QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du får tillgång till och delar filer på en QNAP-NAS med Qfile?

 

 

Innan du installerar Qfile

Se till att du har slutfört dessa steg:

 1. Installerat QNAP-NAS-enheten.
 2. Initierat NAS-programvaran.
 3. Skapat användarkonton.

Installera Qfile

 1. Installera Qfile från Apple App Store eller Google Play.

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qnap.qfile

  http://itunes.apple.com/us/app/qfile/id526330408?mt=8

 2. Knacka på Qfile-ikonen för att starta programmet.

 

In this document we will use the Android version as an example.


Ansluta till en NAS

 1. Innan du ansluter till en QNAP-NAS med Qfile loggar du in på NAS-enheten som administratör och aktiverar programtjänsterna.

  Gå till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Applications” (Program) > ”Station Manager” > ”File Station”> ”Enable File Station” (Aktivera File Station)
 2. Anslut din mobila enhet till samma nätverk som NAS-enheten och öppna sedan Qfile. Alla NAS-enheter som är tillgängliga på nätverket kommer att visas så att du bara behöver välja önskad NAS-enhet och sedan ange ditt användarnamn och lösenord för att få tillgång till den. Om du har ändrat NAS-enhetens QTS-port (standardinställning: 8080) måste du skriva in det nya portnumret.
  • OBS! Om du inte kan hitta NAS-enheten på samma nätverk, eller om din enhet och NAS-enheten är på olika nätverk, väljer du alternativet“Add NAS manually”(lägg till NAS-enhet manuellt) och skriver sedan in NAS-enhetens IP-adress eller myQNAPcloud-namn.
  Fält Beskrivning
  Host/IP or myQNAPcloud name (värd/IP-adress eller myQNAPcloud-namn) Ange värdnamnet eller NAS-enhetens IP-adress. Innan du ansluter till NAS-enheten från internet kontrollerar du att den är korrekt konfigurerad för fjärråtkomst.
  Användbara referenser:
  Få tillgång till din QNAP-NAS med myQNAPcloud-tjänsten
  SSL Secure Sockets Layer
  Om det här alternativet är aktiverat är det viktigt att du kontrollerar att portnumret är korrekt
  Standardinställning: 443
  Detect port automatically (identifiera port automatiskt)

  Aktivera automatisk identifiering av port (eller inaktivera om du vill ställa in portnumret manuellt).

  Du kan också ställa in portprioriteten.
 3. När du slutfört konfigurationen väljer du“Save”(spara) för att ansluta till NAS-enheten. Håll ikonen intryckt för att redigera eller ta bort anslutningen.
   
  • Om du väljer“Select a connection method”(välj en anslutningsmetod) kan du välja den metod Qfile ska använda för att ansluta till NAS-enheten. Om den metod du valt inte fungerar kommer Qfile automatiskt att försöka med andra anslutningsmetoder. Välj“Use my selection as the first priority connection method”(använd mitt val som prioriterat val av anslutningsmetod) så kommer nästa anslutning att använda den metod du valt först.

Få tillgång till och hantera filer på NAS-enheten

Efter att du loggat in kommer tillgängliga nätverksresurser att visas på skärmen.

 • OBS! Qfile kommer endast att visa filer som stöds av din enhet.
 
 
Ikon Beskrivning
Få tillgång till vänster menyrad: Visar alla mappar som är tillgängliga, delade länkar, nedladdningsmappen, bakgrundsuppgifter och inställningar.
Sök efter filer.
Visar filer i miniatyrbilder eller en lista.
Ladda upp filer från din enhet till NAS-enheten.
Välj flera filer

Övriga funktioner

 • Lägg till mappar.
 • Sortera baserat på namn, ändringsdatum, storlek eller typ.
 • Avancerad sökning: Sök enligt nyckelord, plats, storlek, typ, ändringsdatum eller ägare/grupp.
 • Uppdatera listan.
Tryck på knappen bredvid filerna för att visa avancerade alternativ.
 
 • Komprimera: Komprimera filen till en ZIP- eller 7z-fil.
 • Ladda ned: Ladda ned NAS-filer till din enhet. Standardsökväg är Qfile/localfolder (kan ändras i “Settings”).
 • Dela nedladdningslänken: Dela filer med nedladdningslänkar.
 • Ladda ned och öppna med en annan app: Ladda ned filen till din enhet och öppna den med en annan app.
 • E-posta den bifogade filen: Filstorleken måste vara mindre än 20 MB.
 • Lägg till videon för omkodning: Konvertera den ursprungliga videofilen till ett universalformat för strömning till/uppspelning på din enhet. Omkodade filer kommer att sparas till undermappen“@Transcode”i den ursprungliga filmappen. Upplösningar som stöds inkluderar: 240p, 360p, 480p, 720p och 1080p.
OBS! Beroende på vilken enhet du har kommer en del av dessa funktioner att listas under“”.

Ladda upp videor eller foton till NAS-enheten ─ manuell uppladdning

Tryck på knappen“”för att ladda upp filer från din enhet till NAS-enheten.

 1. From photo gallery (från fotogalleriet): Ladda upp från enhetens fotogalleri.
 2. From camera (från kamera): Ta ett foto med enhetens kamera och ladda sedan upp det.
 3. From the video camera (från videokamera): Spela in en video med enhetens kamera och ladda sedan upp den.
 4. From Qfile download folder (från Qfiles nedladdningsmapp): Ladda upp filer från Qfiles nedladdningsmapp. Standardsökväg är Qfile/localfolder (kan ändras i “Settings” .)
 5. From SD card (från SD-kort)

OBS! Qfile stöder för närvarande inte uppladdning av mappar.

Ladda upp videor eller foton till NAS-enheten ─ automatisk uppladdning från fotogalleriet

 1. Tryck på“ ”och öppna sidan“Settings” (inställningar) .
 2. Leta reda på“Auto upload photos from the photo gallery”(ladda automatiskt upp foton från fotogalleriet) och knacka på "Set up now" (konfigurera nu) bredvid "NAS".
 3. Select source (välj källa): Välj i listan med alternativ för att välja källa för dina foton och videor.
 4. Select NAS (välj NAS).
 5. Select folder (välj mapp): Välj i listan med alternativ för uppladdningsmål.
 6. När du får frågan "Do you also want to upload multimedia files from the photo gallery?" (vill du också ladda upp multimediefiler från fotogalleriet?) kommer de filer som redan finns att laddas upp om du väljer“Yes”(ja). Om du väljer“No”(nej) kommer endast nya filer att laddas upp.
 7. När du bekräftat inställningarna kommer Qfile att ladda upp filer till NAS-enheten.

Dela filer på NAS-enheten med Qfile ─ dela nedladdningslänken

Filer som delas med nedladdningslänkar har inga storleksbegränsningar och mottagare kan ladda ned dem vid behov.

 • Knacka på ikonen“” bredvid den fil du vill dela.
 • Välj en IP-adress för nedladdningslänken. För att låta dina vänner ladda ned filen från internet väljer du myQNAPcloud (DDNS) eller WAN IP.
 • Välj metod för att dela.

Dela filer på NAS-enheten med Qfile ─ dela filen direkt

Du kan dela mindre filer direkt med hjälp av andra appar som är installerade på din mobiltelefon. Mottagare behöver då inte ladda ned från NAS-enheten.

 • Email the attachment (e-posta den bifogade filen)
  Dela filer med enhetens e-postapp. Filstorleken måste vara mindre än 20 MB.
 • Share photo now (dela foto nu)
  Dela foton direkt till andra enheter.

Läsning av offlinefiler

Filer kan laddas ned till enheten för att få tillgång till dem utan att någon internetanslutning behövs. Standardsökvägen för nedladdade filer är Qfile/localfolder (kan ändras i“Settings”).

Qfile, sidan“Settings”(inställningar)

Tryck på knappen“ ”, och öppna sedan sidan“Settings”(inställningar).

 
 1. Download Folder (nedladdningsmapp): Ange mängd lagringsutrymme som kan användas av Qfile. Detta inkluderar den totala storleken på den lokala mappen och cacheminnet.
 2. General (allmänt)
  1. Browsing photo (bläddring bland foton): Välj miniatyrbilder eller originalfiler.
  2. Photo display with thumbnail lists (visning av foton i miniatyrbildslistor): Knacka för att visa miniatyrbilder i listläge.
  3. Always upload modified files to my NAS (ladda alltid upp ändrade filer till min NAS): Efter att du redigerat filer med Qfile kan du välja om de ändrade filerna automatiskt ska laddas upp till NAS-enheten eller inte.
 3. Default File Exists Action Settings (standardfil finns, åtgärdsinställningar): Du kan välja att skriva över eller hoppa över filer om en uppladdad/nedladdad fil med samma filnamn redan finns.
 4. Policy for Upload & Download Files (policy för uppladdning och nedladdning av filer): Visa endast meddelandefältet för överföringar och trådlösa nätverk.
 5. Video Playback Settings (inställningar för uppspelning av video)
  1. Välj videoupplösning.
  2. Player (spelare): Välj vilken app som ska användas för att spela upp videor.
 6. Auto upload photos from the photo gallery (ladda upp foton automatiskt från fotogalleriet)
  1. NAS: Ladda automatiskt upp foton och videor från din enhet till NAS-enheten.
  2. QGenie: Ladda automatiskt upp foton och videor från din enhet till en QGenie (det här alternativet är onödigt om du inte använder en QGenie).
 7. Shared from other app (delat från andra appar): Välj sökväg för filer som delas från andra appar till NAS-enheten via Qfile.

Qfile, sidan“Background task”(bakgrundsuppgift)

 1. Tryck på knappen“ ”, och öppna sedan sidan“Background task”(bakgrundsuppgift).
 2. Status kommer att visas för följande objekt (inklusive ej slutförda uppgifter och aktuell överföringshastighet):
  1. Upload (ladda upp)
  2. Download (ladda ned)
  3. Auto upload from photo gallery (ladda upp foton automatiskt från fotogalleriet)
  4. File operation task (filåtgärdsuppgift)
 3. Välj ett objekt för att visa en detaljerad lista. Tryck på knappen “ ” för att starta, ta bort och stoppa uppgifter.

Hur du använder tvåstegsverifiering för att logga in till NAS-enheten med Qfile

OBS!

 • Qfiles iOS-version måste vara 1.8.1 eller senare.
 • Qfiles Android-version måste vara 2.1.0 eller senare.

För mer information om hur du aktiverar tvåstegsverifiering går du till Hur du förbättrar kontosäkerheten med tvåstegsverifiering

 1. Efter att du aktiverat tvåstegsverifiering på din NAS installerar du Google Authenticator på din mobila enhet och konfigurerar appen.
 2. Anslut till NAS-enheten med Qfile.
 3. Efter att anslutningen till NAS-enheten upprättats inleder NAS-enheten tvåstegsverifieringsprocessen.

  • Verifiera på annat sätt: Om din mobila enhet med Google Authenticator inte är tillgänglig kan du använda den alternativa verifieringsmetod som du valt.
  • Hämta säkerhetskod: (Gäller för enhet med Google Authenticator installerad.) Välj det här alternativet för att öppna Google Authenticator. Långklicka och tryck på ” ” för att kopiera säkerhetskoden.   OBS! Systemtiden för din mobila enhet och NAS-enheten måste synkroniseras. Vi rekommenderar att du använder den tid som uppges via internet.
   OBS! Om inte Google Authenticator installerats på din enhet väljer du ”Get security code” (hämta säkerhetskod) för att öppna en guide för installation av appen.
 4. Gå tillbaka till Qfile, ange säkerhetskoden och välj ”Login” (logga in).
Lanseringsdatum: 2013-07-14
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 32% procent.