QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur en QNAP NAS bakom en NAT Router som är ansluten till Q'center övervakas

1. Utmaningar och lösningar

I den senaste versionen av Q'center tillhandahåller vi en lösning som gör att QNAP NAS aktivt kan anslutas till en Q'center-server. Den här lösningen gör att företag enkelt kan övervaka sin NAS bakom NAT Routrar i en miljö med antingen lokalt nätverk eller Internet och förbättrar på så sätt övervakningsstrukturen.

2. Hur du kommer igång

2.1. Systemkrav

För att övervaka en QNAP NAS måste NAS:en vara uppdaterad till QTS 4.1.0 eller senare version. Uppdatera versionen av inbyggd programvara innan NAS:en läggs till Q'center.

2,2. Konfigurera en registreringskod i Q'center

Öppna Q'center i din QNAP NAS eller annan plattform, gå till ”Inställningar”, välj kontot för administratören eller privilegierade användaren och mata in registerkoden för autentisering.

Välj kontot för administratören eller privilegierade användaren i ”Inställningar” och mata in ”Registerkoden” för autentisering.

2.3. Installera Connect to Q'center

För att göra så att din NAS kan ansluta till en Q'center-server måste du ladda ned Connect to Q'center från antingen QNAP-webbplatsen eller från QTS App Center. För att göra detta, gå till nedladdningssidan i QNAP App Center och välj din NAS-modell eller öppna ”App Center” direkt i din NAS för att ladda ned och installera Q'center Assistant. När det är klart kan du kontrollera att Q'center Assistant är installerad i din ”App Center”.

Ladda ned Connect to Q'center direkt på https://www.qnap.com/app_center/ eller installera den från App Center.

Efter att den installerats, kontrollera att Connect to Q'center visas i avsnittet ”Mina appar” i App Center.

3. Använda Connect to Q'center

3,1. Anslut NAS till Q'center med Connect to Q'center

När den är installerad, öppna Connect to Q'center i ”App Center” genom att klicka på ”Öppna”.

Öppna Connect to Q'center genom att trycka på knappen ”Öppna”

Nu kan du mata in värdnamnet eller IP-adressen för att ansluta din NAS direkt till Q'center. Ange systemets portnummer till din Q'center-server i Port. Mata till sist in registreringskoden som du nyss ställt i in Q'center. När alla obligatoriska värden är ifyllda, klicka på ”Installera” för att ansluta NAS:en till Q'center och ladda ned Q'center Agent enligt din NAS-modell.

*Om du behöver ansluta en lokal NAS till Q'center-server via Internet, säkerställ att din Q'center-server är korrekt åtkomlig från det lokala nätverket med korrekt WAN IP, värdnamn eller myQNAPcloud-adress.

Mata in alla obligatoriska värden för att ansluta din NAS till Q'center och installera Q'center Agent. Kontrollera att du har åtkomst till Q'center-server från det nätverk där din NAS finns.

Om din Q'center är installerad på en QNAP NAS kan du aktivera tjänsten ”myQNAPcloud” och UPnP portvidaresändning” för NAS webbtjänst så att andra NAS kan få åtkomst till Q'center-servrar med myQNAPcloud-adress.

När det är klart kommer du att se att Q'center Agent är installerad. Klicka på ”Starta Q'center Agent” för att importera IP-inställningarna för Q'center till Q'center Agent och starta anslutningen mellan NAS och Q'center. Efter anslutningen kan du se vilken Q'center-server som din NAS är ansluten till i Q'center Agent , ändra anslutningen för att ändra Q'center-server och ladda ned anslutningsloggen. Q'center Agent skickar automatiskt och regelbundet systeminformation till den markerade Q'center-server och i Q'center-server ser du att den nya NAS med en annan IP-adress har lagts till i hanteringslistan.

När det är klart ser du att Q'center Agent är installerad på din NAS och du kan starta den direkt från Connect to Q'center.
 
Starta Q'center Agent från Connect to Q'center och anslut till Q'center-server.

En ny NAS med en IP-subnätadress har lagts till hanteringslistan och du kan nu använda Q'center för att övervaka en NAS som finns bakom en NAT-router.

I nätverksstrukturen i ovanstående exempel kan NAS:en bakom en NAT Router med LAN-IP-adress i subnätet 192.168.0.101 även övervakas av Q'center-server.
Lanseringsdatum: 2015-09-04
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 27% procent.
o