QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur man konfigurerar fjärreplikering på QNAP Turbo NAS-enheten?

Fjärreplikering

"Skydda filer från dataförlust genom fjärreplikering"

Vad är fjärreplikering?

Fjärreplikering är den process genom vilken man delar information över ett nätverk för att säkerställa överensstämmelse mellan två olika platser, t.ex. två lagringsservrar. Det är med andra ord en form av dataspegling över ett avstånd.

Varför behöver jag fjärreplikering?

En av de största fördelarna med spegling är att om dataförlust inträffar på den primära platsen kan fjärrplatsen göras tillgänglig på nätet och fortsätta att fungera vid exakt samma tillfälle som den primära platsen felade. Detta säkerställer inte bara fullständig säkerhetskopiering av datan utan håller även systemet fungerande kontinuerligt med minsta möjliga nedtid.

Nedan visas ett fjärreplikeringsscenario.

Följ proceduren nedan om du vill konfigurera fjärreplikering på Turbo NAS-enheten. Observera att vissa skärmbilder kan se annorlunda ut beroende på den inbyggda programvarans version i din enhet.

Steg 1: Konfigurera inställningarna på den fjärranslutna Turbo NAS-enheten

A) Vidarebefordra port 873 på din NAT-router till den fjärranslutna NAS-enhetens LAN-IP-adress, t.ex. vidarebefordra port 873 till 192.168.1.3.
B) Logga in till administrationsgränssnittet för din fjärranslutna NAS-enhet.
C) Skapa en resursmapp som replikeringsmål på den fjärranslutna NAS-enheten.
(Skapa exempelvis en nätverksresurs med namnet "Sales" och en undermapp med namnet "2008" på den fjärranslutna NAS-enheten.)

D) Om du vill tillåta en vanlig rsync-server att säkerhetskopiera data till denna fjärrserver får du inte glömma att kryssa för alternativet "Allow remote Rsync server to back up data to NAS" (Tillåt fjärransluten rsync-server att säkerhetskopiera data till NAS-enhet).

Om du ändrar portnumret ska du komma ihåg att vidarebefordra detta på din NAT-router som i steg A.

Steg 2: Konfigurera inställningarna på den lokala Turbo NAS-enheten

A) Logga in till din lokala Turbo NAS-enhet.
B) Gå till "Backup" (Säkerhetskopiering) > "Remote Replication" (Fjärreplikering).
C) Klicka på "Create New Replicating Job" (Skapa nytt replikeringsjobb) för att skapa ett nytt säkerhetskopieringsjobb.

Assistenten "Remote Replication Wizard" (Fjärreplikeringsassistent) öppnas för att leda dig genom processen att skapa ett nytt replikeringsjobb.
1. Väljer servertyp (NAS-server för att replikera till en annan QNAP NAS-enhet) och ange jobbets namn. Klicka på "Next" (Nästa).

2. Ange information om fjärrmålet. Klicka på "Next" (Nästa).

3. Ange målsökväg, d.v.s. den resursmapp och katalog dit den lokala NAS-datan ska säkerhetskopieras. Klicka på "Next" (Nästa).

Klicka bara i textrutan för att göra det enkelt. En lista över fjärrmappar visas. Du kan välja fjärrmapp för replikeringsjobbet direkt.

a. Klicka här.
b. Dubbelklicka här.

4. Ange lokal sökväg för replikeringsjobbet. Datan i denna mapp kommer att replikeras till den fjärranslutna NAS-enheten. Du kan klicka på textrutan och välja mapp direkt. Klicka på "Next" (Nästa).

5. Ange replikeringsschema. Klicka på "Next" (Nästa).

6. Välj önskade alternativ för replikeringen och klicka sedan på "Next" (Nästa).

Obs!

  • Om du väljer krypterad replikering kan du behöva vidarebefordra port 22 som du gjorde med port 873 i steg 1.
  • Krypterad replikering är möjlig endast med användaren "admin" (i steg 2).
  • Med inkrementell replikering kan modifierad källdata kopieras till fjärrservern endast efter den första fullständiga säkerhetskopian. Detta sparar tid för framtida replikering.

7. Klicka på "Finish" (Avsluta) för att avsluta konfigureringen av replikeringsjobbet.

När jobbet har skapats kommer du att se statusen "Replicating" (Replikerar) för ditt aktuella jobb om du valde alternativet "Replicate now" (Replikera nu). Schemalagda replikeringsjobb som ännu inte har startat har statusen "Ready" (Redo).

Säkerhetskopiera data från din Windows-PC till Turbo NAS-enheten genom fjärreplikering (rsync)

Om du vill säkerhetskopiera data från din Windows-PC till Turbo NAS-enheten med hjälp av fjärreplikeringsfunktionen över rsync kan du använda ett rsync-program för Windows, till exempel DeltaCopy. DeltaCopy är ett grafiskt konfigurationsverktyg som gör det möjligt för användare eller administratörer i Windows® att replikera data från en Windows®-PC till en fjärrserver som kör rsync (en QNAP NAS-enhet i det här fallet). För mer information kan du besöka: http://www.aboutmyip.com/AboutMyXApp/DeltaCopy.jsp

Lanseringsdatum: 2013-05-02
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 57% procent.