QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur säkerhetskopierar jag innehållet i mitt Gmail-konto till en QNAP-Turbo NAS?

Sedan tjänsten introducerades 2004 har Gmail för ett oräkneligt antal människor och organisationer blivit den e-posttjänst som man i första hand väljer eftersom den ger en perfekt plattformsoberoende användarupplevelse och är integrerad med Googles många andra tjänster. I den här artikeln kommer vi att förklara för dig hur du kan använda QNAP:s Gmail Backup-app för att arkivera alla dina e-postmeddelanden till en Turbo NAS.

Gmail Backup-appen gör det möjligt för dig att säkerhetskopiera och återställa e-postmeddelanden på både individuella konton och domänkonton. Innehållet i Gmail kan säkerhetskopieras enligt schema och förhandsgranskas via ett gränssnitt för webbhanteringen. Säkerhetskopierade e-postmeddelanden kan återställas till det ursprungliga e-postkontot eller till andra konton.

Modeller som stöds: Endast x86-baserade Turbo NAS-enheter stöds (inklusive TS-x51, TS-x53, TVS-x63, TS-x69, TS-x70, TVS-x71, TS-x79 och TVS-x80). Besök QNAP:s webbplats för mer information.

Konfigurera Gmail Backup och återställningstjänsten

Följ nedanstående anvisningar första gången du konfigurerar Gmail Backup-tjänsten.

 1. Installera Gmail Backup-appen.
 2. Skapa ett Gmail-säkerhetskopieringsjobb.
 3. Hantera dina Gmail-säkerhetskopieringsjobb.
 4. Återställa e-postmeddelanden på Turbo NAS-enheten till Gmail-kontot.

1. Installera Gmail Backup-appen

Gå till QTS-appcentret, sök efter ”Gmail Backup” och välj sedan ”Add to QTS” (lägg till QTS).

2. Skapa ett Gmail-säkerhetskopieringsjobb

När du öppnar Gmail Backup-appen för första gången blir du ombedd att skapa ett säkerhetskopieringsjobb.

Gmail Backup stöder två typer av säkerhetskopieringsjobb:

 • För att säkerhetskopiera ett enskilt e-postkonto anger du Gmail-kontots e-postadress och väljer ”Next” (nästa).

  Appen måste vara auktoriserad för åtkomst till ditt Google-konto. Klicka på ”Google OAuth2” för att öppna auktoriseringssidan. För att läsa mer om OAuth besöker du: http://wikipedia.org/wiki/OAuth.

  Din webbläsare försöker att omdirigera dig till Google OAuth-auktoriseringssidan. Välj ”Allow access” (tillåt åtkomst).

  Du kommer att tilldelas en autentiseringskod. Kopiera den från denna sida och klistra in i appen. För att verifiera koden väljer du ”Account Test” (test av konto).


 • För att säkerhetskopiera ett domänkonto anger du domännamnet och följer sedan nedanstående steg för att få nyckeln.
 • A. Registrera ett tjänstkonto
  1. Logga in till https://console.developers.google.com
  2. Skapa ett nytt projekt


  3. Öppna ”Home page” (startsidan), och i ”Dashboard” (Kontrollpanelen) > ”Use Google APIs” (Använd Google API:er) aktiverar du:
   • Admin SDK
   • Gmail API


  4. I ”Permissions” (Behörigheter) > ”Service accounts” (Tjänstkonton) klickar du på ”Create service account” (skapa tjänstkonto).

  5. Välj filformat P12 och klicka på ”Create” (skapa) så kommer en nyckelfil med namnet xxxxx.p12 att laddas ned. Spara den här filen på ett säkert ställe.  6. Gå tillbaka till ”Service accounts” (tjänstkonton) och klicka på ”View Client ID” (visa klient-ID) enligt nedanstående skärmbilder:
   • Klient-ID: används för att ställa in domänsäkerheten
   • E-postadress: används för att skapa säkerhetskopieringsuppgiften för Gmail-domänen

   

 • B. Ställ in domänsäkerheten
  Logga in till http://www.google.com/work/apps/business/
  1. I ”Admin Console” (Administratörskonsolen) > ”Security” (Säkerhet) > ”API reference” (API-referens) markerar du alternativet ”Enable API access” (aktivera API-åtkomst)


  2. I ”Admin console” (Administratörskonsolen) > ”Security” (Säkerhet) > ”Advanced Settings” (Avancerade inställningar) > ”Manage API Client access” (Hantera åtkomst för API-klienten)
   Ange klient-ID i ”Client name” (klientnamn), och kopiera sedan och klistra in nedanstående API i fältet ”One or More API Scopes” (ett eller flera API-omfång), och klicka på ”Authorize” (auktorisera)
   • https://apps-apis.google.com/a/feeds/group/#readonly,
   • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly,
   • https://www.googleapis.com/auth/apps.groups.migration,
   • https://mail.google.com/

   

 • C. Konfigurera Gmail-säkerhetskopiering
  • Domain (domän): ange domännamnet
  • Service account (servicekonto): Ange e-postadressen för projektet som du nyss skapade (t.ex. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@utvecklare.gtjänstkonto.se)
  • Admin name (administratörsnamn): domänadministratörskontot
  • Key file (nyckelfil): nyckelfilen xxxxxxxxx.p12 som du mottog när du skapade projektet
  • Klicka på ”Next” (nästa) eller ”Account Test” (test av konto) för att verifiera inställningarna
  • Klicka på ”Select Member” (välj medlem) för att välja ett domänkonto som ska säkerhetskopieras

Efter att du auktoriserat ditt konto kan du konfigurera säkerhetskopieringsjobbet:

 • Backup path (sökväg till säkerhetskopia): målmappen där de säkerhetskopierade e-postmeddelandena sparas.
 • Backup all mail (säkerhetskopiera alla e-postmeddelanden): Om du väljer detta alternativ säkerhetskopieras alla dina e-postmeddelanden. Du kan även välja att säkerhetskopiera e-postmeddelanden som mottagits och skickats under en viss tidsperiod.
 • Backup frequency (frekvens för säkerhetskopiering): välj hur ofta som Turbo NAS-enheten ska säkerhetskopiera dina e-postmeddelanden.

Välj sedan ”Next” (nästa).

I det sista steget kommer systemet att be dig bekräfta inställningarna.

3. Hantera dina Gmail-säkerhetskopieringsjobb

På sidan ”Backup” (säkerhetskopiering) kan du hantera säkerhetskopieringsjobb som sparats.

 • Create (skapa): skapa ett nytt säkerhetskopieringsjobb.
 • Backup Now (säkerhetskopiera nu): starta ett säkerhetskopieringsjobb.
 • Edit (redigera): Ändra konfigurationen för ett säkerhetskopieringsjobb. Om du har ändrat lösenord eller auktoriseringsnyckel för Gmail-kontot måste du göra samma ändringar här också.
 • Delete (ta bort): ta bort ett säkerhetskopieringsjobb.
 • Select Member (välj medlem): låter dig välja specifika medlemmar under körning av säkerhetskopieringsjobb för domänkonton.
 • Stop (avbryt): avbryt det säkerhetskopieringsjobb som körs.

4. Återställa e-postmeddelanden på Turbo NAS-enheten till Gmail-kontot

Om du behöver återställa e-postmeddelanden på Turbo NAS-enheten kan du vidta följande åtgärder:

 • Återställ alla e-postmeddelanden som säkerhetskopierats till det ursprungliga e-postkontot:
  Markera önskat säkerhetskopieringsjobb och välj ”Restore” (återställ). (Denna åtgärd påverkar inte e-postmeddelanden på Gmail-servern.)

 • Visa och ladda ned sparade e-postmeddelanden:
  Markera önskat säkerhetskopieringsjobb och välj ”View” (visa).

  Då visas en lista med e-postmeddelanden. Du kan använda knapparna för att visa, ta bort och ladda ned dessa e-postmeddelanden.

 • Migrera säkerhetskopierade e-postmeddelanden till ett tilldelat Gmail-konto. Markera säkerhetskopieringsjobbet och välj ”Migrate” (migrera).

  Ange en Gmail-e-postadress och välj ”OK”.

  Appen måste vara auktoriserad för åtkomst till Google-kontot. Klicka på ”Google OAuth2” för att öppna auktoriseringssidan. När din webbläsare försöker att gå till Google OAuth-auktoriseringssidan väljer du ”Allow access” (tillåt åtkomst). Kopiera koden, klistra in den i den tomma ramen och klicka på ”OK”.

Lanseringsdatum: 2014-11-14
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 58% procent.
o