QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur migrerar jag en Windows-baserad virtuell maskin till/från Virtualization Station?

Eftersom aktiveringsmekanismerna och systemarkitekturen är väl integrerade med själva maskinvaran krävs några förhandsåtgärder innan ett befintligt Windows-operativsystem kan migreras.

Windows lagrar den IDE- eller SATA-kontrollant som installerades i början i sitt minne, och startar inte om kontrollanten har ändrats. Du kan använda MergeIDE (ett hjälpprogram från c't, som är en tysk datatidning) så att du kan göra ändringar i Windows-registret för att kringgå kontroll av kontrollant.

Följ nedanstående steg för att migrera den virtuella maskinen. I vårt exempel använder vi "VMware Workstation".

Från VMware Workstation till Virtualization Station

 1. Ta en ögonblicksbild
  Starta VMware Workstation, gå till "VM" (Virtuell maskin) > "Snapshot" (Ögonblicksbild) > "Take Snapshot…" (Ta en ögonblicksbild).

  Namnge ögonblicksbilden och lägg till en beskrivning om du vill, klicka sedan på "Take Snapshot" (ta ögonblicksbild).
 2. Ta endast bort VM Tools och VMware (om du redan har installerat VM Tools måste du ta bort det först).
  Klicka på "Start" (starta) och välj "Control Panel" (kontrollpanelen).

  Klicka på "Uninstall a program" (avinstallera ett program).

  Välj "VMware Tools" och klicka på "Uninstall" (avinstallera).

  Klicka på "Yes" (ja) för att avinstallera.

  Klicka på "Yes" (ja) för att starta om den virtuella maskinen.
 3. Ladda ned MergeIDE och kör filen "MergeIDE.bat" i den virtuella maskinen
  Klicka på nedanstående länk för att ladda ned: http://download.qnap.com/Storage/Others/Virtualization_Station/MergeIDE.zip
  Extrahera filen och dubbelklicka på filen "MergeIDE.reg" i den virtuella maskinen.

  Klicka på "Yes" (ja) för att lägga till MergeIDE.reg.

  Klicka på "OK" för att avsluta.
 4. Efter att MergeIDE installerats startar du om den virtuella maskinen
 5. Exportera den virtuella maskinen till OVF-filformat
  Gå till "File" (fil) och välj "Export to OVF…" (exportera till OVF-filformat).
 6. Återställ till den tidigare ögonblicksbilden (valfritt)
  Gå till "VM" (virtuell maskin) och välj "Snapshot" (Ögonblicksbild) > "Revert to Snapshot" (Återställ till ögonblicksbild).

  Klicka på "Yes" (ja) för att bekräfta.
 7. Importera den virtuella maskinen till Virtualization Station
  Klicka på nedanstående länk för att öppna handledningen: http://www.qnap.com/i/sv/trade_teach/con_show.php?op=showone&cid=111#A

Från Virtualization Station till VMware Workstation

Du kan även med fördel migrera den virtuella maskinen från Virtualization Station till andra hypervisorer, t.ex. VMware och VirtualBox.

 1. Ta en ögonblicksbild
  Gå till informationssidan för en virtuell maskin och klicka på "Snapshot" (ögonblicksbild)

  Namnge ögonblicksbilden och lägg till en beskrivning om du vill, klicka sedan på "Create" (ta ögonblicksbild).
 2. Ladda ned MergeIDE och kör filen .bat
  Klicka på nedanstående länk för att ladda ned: http://download.qnap.com/Storage/Others/Virtualization_Station/MergeIDE.zip
  Extrahera filen och dubbelklicka på filen "MergeIDE.reg" i den virtuella maskinen.

  Klicka på "Yes" (ja) för att lägga till MergeIDE.reg.

  Klicka på "OK" för att avsluta.
 3. Efter att MergeIDE installerats startar du om den virtuella maskinen
 4. Exportera den virtuella maskinen till OVF-filformat
  Klicka på nedanstående länk för att öppna handledningen: https://www.qnap.com/i/sv/trade_teach/con_show.php?op=showone&cid=111#B
 5. Återställ till den tidigare ögonblicksbilden (valfritt)
  Om du vill använda den ursprungliga virtuella maskinen klickar du på "Snapshot" (ögonblicksbild) och sedan på "Revert" (återställ). Den virtuella maskinen kommer då att återställa systemet till den tidigare ögonblicksbilden.
 6. Importera den virtuella maskinen till VMware Workstation
  Starta VMware Workstation och klicka på "File" (fil). Välj "Open…" (öppna) och välj den virtuella maskin som tidigare exporterats för att importera den.

Referens
VirtualBox. Hur du migrerar befintliga Windows-installationer till VirtualBox. Finns på följande länk: https://www.virtualbox.org/wiki/Migrate_Windows. Senast ändrad den sjätte januari 2015.

Lanseringsdatum: 2015-03-11
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 67% procent.