QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur man ansluter QIoT Suite Lite med HTTP?

I den här handledningen lär du dig hur du ansluter till QIoT Suite Lite via HTTP.

Se följande handledning för att lära dig hur du ansluter olika utvecklingspaneler till QIoT Suite Lite: https://www.qnap.com/go/how-to/tutorial/qiot-suite-lite

Se följande länk för att lära dig hur du etablerar IoT-applikation och Things: https://www.qnap.com/go/how-to/tutorial/article/how-to-show-dht11-data-on-qiot-dashboard

Du kan också kontakta QNAP GitHub på https://github.com/qnap-dev/qnap-qiot-sdks

Öppna IoT-program för att få HTTP-inställningar

 • Öppna dina IoT-applikationer och gå till dina Things.
 • Klicka på ”Anslut enhet” knappen.
 • Välj ”HTTP” och klicka på ”Nästa".
 • Klicka på "Ladda ner filen JSON". Namnet på filen kommer att vara "resourceinfo.json".

* Mer information om "resourceinfo.json"
Följande är exempelkod från resourceinfo.json:

{
 ”tillgångssymbol": ”r:e91d53d57729b9d0b59772f9f2a130dc",
 "myqnapcloudHost": ”Ej tillgänglig”, ”
 ”klientId": ”rpi2_1509001699",
 "värd": [
 ”172.17.28.73” ], ”
 ],
 ”begärandeid": ”c08b5979-1f8f-42da-9085-d761707be65c",
 "port": 23000,
 ”resurser": [ {
 ”beskrivning": ”",
 "datatyp": ”Flyta”, ”
 ”resursid": ”temp”, ”
 ”ämne": ”qiot/things/admin/rpi2/temp",
 "resursnamn": ”temp”, ”
 ”resurstypnamn": ”Temperatur",
 "enhet": ”°C"
 } ] }
 • Källa:
  1. ”tillgångssymbol" : Detta värde måste inkluderas för användning i HTTP-rubriken
  2. ”myqnapmolnVärd": Om du ansluter myqnapcloud DDNS-tjänsterna till din NAS, kommer den att ge ett Internet värdnamn som kan ansluta till QIoT Suite Lite. Om du möter problem med portar, hänvisa till följande artikel: https://qiot.qnap.com/blog/en/2017/09/21/solve-problem-using-different-port-qiot-suite-lite-v1-0-41/
  3. ”klientid": Enheter identifierare.
  4. ”värd": NAS IP
  5. ”begärandeid" : Detta värde måste inkluderas för användning i HTTP-rubriken
  6. ”port": HTTP port.
  7. ”resurser": Information om resursen, inklusive följande:
   • beskrivning: QIoT resursbeskrivning
   • datatyp: QIoT resursdatatyper
   • resursid: QIoT resurs-identifikerare
   • ämne: Metoden för HTTP att skicka och ta emot.
   • resursnamn: QIoT resursnamn.
   • resurstypnamn: QIoT resurstypnamn.
   • enhet: QIoT resursenheter.
 • Typ av anslutning:
  ”Publicera”:
  • metod: PLACERA
  • sökväg: /resurser/<ämne>
  • Rubrik
   • Åtkomst-symbol: <åtkomstsymbol>
   • BegärandeId: <begärandeid>
   • Innehåll-Typ: tillämpning/json
  • brödtext
   • {”värde" : <data>}
  ”Ta emot":
  • metod: FÅ
  • sökväg: /resurser/<ämne>
  • rubrik:
   • Åtkomst-symbol: <åtkomstsymbol>
   • BegärandeId: <begärandeid>
   • Innehåll-Typ: tillämpning/json

Med hjälp av ovanstående exempel skulle du få följande ”URL” länk:
http://172.17.28.73:23000/resources/qiot/things/admin/rpi2/temp"

Lanseringsdatum: 2017-11-17
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
o