QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur laddar jag ned filer med Download Station?

Översikt

Download Station 4.2 är ett webbaserat nedladdningsverktyg som kan användas av de som prenumererar på RSS-kanaler för att ladda ned filer från internet genom att använda BT, PT, Magnet Link, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, FlashGet, Thunder och QQDL. Med BT-sökfunktionen kan användaren enkelt hitta BT-filer att ladda ned och göra sin QNAP-NAS till ett dygnet runt-öppet nedladdningscenter.

Viktigt! Download Station tillhandahålls endast för nedladdning av lagliga filer. Nedladdning eller distribuering av otillåtet material strider mot lagen och kan leda till allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Användaren kommer att hållas ansvarig för konsekvenserna av sina handlingar, och bör därför bekanta sig med innehållet i upphovsrättsskyddet.

Vad är BT?

BT är ett av de vanligaste sätten att överföra stora filer på via p2p-nätverk. En BT-fil innehåller de metadata and den tracker för den ursprungliga filen som krävs för att Download Station ska kunna ansluta till andra användare och ladda ned filer.

Vad är en magnetlänk?

Magnetlänkar är URL-nedladdningslänkar som i huvudsak avser resurser (t.ex. BT-filer) som finns tillgängliga för nedladdning via p2p-nätverk.

Vad är RSS?

RSS är en typ av webbflödesformat som används för att publicera material som ofta uppdateras, t.ex. blogginlägg, nyhetsrubriker, ljudklipp och videor.
Starta Download Station

Lägga till nedladdningsuppgifter

Hantera nedladdningar i en BT-fil

Begränsa nedladdnings-/uppladdningshastigheten

Schemalägga nedladdningar

Skicka ett meddelande när en nedladdningsuppgift slutförts

Tillåta vanliga användare att få tillgång till Download Station

 

Starta Download Station

Se till att Download Station har installerats och aktiverats i App Center (kan endast användas med QTS 4.1 eller senare versioner).

Lägga till nedladdningsuppgifter

1. Du kan dra och släppa BT/PT-filer från datorn till Download Station eller klicka på ”+”-knappen för att lägga till BT/PT-filer eller flera URL:er (HTTP/FTP/Magnet Link /FlashGet/Thunder/QQDL).2. Du kan söka efter BT-filer med BT-sökfunktionen för att lägga till nedladdningsuppgifter.

3. Klicka på ”RSS” i den vänstra panelen för att lägga till RSS-flöden. Download Station kommer att läsa in alla RSS-flöden så att du kan välja vilka du vill ladda ned.4. När nedladdningsuppgifter skapas kan användare spara filer till vilken mapp som helst så länge som de har åtkomstbehörighet. Innan nedladdningsuppgiften slutförts sparas filerna i en tillfällig mapp med ”dsdownload” som namn på tillägget. När nedladdningen slutförts återfår filerna sitt ursprungliga namn på tillägget och flyttas till vald destinationsmapp.

5. Download Station prioriterar nedladdningar baserat på när de lades till i listan. För att ändra prioriteten högerklickar du på nedladdningsuppgiften och väljer Priority (prioritet) i snabbmenyn för att ändra nedladdningsordning.

OBS!

  • Det maximala antalet samtidiga nedladdningar för en x86-baserad NAS är 60 (30 BT/PT-nedladdningar, 30 HTTP+FTP-nedladdningar).
  • Det maximala antalet samtidiga nedladdningar för en ARM-baserad NAS är 20 (10 BT/PT-nedladdningar, 10 HTTP+FTP-nedladdningar).
  • Möjligheten att dra och släppa BT-filer från din dator till Download Station stöds endast av Google Chrome och Mozilla Firefox.

Hantera nedladdningar i en BT-fil

Du kan välja en BT-fil och klicka på ”Edit Downloads” (redigera nedladdningar) i den högra panelen för att lägga till BT-filer eller för att stoppa nedladdningar.

Begränsa nedladdnings-/uppladdningshastigheten

För att begränsa Download Stations bandbreddsanvändning går du till ”Settings” (Inställningar) > ”HTTP”, ”FTP” eller ”BT” > ”Bandwidth Limit” (Bandbreddsgräns).

Schemalägga nedladdningar

För att schemalägga nedladdningar av filer för en specifik tidsperiod går du till ”Settings” (Inställningar) > ”Global” (Globala) > ”Download Schedule” (Nedladdningsschema). Efter att du aktiverat nedladdningsschemat kan du välja ”Full speed” (full hastighet), ”Turn off” (stäng av) eller ”Limited” (begränsad), och klickar sedan på önskade tidpunkter.

Skicka ett meddelande när en nedladdningsuppgift slutförts

Gå till ”Settings” (Inställningar) > ”Global” (Globala) > ”Notification” (Meddelande) och aktivera meddelandefunktionen ”Email” (e-post).

Tillåta vanliga användare att få tillgång till Download Station

1. Gå till App Center och leda reda på Download Station 4.2. I listrutemenyn ställer du in på alternativet ”Display on every user’s main menu” (visa i alla användares huvudmeny) eller ”Display on every user’s main menu and as an App shortcut on the login screen” (visa i alla användares huvudmeny och som en genväg till appen på inloggningsskärmen).

2. Gå till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Privilege Settings” (Privilegieinställningar) > ”Users” (Användare) > ”Application Privilege” (Programprivilegium) för att aktivera Download Station-åtkomstprivilegier för allmänna användare.

Lanseringsdatum: 2014-04-08
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 33% procent.