QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du använder iSCSI-tjänsten på en Thunderbolt™-kompatibel NAS för lagring på Mac-datorer

Små och medelstora företag kan välja konsoliderad lagring, t.ex. en QNAP-NAS med Thunderbolt™-teknik som är kostnadseffektiv och erbjuder möjligheter till expansion av lagringsutrymmet längre fram i tiden. Tjänsten för iSCSI-mål utgör ett smidigt sätt att utöka det lagringsutrymme som finns tillgängligt på ditt lokala system samt att säkerhetskopiera dina filer. I den här artikeln kommer vi att tillsammans gå igenom grunderna med att skapa en iSCSI LUN på NAS-enheten och montera målet på en Mac för lagring.

Skapa ett iSCSI-mål

1. Logga in till din NAS som administratör, gå till ”Storage Manager” (Lagringshanteraren) > ”Storage Space” (Lagringsutrymme), välj ”Create” (skapa), och välj sedan ”New iSCSI LUN” (ny iSCSI LUN).

2. Välj något av alternativen på skärmen för att skapa ett iSCSI-mål. Se till att en LUN mappas till ett mål om du väljer att separat skapa en LUN och ett mål var för sig.3. Ange ett namn för iSCSI-målet.

4. Konfigurera användarnamn och lösenord för CHAP-autentisering så att iSCSI-initierare autentiseras innan iSCSI-målet används. Välj det här alternativet när NAS-enheten är på ett offentligt nätverk. Om du inte vill använda CHAP-autentisering hoppar du över det här steget.

5. Välj antingen ”Create an image file on a volume as an iSCSI LUN” (skapa en bildfil på en volym som en iSCSI LUN) eller ”Allocate space from a storage pool as an iSCSI LUN” (allokera utrymme från en lagringspool som en iSCSI LUN). Det första alternativet ger bättre flexibilitet medan det andra alternativet ger bättre prestanda.

6. Ge ett namn åt och allokera lagringsutrymme för iSCSI LUN-enheten. Klicka på ”Advanced Settings” (avancerade inställningar) om du vill ställa in storleken på allokeringssektorn eller aktivera SSD-cachelagring för programoptimering.

7. Klicka på ”Next” (nästa) efter att du bekräftat dina inställningar.

8. iSCSI-lagringsutrymmet har nu byggts klart.

Använda iSCSI-mål på Mac-datorer

Se till att du har konfigurerat iSCSI-lagringsutrymmet på NAS-enheten.

Du behöver iSCSI-initierarprogramvara för att kunna ansluta till iSCSI-mål på NAS-enheten. Det finns iSCSI-initierarprogramvara som utvecklats av tredje part, och i den här artikeln kommer vi att använda globalSAN iSCSI Initiator för OS X (OS X 10.4 eller senare krävs) i demonstrationssyfte. För mer information och nedladdningslänkar går du till: http://www.studionetworksolutions.com/globalsan-iscsi-initiator/.

Använd följande steg för att montera ett iSCSI-mål från NAS-enheten på en Mac-dator.

1. Dubbelklicka på iSCSI-initieraren i ”System Preferences” (systeminställningar).

2. Klicka på ”+” för att lägga till IP-adressen eller DNS-namnet för den NAS som hyser iSCSI-mål och skapa en ny portal.3. Alla tillgängliga iSCSI-mål kommer att visas. Välj iSCSI-målets namn till vänster och IP-adressen för Thunderbolt-porten till höger, och klicka sedan på ”Connect” (anslut).

4. Systemet kommer att uppmana dig att initiera disken om det är första gången som du ansluter till iSCSI-målet. Klicka på ”Initialize…” (initiera) för att formatera disken.

5. Statuslampan kommer att lysa grönt om monteringen av iSCSI-målet lyckades.

6. En ny enhet, som är klar att användas, kommer att finnas på skrivbordet.

Lanseringsdatum: 2015-08-18
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.