QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du skapar och använder tjänsten för iSCSI-mål på en QNAP-Turbo NAS

"En snabb, effektiv och billig metod för att implementera nätverkslagringslösningar"

Innehåll

Vad är iSCSI och vilka fördelar ger det?

Microsoft Active DirectoryiSCSI (Internet Small Computer System Interface) är en IP-baserad (internetprotokollbaserad) standard för lagringsnätverk för att kunna koppla in resurser för datalagring. Genom att överföra iSCSI-kommandon via IP-nätverk används iSCSI för att underlätta dataöverföring via intranät och för att hantera lagring över långa avstånd. iSCSI kan användas för att överföra data via LAN (Local Area Network: lokalt nätverk), WAN (Wide Area Network: icke-lokalt nätverk) eller Internet, och kan göra det möjligt att lagra och hämta data oberoende var du befinner dig. (Citerat från Wikipedia)

När små och medelstora företag utformar sina lagringsinfrastrukturer strävar de oftast efter en budgetvänlig universallösning för lagring som enkelt kan utökas. Med iSCSI-tjänsten på en QNAP-Turbo NAS kan Turbo NAS-enheten omedelbart fungera som ditt lagringsexpansions- eller säkerhetskopieringsmål för programservrar (t.ex. för databasservrar, e-postservrar eller säkerhetskopieringsservrar). I den här artikeln visas hur du kan använda tjänsten för iSCSI-mål på Turbo NAS-enheten för lagringsexpansion genom att använda olika operativsystem.

iSCSI target usage scenario

Viktigt att känna till innan du börjar

I det här dokumentet kallas din dator för en "initierare" eftersom den initierar anslutningen till enheten, som kallas för ett "mål".

OBS! Vi rekommenderar INTE att du ansluter till samma iSCSI-mål med två olika klienter (iSCSI-initierare) samtidigt. Detta kan leda till dataförlust eller skador på disken.

Skapa en volym för iSCSI-mål

Logga in till din Turbo NAS, gå till "iSCSI" > "iSCSI Storage" (iSCSI-lagring) > "Create" (Skapa) för att skapa ett nytt iSCSI-mål.

Start the iSCSI target creation wizard

Nedanstående bilder är till hjälp när du skriver in den information som krävs för att kunna skapa iSCSI-målet.

Enter the information to create the iSCSI target
Enter the information to create the iSCSI target

Ange ett namn för ditt mål.

Enter the information to create the iSCSI target

Det här är ett valfritt steg för att aktivera autentisering. Vi rekommenderar starkt att du använder autentisering om Turbo NAS-enheten använder ett offentligt/öppet nätverk.

Enter the information to create the iSCSI target

Välj att skapa en bildfil på en volym eller att allokera lagringsutrymme från en lagringspool för iSCSI LUN:en. Det första alternativet ger större flexibilitet och en mer dynamisk allokering medan det andra alternativet ger bättre prestanda.

Enter the information to create the iSCSI target

Ange den kapacitet som krävs.

Enter the information to create the iSCSI target

Bekräfta inställningarna.

iSCSI target created successfully

iSCSI LUN:en kommer därefter att skapas på grundval av de gjorda inställningarna.

iSCSI target created successfully
*Allokering av diskutrymme säkerställer att det finns tillräckligt med lagringsutrymme för ett iSCSI-mål. Emellertid tar det längre tid att skapa disken (beroende på hur stor den är), och det måste finnas tillräckligt med utrymme på den fysiska disken.

När iSCSI-målet skapats kommer den att listas på sidan "iSCSI Target" (iSCSI-mål) med statusen "Ready" (klar).

Fördelar med tunn allokering på Turbo NAS-enheten
Med tunn allokering kan systemadministratören flexibelt allokera diskutrymme (på iSCSI-målet) till serverprogram för att när som helst utöka lagringsutrymmet oavsett storleken på det aktuella lagringsutrymmet. Utökningen av lagringsutrymme på servrarna görs enkelt på olika operativsystem med hjälp av iSCSI-initieraren. Tunn allokering gör hanteringen av lagringsutrymme effektivare eftersom systemadministratören bara behöver övervaka lagringskapaciteten för en enda server (Turbo NAS-enheten) istället för extra hårddiskar eller band på andra underlagringssystem. Överallokering tillåts eftersom lagringskapaciteten för Turbo NAS-enheten kan utökas genom att använda resurser för utökning av RAID-kapaciteten online.

För att ansluta till iSCSI-målet har vi precis skapat den flik som representerar det operativsystem som du använder.

Ansluta till iSCSI-mål genom att använda Microsoft iSCSI Initiator på Windows

Vi kommer nu att visa hur du använder iSCSI-initieraren på Windows för att lägga till iSCSI-målet (Turbo NAS-enheten) som en extra partition. Innan du börjar använda tjänsten för iSCSI-mål ska du kontrollera att du skapat ett iSCSI-mål på Turbo NAS-enheten i "Device Configuration" (Enhetskonfiguration) > "iSCSI Target" (iSCSI-mål) och installerat korrekt iSCSI-initierare för ditt operativsystem.

iSCSI-initierare på Windows

Version 2.07 av Microsoft iSCSI Software Initiator är ett officiellt program för Windows Server 2003/XP/2000 som låter användaren implementera en extern iSCSI-lagringsmatris över ett nätverk. Om du använder Windows Vista 7 eller 8, eller Windows Server 2008 eller 2012, inkluderas Microsoft iSCSI Software Initiator som standard. För mer information (inklusive nedladdningslänkar) går du till:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=12cb3c1a-15d6-4585-b385-befd1319f825&displaylang=en

Starta iSCSI-initieraren från "Control Panel" (Kontrollpanelen) > "Administrative Tools" (Administrationsverktyg). Under fliken "Discovery" (identifiering) klickar du på "Add Portal" (lägg till portal). Ange Turbo NAS-enhetens IP-adress och portnumret för iSCSI-tjänsten.

Enter the IP address of the NAS to start the discovery

Tillgängliga iSCSI-mål och deras status kommer därefter att visas under fliken "Targets" (mål). Välj det mål du vill ansluta till, och klicka sedan på "Connect" (anslut).

Enter the IP address of the NAS to start the discovery

Du kan klicka på "Advanced" (avancerade inställningar) för att göra fler anslutningsinställningar (inklusive autentisering). I annat fall klickar du bara på "OK" för att fortsätta.

Confirm to log on to the chosen target

Status för målet ska nu vara "Connected" (ansluten).

The status of the target now shows 'Connected'

Efter att målet anslutits kommer Windows att identifiera anslutningen och behandla den som en ny hårddisk som lagts till och som behöver initieras och formateras innan den kan användas. Högerklicka på "My Computer" (Min dator) > "Manage" (Hantera) för att öppna fönstret "Computer Management" (datorhantering). Gå till "Disk Management" (diskhantering). Ett fönster ska då öppnas med frågan om du vill initiera hårddisken som nyss hittats. Klicka på "OK", och formatera sedan den här hårddisken på samma sätt som du normalt gör när en ny hårddisk läggs till.

The status of the target now shows 'Connected'

Efter hårddiskinitiering och formatering kommer den nya hårddisken att vara ansluten till din dator. Du kan nu använda det här iSCSI-målet som en vanlig diskpartition.

Ansluta till iSCSI-mål genom att använda iSCSI Initiator på Mac OS

Krav:

Steg:

 1. Kör ”globalSAN and Xtarget” från ”System Preferences” (systeminställningar).
 2. Klicka på låsikonen för att låsa upp och tillåta ändringar. Välj ”+” > ”Portal/Group” (+ > Portal/grupp).
 3. Ange IP-adressen eller domännamnet för NAS-enheten. Klicka på ”Add” (lägg till).
 4. Välj ett iSCSI-mål i den vänstra listrutan, och välj sedan ”iSCSI Options” (iSCSI-alternativ).
 5. Välj ”Always send Session Type when connecting” (skicka alltid sessionstyp vid anslutning), och välj sedan ”Done” (klar).
 6. Valfritt: Om CHAP-autentisering används väljer du ”Authentication” (autentisering).
 7. Välj ”Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)” för att ange namn och hemliga fält. Klicka på ”OK”.
 8. Välj anslutning för iSCSI-målet i den högra listrutan. Välj ”Connect” (anslut).


  Resultat:
  iSCSI-anslutningen visas nu som ”Connected” (ansluten) i den vänstra listrutan.

Om inte Mac-datorn kan läsa iSCSI-målet uppmanas du i en dialogruta att initiera iSCSI-målet.

Följ då nedanstående steg för att initiera iSCSI-målet:

 1. Välj ”Initialize…” (initiera).
 2. Högerklicka på iSCSI-målet under ”External” (externt) och välj ”Erase…” (radera). Observera att alla data på målet kommer att raderas.
 3. Ange enhetsnamn och välj format. Välj ”Erase” (radera).

Slutligt resultat:
Det kommer att finnas en ikon för iSCSI-målet på skrivbordet, och målet kan nu användas som en extern enhet på din Mac.

Information om iSCSI-initieraren Xtend SAN

Med ATTO:s iSCSI-initierare Xtend SAN för Mac OS X kan Mac-användare använda och dra fördel av iSCSI. Den är kompatibel med Mac OS X 10.4.x till 10.6.x. För mer information går du till: http://www.attotech.com/products/product.php?sku=INIT-MAC0-001

Efter att du installerat iSCSI-initieraren Xtend SAN hittar du den i "Applications" (program).

Under fliken "Discover Targets" (identifiera mål) kan du välja att antingen "Discover by DNS/IP" (identifiera enligt DNS/IP) eller "Discover by iSNS" (identifiera enligt iSNS) i enlighet med nätverkstopologin. I vårt exempel använder vi IP-adressen för att identifiera iSCSI-målen.

Följ anvisningarna och skriv in serveradressen, iSCSI-målets portnummer (standard: 3260) och CHAP-information (i tillämpliga fall). När du är klar klickar du på "Finish" (slutför) för att hämta målet.

Tillgängliga iSCSI-mål på Turbo NAS-enheten kommer att visas. Välj det mål du vill ansluta till, och klicka sedan på "Add" (lägg till).

Du kan konfigurera anslutningsegenskaperna för det iSCSI-mål som valts på fliken "Setup" (konfiguration).

Klicka på fliken "Status", välj det mål du vill ansluta till, och klicka sedan på "Login" (logga in) för att fortsätta.

Ansluta till iSCSI-mål genom att använda Open-iSCSI Initiator på Linux-distributionen Ubuntu

I den här artikeln visas hur du använder Open-iSCSI Initiator på Linux-distributionen Ubuntu för att lägga till iSCSI-målet (Turbo NAS-enheten) som en extra partition. Innan du börjar använda tjänsten för iSCSI-mål ska du kontrollera att du skapat ett iSCSI-mål på Turbo NAS-enheten i "Device Configuration" (Enhetskonfiguration) > "iSCSI Target" (iSCSI-mål) och installerat korrekt iSCSI-initierare för ditt operativsystem.

Information om Open-iSCSI Initiator på Linux

Open-iSCSI Initiator på Linux är ett inbyggt paket i Ubuntu 8.04 LTS (och senare versioner). Med bara några få kommandon kan du ansluta till en iSCSI-volym genom att använda en shell-prompt. Mer information om Ubuntu finns på http://www.ubuntu.com/, och mer information (inklusive nedladdningslänkar) för Open-iSCSI finns på: http://www.open-iscsi.org/

Innan du börjar

Installera open-iscsi-paketet. Det här paketet kallas även Open-iSCSI Initiator på Linux.

# sudo apt-get install open-iscsi

Följ nu nedanstående steg för att ansluta till ett iSCSI-mål (Turbo NAS-enheten) med Open-iSCSI Initiator.
Eventuellt behöver du ändra iscsid.conf för CHAP-informationen (node.session.auth.username och node.session.auth.password).

# vi /etc/iscsi/iscsid.conf

Spara och stäng filen för att därefter starta om open-iscsi-tjänsten.

# /etc/init.d/open-iscsi restart

Identifiera iSCSI-målen för en specifik värd (t.ex. 10.8.12.31 med standardporten 3260).

# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.8.12.31:3260

Kontrollera vilka iSCSI-noder som finns tillgängliga att ansluta till.

# iscsiadm -m node

**Du kan ta bort noder du inte vill ansluta till när tjänsten är påslagen genom att använda följande kommando:

# iscsiadm -m node --op delete --targetname THE_TARGET_IQN

Starta om open-iscsi för att logga in till alla tillgängliga noder.

# /etc/init.d/open-iscsi restart

Du ska nu se inloggningsmeddelandet enligt följande: Login session [iface: default, target: iqn.2004-04.com:NAS:iSCSI.ForUbuntu.B9281B, portal: 10.8.12.31,3260] [ OK ]
Kontrollera enhetsstatusen med dmesg.

# dmesg | tail

Skriv in följande kommando för att skapa en partition (/dev/sdb är enhetsnamnet):

# fdisk /dev/sdb

Formatera partitionen.

# mkfs.ext3 /dev/sdb1

Montera filsystemet.

# mkdir /mnt/iscsi
# mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi/

Då var vi klara! Du kan testa I/O-hastigheten genom att använda följande kommando:

# hdparm -tT /dev/sdb1

Nedan visas några ”iscsiadm”-relaterade kommandon.
Identifiera målen på värden:

# iscsiadm -m discovery --type sendtargets --portal HOST_IP

Logga in till ett mål:

# iscsiadm –m node --targetname THE_TARGET_IQN --login

Logga ut från ett mål:

# iscsiadm –m node --targetname THE_TARGET_IQN --logout

Ta bort ett mål:

# iscsiadm –m node --op delete --targetname THE_TARGET_IQN

 

 
Lanseringsdatum: 2013-05-03
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 81% procent.