QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du konfigurerar en proxyserver på en QNAP-Turbo NAS?

Moderna företag konfigurerar vanligtvis strikta brandväggsregler för att skydda sina nätverk mot obehörig åtkomst. En proxyserver är nödvändigt så att användarna på kontorsnätverket kan få tillgång till blockerade resurser på internet. Den hjälper också IT-administratören att hantera nätverksbandbredden på ett effektivt sätt genom att kunna minska antalet onödiga HTTP-förfrågningar. Dessutom kan en proxyserver också hjälpa användaren att kringgå regionala spärrar och få fullständig tillgång till webbplatser/tjänster med begränsad åtkomst på resor utomlands. Nu kan användaren omvandla sin Turbo NAS till en proxyserver genom att installera tilläggsprogrammet Squid QPKG.

Innehåll:

OBS! På grund av begränsningar i Squid kan du när den är aktiverad endast ladda ned filer som är mindre än 2 GB.

Konfiguration av proxyklient

Nödvändiga komponenter:

 • Optware QPKG (du kan installera Optware QPKG från ”App Center” (App-Center) > ”Developer Tools” (Utvecklingsverktyg)).

  Installera tilläggsprogrammet Squid QPKG
  Logga in till Turbo NAS:en som admin. Installera tilläggsprogrammet Squid QPKG från ”App Center” (App-center) > ”Business” (Företag).


  Klicka på ”Open” (öppna) för att öppna konfigurationssidan.

  Logga in med administratörskontot.
 1. Läget Enkel konfiguration
  Låter dig konfigurera grundinställningarna.

  Standard-HTTP-tjänstport är 3128. Du måste öppna den här porten manuellt på routern för att få fjärråtkomst. Du kan reservera en viss mängd RAM-minne (cacheminne) och diskutrymme (cachekatalog) för proxytjänsten. Välj ”Grant access to system user accounts” (bevilja åtkomst för användarkonton i det lokala systemet) för att begränsa åtkomst till proxyservern till lokala Turbo NAS-användare. Välj ”Grant access to administrators group only” (bevilja endast åtkomst för gruppen Administratörer) för att begränsa åtkomst till proxyservern till Turbo NAS-administratörer.
 2. Läget Manuell konfiguration
  Avancerade användare kan välja läget Manuell konfiguration för att fritt anpassa konfigurationsinställningarna. Du kan lära dig mer i följande exempel:
  http://wiki.squid-cache.org/ConfigExamples
  http://www.squid-cache.org/Doc/config/
 3. Rensa proxycache
  Med den här åtgärden tar du bort de filer som tillfälligt lagras i cacheminnet och cachekatalogen innan du startar om proxyservern.

Konfiguration av proxyklient

 • Internet Explorer 11 används som exempel:
  1. Klicka på ”Tools” (verktyg) och välj ”Internet options” (internetalternativ)
  2. Gå till ”Connections” (anslutningar) och klicka på ”LAN Settings” (LAN-inställningar).
  3. Ange proxyinformation för Turbo NAS:en.
  4. Om du har aktiverat åtkomstkontroller på proxyservern måste du ange dina användarautentiseringsuppgifter.
 • Proxyinställningar för andra webbläsare:
  Safari: http://support.apple.com/kb/PH10934
  Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Options%20window%20-%20Advanced%20panel?s=proxy&r=0&e=sph&as=s#w_connection
  Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=96815
 • iOS (iPhone, iPod Touch och iPad)
  1. Gå till ”Settings” (inställningar).
  2. Gå till ”Wi-Fi” (wifi), välj en anslutning som du vill använda med HTTP-proxyn och anslut. Tryck på högerpilen för att öppna de detaljerade inställningarna.
  3. I HTTP-proxyinställningarna väljer du ”Manual” (manuell) och skriver in Turbo NAS:ens internetadress och proxyport. Du måste även ange användarnamn och lösenord om åtkomstkontroller har aktiverats.
 • Android (en HTC-mobil används som exempel)
  1. Gå till ”Settings” (inställningar).
  2. Gå till ”Wi-Fi” (wifi).
  3. Anslut till önskat wifi-nätverk. Tryck på valt wifi-nätverk och håll kvar fingret under 3 sekunder.
  4. Välj ”Modify network” (ändra nätverk).
  5. Välj ”Show advanced options” (visa avancerade alternativ).
  6. Välj ”Proxy”.
  7. Välj ”Manual” (manuell).
  8. Ange proxyinformation, och välj sedan ”Save” (spara).
Lanseringsdatum: 2016-03-02
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 67% procent.