QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du använder QNAP-NAS:ens inbyggda LDAP-server för användarhantering?

”Effektiv hantering av användarkonton”

Introduktion

LDAP-server, även kallad Directory Services, ger centraliserad användar- och grupphantering. LDAP-servern kan vara associerad med Active Directory för användarhantering. Systemet kan fungera som en LDAP-domän för lagring av information om alla användare och grupper, inklusive användarnamn och lösenord.

Genom att använda QNAP-NAS:ens inbyggda LDAP-server kan administratören enkelt skapa användare och ge dem åtkomst till flera NAS-servrar med samma användarnamn och lösenord. Inga licenser krävs, och ingen tid behöver läggas ned på att skapa användarkonton på alla enheterna. QNAP-NAS med inbyggd programvara av version 3.6.0 eller högre krävs.

  • Aktivera LDAP-server
  • Skapa LDAP-användare
  • Koppla en NAS till en LDAP-domän
  • Koppla en andra NAS till en LDAP-domän

1. Aktivera LDAP-server

För att aktivera LDAP-server på QNAP-NAS:en loggar du in på NAS:ens webbadministrationssida som administratör, och navigerar sedan till ”Application Servers” (Programservrar) > ”LDAP Server” (LDAP-server ).

Välj ”Enable LDAP Server” (aktivera LDAP-server), ange det fullständiga LDAP-domännamnet och lösenordet för LDAP-servern, och klicka sedan på ”Apply” (verkställ). LDAP-servern är nu aktiverad och klar att användas!

2. Skapa LDAP-användare

Navigera till fliken ”Users” (användare). Klicka på ”Create a User” (skapa en användare) eller ”Create Multiple Users” (skapa flera användare) eller ”Batch Import Users” (importera användare satsvis). Följ anvisningarna i guiden för att skapa LDAP-användarna.

När du har skapat några LDAP-användare kan NAS:en kopplas till domänen så att du kan ställa in behörigheter för LDAP-användarna och låta dem autentiseras av QNAP-NAS:en.

3. Koppla en NAS till en LDAP-domän

För att LDAP-användarna ska kunna ansluta till NAS:en måste den kopplas till LDAP-domänen. Under fliken ”LDAP Server” (LDAP-server) klickar du på ”Domain Security” (domänsäkerhet) för att automatiskt omdirigeras till ”Access Right Management” (Åtkomstinställningar) > ”Domain Security” (Domänsäkerhet).

Från den NAS där LDAP-servern körs navigerar du till ”Access Right Management” (Åtkomstinställningar) > ”Domain Security” (Domänsäkerhet). Välj ”LDAP authentication” (LDAP-autentisering), och välj sedan ”LDAP server of local NAS” (LDAP-server för lokal NAS) som servertyp. Klicka sedan på ”Apply” (verkställ).

NAS:en är nu en klient för LDAP-servern. Om du vill visa domänanvändarna eller domängrupperna går du till ”Access Right Management” (Åtkomstinställningar) > ”Users” eller ”User Groups” (Användare eller Användargrupper), och väljer sedan ”Domain Users” (domänanvändare) eller ”Domain Groups” (domängrupper). Du kan också ställa in mappbehörighet för domänanvändarna eller domängrupperna.

4. Koppla en andra NAS till en LDAP-domän

Du kan koppla flera QNAP-NAS-servrar till samma LDAP-domän och låta LDAP-användarna ansluta till NAS-servrarna med samma inloggningsuppgifter.

För att koppla en till NAS till LDAP-domänen loggar du in på NAS:en och navigerar till ”Access Right Management” (Åtkomstinställningar) > ”Domain Security” (Domänsäkerhet). Välj ”LDAP authentication” (LDAP-autentisering), och välj sedan ”LDAP server of a remote NAS” (LDAP-server för en fjärr-NAS) som servertyp.

Ange fjärr-NAS:ens DNS-namn eller IP-adress samt namnet på den LDAP-domän som du skapade tidigare, och skriv sedan in LDAP-serverlösenordet. Klicka på ”Apply” (verkställ).

Om du vill koppla QNAP-NAS:en till en tredje parts LDAP-server läser du mer i programkommentarerna:
Ansluta QNAP-NAS:en till en LDAP-katalog.

Lanseringsdatum: 2013-07-07
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 52% procent.