QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du använder Q’center för att dra nytta av självövervakning

Introduktion

Q’center är ett behändigt verktyg som såväl IT-personal som hemanvändare och småkontorsanvändare kan använda för att övervaka och hantera flera QNAP-NAS-enheter. Men Q’center ger även användare ofantliga fördelar mer än själva övervakningen av NAS-enheter.

I den här artikeln ger vi några enkla exempel på hur Q’center kan hjälpa till att övervaka användares egna NAS-enheter (exemplen har samlats in från användares feedback).

1. Spara historisk användningsinformation för nätverk och annan resursanvändning

Q’center sparar NAS-enhetens resursanvändning (t.ex. resursanvändning för processorn och nätverk) under lång tid så att användare kan samla in tillräckligt med information för att bedöma om bandbredden är tillräckligt snabb och stabil för program som Download Station samt delade länkar. Det ger också större möjligheter att diagnostisera när och varför åtkomst till nätverk blockeras, och gör det möjligt för användare att konfigurera NAS-enheten och den relaterade nätverksmiljön så att NAS-enhetens innehåll kan användas av eller delas med andra användare.

Qnap

2. Utvärdera lagringsprestandan och lagringsaktiviteten

Q’center hjälper också till att registrera disk-, volym- och LUN-aktivitet, och dessa registreringar kan sedan användas för att utvärdera prestandan och ge diagnostik om prestandan för lagringen är låg.

Genom att granska diagrammen kan användare utvärdera hur prestandan för en volym eller LUN-enhet förbättras efter att inställningar ändrats (t.ex. efter att diskar bytts ut eller ett SSD-cacheminne lagts till).

Qnap

3. Uppskatta felfrekvensen för hårddiskar

Med hjälp av den SMART-rapport som tillhandahålls av Q’center kan användare snabbt och enkelt följa upp hur länge diskar har använts och om det föreligger någon risk att fel ska uppstå på någon disk den närmaste tiden. Sex kritiska attribut från den erkända SMART-standarden presenteras så att användare kan planera för diskbyte.

I dessa rapporter inkluderas även trenddiagram för visualisering av resultaten. Om det skulle hända att någon disk inte längre fungerar kan du fortfarande använda Q’center för att utröna orsaken.

Qnap

4.Övervaka din NAS med en enkel installation

Användare kan välja att övervaka NAS-enheten där Q’center har installerats direkt vid initieringen.

Om NAS-enheten inte är i samma nätverk som Q’center kan Connect to Q’center (Q’center Assistant)* användas för att ansluta till Q’center via internet eller myQNAPcloud-tjänsten. Med dessa flexibla alternativ kan användare installera och övervaka en eller flera NAS-enheter var som helst, vare sig det är i det egna hemmet, på ett lokalt kontor eller på någon annan plats runtom i världen.

Programanteckning: https://www.qnap.com/sv-se/tutorial/con_show.php?op=showone&cid=168

Qnap

Sammanfattning

Ovan har vi bara gett några exempel på områden där Q’center kan hjälpa användare att övervaka en eller flera NAS-enheter. Ytterligare exempel där Q’center kan vara till hjälp inkluderar att konfigurera meddelanden och skapa en databas för den inbyggda programvaran.

Q'center är ett utmärkt verktyg för självövervakning och för att skaffa sig bättre förståelse för en QNAP-NAS. Du kan testa en demoversion av Q'center på http://demo.qnap.com:8080/qcenter/ (använd qnap/qnap som användarnamn och lösenord).

För mer information besöker du https://www.qnap.com/solution/qcenter/index.php?lang=sv-se

*Q'center kan installera agenter på vilken QNAP-NAS som helst för att övervaka dem, men för närvarande kan Q'center endast installeras på x86-baserade NAS-modeller. Om dina NAS-modeller inte stöder Q'center kan du använda Q'center Virtual Appliance på en Windows-dator/Mac med VMware Workstation.

Plats för nedladdning: https://www.qnap.com/sv-se/utility/
Programanteckning: https://www.qnap.com/sv-se/tutorial/con_show.php?op=showone&cid=178

Lanseringsdatum: 2016-09-29
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 50% procent.