QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du bygger om flera volymer för att använda ögonblicksbildsfunktionen efter att du uppgraderat till QTS 4.2.0

Efter att du uppgraderat till QTS 4.2.0 kan du använda QNAP:s hela volym/LUN-ögonblicksbilden för att snabbt återställa filer till ett visst tillstånd i händelse av dataförlust. Fördelarna med ögonblicksbilder är:

  • Utrymmeseffektivt och upp till 256 kopior för varje volym
  • Återställning på filnivå och omedelbar återställning med ett klick
  • Flexibel återställning från flera webbplatser till en lokal NAS eller fjärrserver

Eftersom tidigare versioner av QTS inte stöder tagning av ögonblicksbilder kan den ursprungliga volymen inte använda den här funktionen omedelbart när du uppgraderar till QTS 4.2.0. För att lösa det här problemet måste du säkerhetskopiera befintliga data på din QNAP-NAS till externt lagringsutrymme. Därefter kan du återskapa QNAP-NAS-enheten och ta ögonblicksbilder till den nya lagringspoolen med flera volymer. Lägg märke till att du eventuellt behöver konfigurera behörighetsrättigheterna för delade mappar igen.

OBS! Om lagringspooler eller systemvolymer tas bort kommer även datamängderna från databaser, iSCSI LUN-enheter och appar att tas bort. Därför måste du säkerhetskopiera dessa data till andra enheter. Efter att du slutfört stegen för aktivering av tagning av ögonblicksbilder kan du importera dessa data tillbaka till NAS-enheten igen.

Säkerhetskopiera data till externt lagringsutrymme

Sätt i det externa lagringsutrymmet i QNAP-NAS-enheten.

Välj ”Backup Station”-appen från QTS-skrivbordet.

Välj ”Remote Replication” (Fjärreplikering) > ”RTRR” > ”Create a Replication Job” (Skapa ett replikeringsjobb).

Jobbsynkroniseringshjälpen visas då. För att fortsätta efter varje steg väljer du ”Next” (nästa). Om du har gjort något fel eller vill ändra dina inställningar väljer du ”Back” (tillbaka).

Välj en synkroniseringsplats, välj ”Local folder to local folder/external drive” (lokal mapp till lokal mapp/extern enhet).

Välj de mappar du vill säkerhetskopiera i ”Source Folder” (källmapp) och vart du vill replikera datamängderna till i “Destination Folder” (målmapp).


OBS! De filer i målmappen som inte kan matchas mot filer i källmappen kommer att tas bort av synkroniseringsfunktionen. Säkerhetskopiera därför dessa data eller flytta dem till en annan plats innan du fortsätter.

Välj ”Schedule” (schema) och välj ”Replicate Now” (replikera nu) i menyn.

Ange ett namn för synkroniseringsjobbet. Du kan antingen använda standardnamnet eller ange ett eget.

Synkroniseringsinställningarna kommer att visas så att du kan godkänna dem.

Inställningarna har nu slutförts och ditt replikeringsjobb har ställts in.

Säkerhetskopieringsuppgiften kommer att starta omedelbart, och de data du valt kommer att synkroniseras med data i det externa lagringsutrymmet.

Skapa en ny lagringspool och en ny volym

Gå till ”Storage Manager” (Lagringshanteraren) > ”Storage Space” (Lagringsutrymme). Välj en dedikerad volym och gå till ”Manage” (Hantera) > ”Remove” (Ta bort) för att ta bort dina befintliga volymer. Denna åtgärd kommer också att avsluta alla tjänster som körs på din QNAP-NAS.


Ta bort alla iSCSI-mål innan du tar bort volymerna.

Efter att du tagit bort alla volymerna väljer du först lagringspool och går sedan till ”Manage” (Hantera) > ”Remove” (Ta bort) > ”Remove Pool” (Ta bort lagringspool).

Gå sedan till ”Storage Space” (lagringsutrymme) och välj ”New Storage Pool” (ny lagringspool)

Välj en eller flera tillgängliga enheter och RAID-typ som ska användas. Beräknad kapacitet visas då. Välj ”Create” (skapa).

Ändra inställningen av ögonblicksbildsskyddet, och välj sedan ”Create” (skapa)

QNAP-NAS-enheten kommer att avge en ljudsignal och börja bygga RAID-volymen.

Du kan gå till ”Manage” (hantera) för att visa status för byggandet.

Efter att RAID-volymen byggts klart ändras status till ”Ready” (klar). Du kan nu börja använda lagringspoolen.

Gå till ”Storage Space” (lagringsutrymme). Välj ”Create” (Skapa) > ”New Volume” (Ny volym) för att skapa en ny volym i lagringspoolen.

Allt efter vilka behov du har kan du välja Static Single Volume (en statisk volym: ger bättre prestanda), Thick Multiple Volume (flera tjocka volymer: ger bra prestanda och flexibilitet) eller Thin Multiple Volume (flera tunna volymer: ger bättre flexibilitet).

Som standard kommer nästan hälften av lagringspoolens kapacitet att användas. Du kan ändra inställningarna för kapacitet, varningströskelvärde och volymalias. Du kan även välja att kryptera denna volym.

Inställningarna för skapande av volymen kommer att visas så att du kan godkänna dem.

Volymen kommer att börja byggas, och status visas som ”Creating…” (skapar).

Efter att volymen byggts klart ändras status till ”Ready” (klar). Du kan nu börja använda volymen.

Vid behov kan du bygga flera volymer genom att följa de steg som beskrivits.

Återställ data till den nya volymen

Slutligen måste du återställa datamängderna till de volymer du just skapade. Du kan använda ”RTRR”-funktionen i ”Backup Station” till stöd för överföring av datamängderna. Det är bara att välja säkerhetskopieringsenhet i ”Source Folder” (källmapp) och ange målmappen på din nya volym.

Lanseringsdatum: 2014-12-18
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 67% procent.
o