QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur säkerhetskopierar jag Qsync-filer och dokument till en annan QNAP-NAS?

Qsync kan förbättra produktiviteten, samarbetet och filcentraliseringen för företag och organisationer. Eftersom dessa filer är så viktiga är det av största vikt att du har en komplett säkerhetskopieringslösning för Qsync. I den här handledningen förklaras hur du säkerhetskopierar Qsync-filer via Backup Station.

Öppna QTS på destinations-NAS-enheten:

Logga in till destinations-NAS-enheten och gå till ”Backup Station”.

Ställ in den här NAS-enheten som säkerhetskopieringsserver och välj en lösning som passar din situation. I det här exemplet använder vi Rsync.

Aktivera ”Enable backup from a remote server to the local host” (aktivera säkerhetskopiering från en fjärrserver till den lokala värden) och ”Allow remote Rsync server to back up data to NAS” (tillåt fjärrbaserad Rsync-server att säkerhetskopiera data till NAS-enheten) och ange användarnamnet och lösenordet för den här Rsync-säkerhetskopieringsservern.

Klicka på ”Apply” (verkställ) och ”OK”.

Öppna QTS på käll-NAS-enheten:

Logga in till käll-NAS-enheten och gå till ”Backup Station”.

Välj ”Remote Replication” (Fjärreplikering) > ”Rsync (säkerhetskopiering på filnivå)” > ”Create a Replication Job” (Skapa ett replikeringsjobb).

Ge ett namn åt den här säkerhetskopieringsuppgiften.

I ”Settings” (inställningar) anger du destinations-NAS-enhetens IP-adress samt användarnamnet och lösenordet för Rsync-säkerhetskopieringsservern.

Välj arbetsmapp från varje sida och klicka på ”Add” (lägg till) för den här uppgiften. Administratörer kan även konfigurera säkerhetskopieringsfrekvensen och andra alternativ.Säkerhetskopieringsuppgiften kommer att köras igång.

Efter att säkerhetskopieringsuppgiften slutförts kan du gå till File Station för destinations-NAS-enheten och kontrollera om filerna kopieras.

OBS!

  1. Endast administratörer kan använda Backup Station.
  2. I den delade mappen ”homes” (arbetsmappar) sparas varje användares arbetsmapp. Administratörer kan därför med fördel använda säkerhetskopieringslösningen att kopiera från arbetsmappar på käll-NAS-enheten till arbetsmappar på destinations-NAS-enheten.
  3. Om alternativet ”Enable sync on this shared folder” (aktivera synkronisering på denna delade mapp) är aktiverat säkerhetskopierar du dessa delade mappar för att säkerställa dataintegriteten.
  4. Användarlistor och konfigurationsinställningar kommer att stödjas i framtida versioner.
Lanseringsdatum: 2015-11-16
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 44% procent.
o