QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du konfigurerar CrashPlan på din QNAP-NAS för att säkerhetskopiera viktiga data till QNAP-NAS-enheten eller molnet

CrashPlan kan användas med din QNAP-NAS för att antingen säkerhetskopiera din dator till QNAP-NAS-enheten eller säkerhetskopiera din NAS till molnet. I den här artikeln ges du steg-för-steg-anvisningar för hur du konfigurerar din NAS. Dessutom visas hur du återställer dina data.

Nedan förklaras hur du säkerhetskopierar NAS-enheten till molnet och säkerhetskopierar en dator till NAS-enheten.

Aktivera Web Server på NAS-enheten

Gå till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Applications” (Program) > ”Web Server” och aktivera Web Server.

Installera CrashPlan på NAS-enheten

1. Installera Java Runtime Environment (JRE)

Eftersom appen är skriven i Java måste JRE ha installerats innan den kan användas. Gå till ”App Center” och sök efter JRE-appen och installera den.

2. Installera CrashPlan-appen

Gå till ”App Center” och sök efter CrashPlan-appen och installera den.

3. CrashPlan-inställningar

Efter att du installerat CrashPlan klickar du på ”Open” (öppna). På den nya sida som öppnas anger du NAS-administratörens användarnamn (admin) och lösenord.

(A) Därefter visas det portnummer, det ID och den NAS-IP-adress som CrashPlan lyssnar på.

(B Välj den NAS-IP-adress som CrashPlan ska lyssna på.

(C) Allokera tillräckligt med minne som CrashPlan kan använda. (Se nedanstående rekommendationer som ges av apputvecklarna.)

https://support.code42.com/CrashPlan/5/Troubleshooting/Adjusting_CrashPlan_Settings_For_Memory_Usage_With_Large_Backups

(D) Klicka på ”Save” (spara).

CrashPlan måste startas om efter att dess inställningar ändrats. Du kan göra detta genom att gå till ”App Center” > ”My Apps” (Mina appar), där du sedan stoppar och startar CrashPlan-appen igen.Klicka på ”Open” (öppna), och i det nya fönster som visas kontrollerar du att de två IP-adresser som markerats är samma. Det här är det ID som kommer att användas i följande steg.

Installera CrashPlan på din dator för att hantera CrashPlan på NAS-enheten

1. Installera CrashPlan

Ladda ned och installera CrashPlan från http://www.code42.com/crashplan/. Följ anvisningarna som ges för att slutföra installationen.

2. Göra ändringar i .ui_info-filen för att ansluta till NAS-enheten

(Följande anvisningar har hämtats från utvecklarens webbplats.) https://support.code42.com/CrashPlan/4/Configuring/Using_CrashPlan_On_A_Headless_Computer

Nedan använder vi Windows 10 som exempel. Du måste göra ändringar i filen .ui_info i Anteckningar för att kunna ansluta till NAS-enheten. Administratörsrättigheter krävs för att kunna göra detta. Därför måste du högerklicka på Anteckningar och välja ”Run as administrator” (kör som administratör).

Var filen .ui_info sparas beror på vilket operativsystem du använder.

Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2008 och Server 2012

OBS! För att visa den här dolda mappen öppnar du Utforskaren och klistrar in sökvägen i adressfältet.
Installeras för alla: 
%programdata%\CrashPlan\.ui_info
Installeras för en viss användare: 
%localappdata%\.ui_info
eller
%appdata%\.ui_info

OS X

Installeras för alla: /Library/Application Support/CrashPlan/.ui_info
Installeras för en viss användare: ~/Library/Application Support/CrashPlan/.ui_info

Linux: /var/lib/crashplan/.ui_info
Solaris: /var/lib/crashplan/.ui_info

I Anteckningar klistrar du in sökvägen i ”File” (Fil) > ”Open” (Öppna) > ”File name” (Filnamn), och klickar sedan på ”Open” (öppna).

Kopiera ID:t från CrashPlan-appen, klistra in det i .ui_info (skriv över befintligt innehåll) och spara filen. CrashPlan-tjänsten kommer att återställa den här filen varje gång du startar om datorn.

I anvisningarna som följer visas:

Säkerhetskopiera flera datorer (din egen, familjens, vänners osv.) till NAS-enheten

Om du använder CrashPlan för att säkerhetskopiera flera datorer till NAS-enheten kommer inte CrashPlan att tillåta att du använder CrashPlan för att säkerhetskopiera dessa säkerhetskopieringsdata till molnet.

1. Skapa en resursmapp på NAS-enheten som säkerhetskopieringsfiler kan sparas i

Gå till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Privilege Settings” (Behörighetsinställningar) > ”Shared Folders” (Delade mappar) > ”Create” (Skapa). Standardsökvägen liknar > share > CACHEDEV1_DATA > .qpkg > CrashPlan > backupArchives. Vi rekommenderar starkt att du skapar en ny resursmapp för lagring av säkerhetskopieringsfiler i.

Ange ett mappnamn, välj ”Enter path manually” (ange sökväg manuellt) och skriv in ”/” i fältet så att sökvägen blir mindre komplicerad. Klicka på ”Create” (skapa). I den här handledningen använder vi ”backup” (säkerhetskopiering) som exempel på mappnamn.

2. Personliga inställningar för CrashPlan-säkerhetskopiering

Starta CrashPlan på din dator och logga in. Om du inte har något konto följer du anvisningarna som ges för att registrera ett. Om du redan har ett konto väljer du ”Existing Account” (befintligt konto) och anger dina inloggningsuppgifter.

Gå till ”Settings” (Inställningar) > ”General” (Allmänna) och klicka på ”Configure” (konfigurera).

Klicka på mappikonen för att ändra plats för resursmappen du skapade tidigare, och klicka sedan på ”Ok”. Du hittar mappen du skapade tidigare under mappen ”share” (resurs).

Starta om din dator så att filen .ui_info kan återställas av CrashPlan för anslutning av din dator istället för NAS-enheten.

Efter att du startat om din dator startar du CrashPlan och loggar in. Klicka på ”Select” (välj) för att välja vilka filer som ska säkerhetskopieras.

Välj mapparna på din dator för säkerhetskopiering till NAS-enheten. Klicka på ”Save” (spara).

Du kan konfigurera ett schema och andra alternativ i ”Settings” (Inställningar) > ”Backup” (Säkerhetskopiering). En del alternativ är endast tillgängliga för betalversionen eller under utvärderingsperioden. För mer information klickar du på följande länk:

https://www.code42.com/crashplan/features/compare/

3. Börja säkerhetskopiera till NAS-enheten

Gå till ”Destinations” (Målenheter) > ”Computers” (Datorer), välj NAS-enheten och klicka på ”Start Backup” (starta säkerhetskopiering).

Säkerhetskopiera NAS-enheten till molnet

1. Personliga inställningar för CrashPlan-säkerhetskopiering

Starta CrashPlan på din dator och logga in. Om du inte har något konto följer du anvisningarna som ges för att registrera ett. Om du redan har ett konto väljer du ”Existing Account” (befintligt konto) och anger dina inloggningsuppgifter.

Klicka på ”Select” (välj) för att välja de filer du vill säkerhetskopiera till molnet.

Klicka på pilen bredvid ”Share” (resurs) för att visa innehållet och välja de filer du vill säkerhetskopiera. Klicka på ”Save” (spara) (CACHEDEV-mappar är volymerna på din NAS. Exempel: CACHEDEV1_DATA är volym 1).

Du kan konfigurera ett schema och andra alternativ i ”Settings” (Inställningar) > ”Backup” (Säkerhetskopiering). En del alternativ är endast tillgängliga för betalversionen eller under utvärderingsperioden. För mer information klickar du på följande länk:

https://www.code42.com/crashplan/features/compare/

3. Börja säkerhetskopiera till molnet

Gå till ”Destinations” (Målenheter) > ”Cloud” (Moln) och klicka på ”Start Backup” (starta säkerhetskopiering). Det här är en premiumfunktion som är tillgänglig i utvärderingsversionen. För mer information klickar du på följande länk:

https://store.code42.com/store/

Återställ

Gå till ”Restore” (återställ).

(A) Om du har säkerhetskopierat dina data till mer än en målenhet kan du välja vilken enhet du vill återställa från.

(B Välj de mappar eller filer du vill återställa.

(C) Du kan välja tid och datum för de data du vill återställa genom att klicka på länken.

(D) Du kan växla mellan ”Current permissions” (aktuella behörigheter) och ”Original permissions” (ursprungliga behörigheter) genom att klicka på länken.

(E) Du kan växla mellan ”Original location” (ursprunglig plats) och de angivna mapparna.
OBS! Om du vill återställa till NAS-enheten ska du inte återställa till standardmappen ”conf” eftersom det är en systemmapp.

(F) Du kan växla mellan ”Overwrite” (skriv över) och ”Rename” (byt namn) (om en fil med samma namn redan finns på målenheten) genom att klicka på länken.

Återställningsprocessen kommer att vara klar när förloppsindikatorn når 100 procent.

Om du har ytterligare frågor om CrashPlan klickar du på följande länk:

https://support.code42.com/CrashPlan/4

 
Lanseringsdatum: 2016-06-20
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 29% procent.