut till ett trådlöst nätverk som är synligt och som finns i närheten:

1. Välj det nätverk du vill ansluta till och klicka därefter på “Connect” (Anslut).

2. Systemet avgör säkerhetskraven, t.ex. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) och andra krypteringsmetoder som stöds. Du blir ombedd att ange en säkerhetsnyckel om nätverket kräver det.

b. Anslut till ett osynligt trådlöst nätverk

Du kan fortfarande ansluta till en åtkomstpunkt för ett trådlöst nätverk som inte sänder sitt SSID genom att manuellt mata in SSID och säkerhetsupplysningar.

Klicka på “Connect to a Wi-Fi network” (Anslut till ett trådlöst nätverk) Ange sedan de upplysningar som behövs för att utföra anslutningen. Du kan också bygga ett ad-hoc-nätverk som tillåter noder att kommunicera direkt (dator-till-dator) utan behov av en AP.

Obs! Systemet stöder endast en trådlös USB-adapter åt gången.

4. DHCP-server

Funktionen DHCP-server gör det möjligt för dig att konfigurera NAS-enhetens DHCP-serverfunktion. NAS-enheten kan fungera som en DHCP-server för ditt nätverk. En DHCP-server tilldelar automatiskt IP-adresser till var och en av datorerna eller enheterna i ditt nätverk. Aktivera DHCP-tjänsten på NAS-enheten:

1. Klicka på fliken “DHCP Server” (DHCP-server) och därefter på fliken “Add” (Lägg till).

2. Välj nätverksadapter för DHCP-tjänsten och ange relaterade inställningar såsom IP-adressintervall och klientens lånetid. Klicka därefter på “Apply” (Använd).

3. Sidan DHCP-server visar upplysningar om DHCP-servern.

5. Standard gateway

Använda följande anvisningar för att ställa in en standard gateway som möjliggör kontakt mellan NAS:en och ett fjärrnätverk (t.ex. internet) eller en värd.

1. Klicka på “Default gateway” (Standard gateway).

2. Systemet upptäcker automatiskt de adaptrar som kan nå internet och ställer in en till att vara det förutbestämda gränssnittet som paket skickas från.

3. Om du vill välja en standard gateway manuellt så klickar du på “Manually choose the system’s default gateway” (Välj systemets standard gatweay manuellt). Välj ett sekundärt gränssnitt för den händelse att det primära gränssnittet inte kan nå det avsedda fjärrnätverket.

Lanseringsdatum: 2016-01-19
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 26% procent.