QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur uppdaterar jag den inbyggda programvaran för min QNAP-NAS?

QNAP publicerar med jämna mellanrum ny inbyggd programvara som innehåller instruktioner för hur du uppdaterar eller förbättrar programvarufunktionerna för QTS eller NAS-operativsystemet eller skyddar operativsystemet mot skadlig kod och säkerhetsluckor. Vi rekommenderar att du uppdaterar din NAS inbyggda programvara varje gång som en ny version finns tillgänglig för nedladdning. Genom att hålla din NAS uppdaterad förbättras prestandan och det blir lättare att åtgärda rapporterade problem och kända säkerhetsrisker.

Du kan uppdatera den inbyggda programvaran på tre sätt: Live update (realtidsuppdatering), Manuell uppdatering och Uppdatering med Qfinder Pro. Se nedanstående avsnitt för vägledning för varje metod.

Var försiktig!

För att undvika uppdateringsfel bör du vidta följande försiktighetsåtgärder innan du påbörjar uppdateringsprocessen.

 1. Efter att du uppdaterat den inbyggda programvaran måste du starta om NAS-systemet. Installera inte uppdateringen när du behöver använda din NAS för att få tillgång till tjänster.
 2. Se till att du har en tillförlitlig anslutning mellan den dator du använder för uppdateringen och NAS-enheten. Använd inte trådlös anslutning för uppdateringen av den inbyggda programvaran.
 3. Modellnamnet för enheten anges normalt på en etikett på undersidan eller baksidan av enheten. Du kan även logga in till din NAS för att få reda på modellnamnet. För mer information läser du avsnittet Kontrollera modellnamnet på din NAS och aktuell version av inbyggd programvara.
 4. Ladda ned korrekt version av den inbyggda programvaran för din enhet. För mer information läser du avsnittet Ladda ned inbyggd programvara.
 5. För att förhindra att data av misstag går förlorade ska du säkerhetskopiera innehållet på din NAS, inklusive både systeminställningarna och viktiga data, innan du uppdaterar den inbyggda programvaran. För mer information läser du avsnittet Spara och återställa inställningarna för din NAS.
 6. Om din NAS inte har startats om på ett tag rekommenderar vi att du startar om NAS-enheten innan du uppdaterar den inbyggda programvaran.
 7. Avbryt inte uppdateringen eller koppla från NAS-enheten under uppdateringsprocessen.

Spara och återställa inställningarna för din NAS

Använd funktionen Backup/Restore (säkerhetskopiera/återställ) för att spara dina nuvarande NAS-konfigurationsinställningar eller för att hämta en tidigare säkerhetskopierad konfiguration. För att använda den här funktionen loggar du in till din NAS som administratör (använd kontot admin eller ett användarkonto som tillhör administratörsgruppen) och går till ”Control Panel” (Kontrollpanelen ) > ”Backup/Restore” (Säkerhetskopiera/återställ), för att sedan välja ”Backup/Restore Settings” (säkerhetskopiera/återställ inställningar). Klicka på ”Backup” (säkerhetskopiera) för att skapa och spara en säkerhetskopieringskonfiguration till din dator.

Om några oväntade fel uppstår när den inbyggda programvaran uppdateras kan du använda funktionen ”Restore” (återställ) på samma sida för att läsa in de konfigurationsinställningar som du tidigare säkerhetskopierade.

Live update (realtidsuppdatering)

Live Update (realtidsuppdatering) kan automatiskt söka efter och ladda ned den senaste inbyggda programvara som passar för din NAS.

 1. Logga in till din NAS som administratör (använd kontot admin eller ett användarkonto som tillhör administratörsgruppen), gå till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Firmware Update” (Uppdatera inbyggd programvara) och välj fliken ”Live Update” (realtidsuppdatering).
 2. Klicka på ”Check for Updates” (sök efter uppdateringar) så kommer ett popup-fönster att öppnas med information om den senaste versionen. Dessutom kan du markera alternativet ”Automatically check if a newer version is available when logging into the NAS web administration interface” (kontrollera automatiskt om en nyare version finns tillgänglig vid inloggning till NAS-webbadministrationsgränssnittet). Om det här alternativet aktiveras får du meddelande om det finns någon ny version av den inbyggda programvaran när du loggar in till NAS-enheten.
 3. Markera alternativet ”Automatically restart the system after firmware update” (starta automatiskt om NAS-systemet efter uppdateringen av den inbyggda programvaran) för att starta om NAS-systemet efter att den inbyggda programvaran installerats. Klicka på ”OK” för att omedelbart starta om NAS-systemet. Eller så kan du klicka på ”Cancel” (avbryt) om du vill starta om det senare. Du måste starta om NAS-systemet för att den uppdaterade inbyggda programvaran ska börja gälla. Efter att du uppdaterat den inbyggda programvaran måste du starta om NAS-systemet. Installera inte uppdateringen när du behöver använda din NAS för att få tillgång till tjänster.

Manuell uppdatering

För att manuellt uppdatera den inbyggda programvaran för din NAS följer du nedanstående steg:

Kontrollera modellnamnet på din NAS och aktuell version av inbyggd programvara

Logga in till din NAS som administratör (använd kontot admin eller ett användarkonto som tillhör administratörsgruppen) och gå till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”System Status” ( Systemstatus) där du klickar på fliken ”System Information” (systeminformation). På den här sidan visas modellnamnet och version av inbyggd programvara. Dessutom visas annan information om NAS-systemet.

Ladda ned inbyggd programvara

 1. Gå till QNAP-webbplatsen (http://www.qnap.com/download) och välj din NAS-modell.
 2. Välj ”Firmware” (inbyggd programvara) och leta reda på önskad version av den inbyggda programvaran. Klicka på meddelandeikonen för att läsa viktig information om den inbyggda programvara som valts. Dessa versionskommentarer kommer att omfatta specifika instruktioner som eventuellt kan gälla i ditt fall.
 3. Välj att ladda ned från en global server, europeisk server eller en server i USA beroende på var du befinner dig.
 4. Beroende på webbläsarinställningarna väljer du en hämtningsplats att spara filen med den inbyggda programvaran till. Eller så öppnar du din standardmapp för nedladdningar och sparar filen där.
 5. När nedladdningen slutförts kan du fortsätta med att installera uppdateringen av den inbyggda programvaran på din NAS.

Utföra uppdateringen manuellt

 1. Logga in till din NAS som administratör (använd kontot admin eller ett användarkonto som tillhör administratörsgruppen) och gå till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Firmware Update” (Uppdatera inbyggd programvara) där du klickar på fliken ”Firmware Update” (uppdatera inbyggd programvara). Följ anvisningarna på skärmen för att installera den uppdaterade inbyggda programvaran.
 2. Klicka på ”OK” för att omedelbart starta om NAS-systemet. Eller så kan du klicka på ”Cancel” (avbryt) om du vill starta om det senare. Du måste starta om NAS-systemet för att den uppdaterade inbyggda programvaran ska börja gälla.
 3. Bekräfta installationen genom att gå till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”System Logs” (Systemloggar).

Uppdatera med Qfinder Pro

Qfinder Pro är ett bekvämt sätt att uppdatera den inbyggda programvaran på för alla enheter inom nätverket med samma modellnamn. När du använder Qfinder Pro kan du även välja om du vill använda en specifik version av den inbyggda programvaran eller den senaste som finns tillgänglig för automatisk uppdatering.

Om din NAS inte har startats om på ett tag bör du starta om den innan du uppdaterar den inbyggda programvaran.

 1. Starta Qfinder Pro.
 2. Klicka på ”Tools” (Verktyg ) > ”Update Firmware” (Uppdatera den inbyggda programvaran).
 3. Välj ”Path of the system firmware image file” (sökväg för avbildningsfilen för NAS-enhetens inbyggda programvara) för att uppdatera den inbyggda programvaran manuellt, eller välj ”Automatically update the firmware to the latest version” (uppdatera den inbyggda programvaran automatiskt till den senaste versionen) för automatisk uppdatering till den senaste versionen via realtidsuppdatering.
Lanseringsdatum: 2015-06-12
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 40% procent.