QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du använder Hybrid Backup Sync för att säkerhetskopiera/återställa/synkronisera dina filer på en QNAP-NAS

Hybrid Backup Sync integrerar säkerhetskopierings-, återställnings- och synkroniseringsfunktioner för att ge dig ett enkelt sätt att säkerhetskopiera eller synkronisera filer på från din QNAP-NAS till antingen ett lokalt lagringsutrymme, ett fjärrlagringsutrymme eller ett molnlagringsutrymme så att du alltid har en heltäckande datalagrings- och katastrofåterställningsplan till hands.

Lägg märke till att du måste ha den inbyggda programvaran QTS 4.2.0 (eller senare) installerad för att kunna använda Hybrid Backup Sync.

Hur du använder Hybrid Backup Sync för att säkerhetskopiera/återställa/synkronisera dina filer på en QNAP-NAS

Hur du använder Hybrid Backup Sync

 1. Installera Hybrid Backup Station
 2. Börja använda Hybrid Backup Sync

Skapa ett lagringsutrymme

Skapa ett säkerhetskopieringsjobb för dina filer på en QNAP-NAS

 1. Skapa ett lokalt säkerhetskopieringsjobb
 2. Skapa ett fjärrsäkerhetskopieringsjobb
 3. Skapa ett molnsäkerhetskopieringsjobb

Skapa ett återställningsjobb för att återställa dina filer till en QNAP-NAS

 1. Skapa ett återställningsjobb.
 2. Skapa ett återställningsjobb från en målmapp

Skapa ett synkroniseringsjobb för filer på en QNAP-NAS

 1. Skapa ett synkroniseringsjobb för att synkronisera filer med en lokal NAS
 2. Skapa ett synkroniseringsjobb för att synkronisera filer med en fjärr-NAS/fjärrserver
  • 2.1 Enkelriktad synkronisering mellan en lokal mapp och en fjärrmapp
  • 2.2 Dubbelriktad synkronisering mellan en lokal mapp och en fjärrmapp
 3. Skapa ett synkroniseringsjobb för att synkronisera filer med molnet
  • 3.1 Enkelriktad synkronisering från en lokal mapp till molnet
  • 3.2 Dubbelriktad synkronisering mellan en lokal mapp och molnet

Hur du använder Hybrid Backup Sync

 1. Installera Hybrid Backup Station

  För att installera Hybrid Backup Sync på en QNAP-NAS loggar du först in till NAS-enheten som administratör och kontrollerar att den är ansluten till internet. Gå sedan till ”App Center” > ”QTS Essentials” eller ”Backup/Sync” (säkerhetskopiering/synkronisering), rulla nedåt på sidan tills du hittar Hybrid Backup Sync, och klicka på ”Add To QTS” (lägg till QTS).

  QNAP
   
 2. Börja använda Hybrid Backup Sync

  Efter att installationen slutförts klickar du på genvägsikonen på huvudmenyn eller skrivbordet för att börja använda Hybrid Backup Sync.

  QNAP

Skapa ett lagringsutrymme

Genom att på förhand ha tillräckligt med lagringsutrymme får du lättare att hantera ditt lagringsutrymme och kan spara tid när du skapar säkerhetskopieringsjobb.
För att skapa ett lagringsutrymme går du till ”Storage Space” (lagringsutrymme) i huvudmenyn och klickar på skapaknappen för att öppna ett fönster med olika alternativ för lagringsutrymmen.

QNAP

Välj var du vill att lagringsutrymmet ska skapas.

QNAP

För ett lokalt lagringsutrymme behöver du bara välja en mapp och klicka på ”OK” för att det ska skapas.

QNAP

För ett fjärrlagringsutrymme och molnlagringsutrymme behöver du skapa en fjärrprofil innan du kan skapa det.
Välj ”New Profile” (ny profil) och klicka på ”Settings” (inställningar) för att skapa en fjärrprofil.

QNAP

Ange din fjärr-IP-adress/ditt värdnamn och lösenordet och kontrollera anslutningen genom att klicka på ”Test” (testa). Om anslutningen fungerar klickar du på ”OK” för att skapa den här fjärrprofilen.

QNAP

Efter att du skapat fjärrprofilen väljer du den och mappen, och klickar sedan på ”Apply” (använd) för att skapa fjärrlagringsutrymmet.
Om du redan skapat ett fjärrkonto och bara vill välja en annan mapp som lagringsutrymme kan du välja ett fjärrkonto i listrutan och sedan välja mappen där fjärrlagringsutrymmet ska skapas.

QNAP
OBS!
Om det här är första gången som du använder RTRR-tjänsten (RTRR: Real-time Remote Replication, fjärreplikering i realtid) på fjärr-NAS-enheten går du till ”RTRR Server” (RTRR-server) i Hybrid Backup Sync och aktiverar RTRR-servern på fjärr-NAS-enheten.

Om du vill skapa ett molnlagringsutrymme väljer du en molnlagringsleverantör/ett protokoll som stöds för att guiden ”Create Cloud Storage Space” (skapa molnlagringsutrymme) ska öppnas.

QNAP
OBS! Du måste installera Cloud Backup Sync från App Center för att kunna fjärransluta till molntjänster.

Klicka på ”Settings” (inställningar) för att öppna en autentiseringsguide och skapa en molnprofil genom att ange kontoinformationen.

QNAP

Efter att molnprofilen skapats väljer du någon av molnprofilerna i listrutan.

QNAP

Ange namnet på lagringsutrymmet och namnet på behållaren/hinken/valvet. Klicka på ”Apply” (verkställ) för att molnlagringsutrymmet ska skapas.

QNAP
OBS! Du behöver inte välja en mapp medan du skapar ett molnlagringsutrymme. Välj en befintlig mapp eller ange ett mappnamn för att skapa en mapp som säkerhetskopieringsmål när du skapar ett säkerhetskopieringsjobb.

Skapa ett säkerhetskopieringsmål för dina filer på en QNAP-NAS

För att säkerhetskopiera filerna på din QNAP-NAS väljer du först ”Backup” (säkerhetskopiera), och sedan antingen lokal säkerhetskopiering, fjärrsäkerhetskopiering eller molnsäkerhetskopiering för att börja skapa ditt säkerhetskopieringsjobb.

QNAP
 1. Skapa ett lokalt säkerhetskopieringsjobb

  För att säkerhetskopiera dina filer på NAS-enheten till lokala mappar eller externa enheter väljer du ”Local Backup” (lokal säkerhetskopiering).

  QNAP

  Välj källplats och säkerhetskopieringsmål, och klicka sedan på ”Apply” (använd).

  QNAP

  Om du har skapat ett lagringsutrymme för ditt säkerhetskopieringsjobb ska det visas i listrutan för säkerhetskopieringsmålet, och du kan då välja det som ditt säkerhetskopieringsmål.
  Om du inte har skapat några lagringsutrymmen kan du skapa ett nu på denna sida. Klicka på ”Select Local Storage” (välj lokalt lagringsutrymme) och välj ”” (lägg till lokalt lagringsutrymme) för att öppna guiden ”Create Local Storage Space” (skapa lokalt lagringsutrymme).

  QNAP

  Välj en mapp för ditt lagringsutrymme och klicka på ”OK”.

  QNAP

  På den här sidan ges du alternativ att köra säkerhetskopieringsjobbet efter att du skapat det genom att välja ”Backup Now” (säkerhetskopiera nu). Du ges även alternativet att aktivera säkerhetskopiering av flera versioner.

  QNAP
   
 2. Skapa ett fjärrsäkerhetskopieringsjobb

  För att säkerhetskopiera filerna på din NAS till en fjärr-NAS väljer du ”Remote Backup” (fjärrsäkerhetskopiering).

  QNAP

  Välj källplats och säkerhetskopieringsmål, och klicka sedan på ”Apply” (använd).

  QNAP

  Om du har skapat ett lagringsutrymme för ditt säkerhetskopieringsjobb ska det visas i listrutan för säkerhetskopieringsmålet, och du kan då välja det som ditt säkerhetskopieringsmål.
  Om du inte har skapat några lagringsutrymmen kan du skapa ett nu på denna sida. Klicka på ”Select Remote Storage” (välj fjärrlagringsutrymme) och välj ”< Add Remote Storage Space >” (lägg till fjärrlagringsutrymme) för att öppna guiden ”Create Remote Storage Space” (skapa fjärrlagringsutrymme). Se ”Create a storage space” (skapa ett lagringsutrymme) för mer information.

  QNAP

  På den här sidan ges du alternativet att köra säkerhetskopieringsjobbet efter att du skapat det genom att välja ”Backup Now” (säkerhetskopiera nu). Du ges även alternativet att aktivera säkerhetskopiering av flera versioner.

  QNAP
  OBS! Du måste ha installerat Hybrid Backup Sync på din fjärr-NAS för att kunna aktivera säkerhetskopiering av flera versioner.

   
 3. Skapa ett molnsäkerhetskopieringsjobb

  För att säkerhetskopiera filerna på din NAS till molnlagringsutrymme väljer du ”Cloud Backup” (molnsäkerhetskopiering).

  QNAP

  Välj en källplats, och för säkerhetskopieringsmålet väljer du molnlagringsutrymmet och anger ett mappnamn för en ny mapp eller väljer en befintlig mapp. Klicka sedan på ”Apply” (använd).

  QNAP

  Om du har skapat ett lagringsutrymme för ditt säkerhetskopieringsjobb ska det visas i listrutan för säkerhetskopieringsmålet, och du kan då välja det som ditt säkerhetskopieringsmål.
  Om du inte har skapat något lagringsutrymme kan du skapa ett nu på denna sida. Klicka på ”Select Cloud Storage” (välj molnlagringsutrymme), och välj sedan ”< Add Cloud Storage Space >” (lägg till molnlagringsutrymme) för att öppna ett fönster med molntjänstalternativ.

  QNAP

  Välj en molnlagringsleverantör/ett protokoll som stöds och klicka på ”Next” (nästa) för att öppna guiden ”Create Cloud Storage Space” (skapa molnlagringsutrymme). Se ”Create a storage space” (skapa ett lagringsutrymme) för mer information.

  QNAP

Skapa ett återställningsjobb för att återställa dina filer till en QNAP-NAS

För att återställa dina filer till en QNAP-NAS väljer du först ”Restore” (återställ), och väljer sedan att återställa från en lokal NAS, en fjärr-NAS eller ett molnlagringsutrymme.

QNAP
 1. Skapa ett återställningsjobb.

  För att återställa dina filer till en lokal NAS väljer du först var ditt säkerhetskopieringsjobb finns (”Local NAS”, ”Remote NAS” eller ”Cloud”) (lokal NAS, fjärr-NAS eller molnlagringsutrymme), och väljer sedan ”Backup Jobs” (säkerhetskopieringsjobb) för att välja ett säkerhetskopieringsjobb och skapa återställningsjobbet.
  Klicka på ”Next” (nästa) för att börja skapa återställningsjobbet.

  QNAP

  Välj först återställningskälla. Om säkerhetskopiering av flera versioner aktiverats kan du välja vilken version som ska återställas. Därefter väljer du antingen ”Restore to original folders” (återställ till ursprungliga mappar) eller väljer att återställa filerna till en annan målmapp. Klicka på ”Apply” (använd).

  QNAP

  Du kan även lägga till en undermapp och välja denna som målmapp. Ange mappnamnet och klicka på lägg till-knappen för att lägga till en undermapp.

  QNAP

  Lägg märke till att standardinställningen ”Restore Now” (återställ nu) är markerad. Om du inte vill köra återställningsjobbet med en gång avmarkerar du detta alternativ.
  För ”Conflict Policy” (konfliktpolicy) väljer du antingen ”Rename” (byt namn), ”Overwrite” (skriv över) eller ”Skip” (hoppa över) för åtgärd som ska vidtas när en konflikt uppstår.

  QNAP
   
 2. Skapa ett återställningsjobb från en målmapp

  För att återställa dina filer till en lokal NAS från en målmapp väljer du först var dina filer finns (”Local NAS”, ”Remote NAS” eller ”Cloud”) (lokal NAS, fjärr-NAS eller molnlagringsutrymme), och väljer sedan ”Destination” (målmapp) för att skapa återställningsjobbet.
  För att återställa filer från din lokala NAS väljer du först ”Local NAS” (lokal NAS), och klickar sedan på ”Next” (nästa).

  QNAP

  Välj återställningskällan, välj de mappar du vill återställa, och välj sedan antingen ”Restore to original folders” (återställ till ursprungliga mappar) eller att återställa filer till någon annan målmapp. Klicka på ”Apply” (använd).

  QNAP

  Du kan även lägga till en undermapp och välja denna som målmapp. Ange mappnamnet och klicka på lägg till-knappen för att lägga till en undermapp.

  QNAP

  Lägg märke till att standardinställningen ”Restore Now” (återställ nu) är markerad. Om du inte vill köra återställningsjobbet med en gång avmarkerar du detta alternativ.
  För ”Conflict Policy” (konfliktpolicy) väljer du antingen ”Rename” (byt namn), ”Overwrite” (skriv över) eller ”Skip” (hoppa över) för åtgärd som ska vidtas när en konflikt uppstår.

  QNAP

  Om du väljer att återställa filer från din fjärr-NAS måste du först välja en fjärrserver, och sedan klicka på ”Next” (nästa) för att skapa återställningsjobbet. Du kan skapa en fjärrprofil för ditt återställningsjobb på denna sida. Välj ”New Profile” (ny profil) i listrutan. Resten av inställningarna är samma som för att skapa en fjärrprofil.

  QNAP

  Om du väljer att återställa filer från molnet måste du först välja ett molnlagringsutrymme, och sedan klicka på ”Next” (nästa) för att börja skapa återställningsjobbet. Du kan även skapa ett molnlagringsutrymme för ditt återställningsjobb på denna sida. Välj ”Add Cloud Storage Space” (lägg till molnlagringsutrymme) för att skapa ett molnlagringsutrymme. Se ”Create a storage space” (skapa ett lagringsutrymme) för mer information om de återstående inställningarna.

  QNAP

  Inställningarna för återställningskällan vid återställning av filer från molnet skiljer sig något från de för att återställa filer från en lokal NAS och en fjärrserver.
  Om det finns mappar i molnlagringsutrymmet väljer du den mapp du vill återställa från, och väljer sedan återställningsinnehåll (metadata + data eller endast metadata). Om det inte finns några mappar i molnlagringsutrymmet väljer du bara återställningsinnehållet. Därefter väljer du antingen ”Restore to original folders” (återställ till ursprungliga mappar) eller väljer att återställa filerna till en annan målmapp. Klicka sedan på ”Apply” (använd).

  QNAP

Skapa ett synkroniseringsjobb för filer på en QNAP-NAS

För att synkronisera filer från en QNAP-NAS väljer du först ”Sync” (synkronisera), och väljer sedan att synkronisera filerna med antingen en lokal NAS, en fjärr-NAS eller ett molnlagringsutrymme.

QNAP
 1. Skapa ett synkroniseringsjobb för att synkronisera filer med en lokal NAS

  För att synkronisera filer från en lokal mapp till en annan lokal mapp eller en extern enhet väljer du ”Sync with local NAS” (synkronisera med lokal NAS).

  QNAP

  Välj källmapp och målmapp. Klicka på ”Add” (lägg till) för att lägga till ett mappar.
  Efter att du lagt till de mappar som du vill lägga till ett synkroniseringsjobb klickar du på ”Apply” (använd) för att skapa ett synkroniseringsjobb.

  QNAP

  Du kan även ta bort mapparet om du inte vill lägga till det till synkroniseringsjobbet. För att göra det klickar du på borttagningsknappen.

  QNAP

  Du kan även lägga till en undermapp och välja denna som källmapp eller målmapp. Ange mappnamnet och klicka på lägg till-knappen för att göra det.

  QNAP
   
 2. Skapa ett synkroniseringsjobb för att synkronisera filer med en fjärr-NAS/server

  För att synkronisera filer från en lokal mapp till en fjärr-NAS/server kan du välja enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering.

  • 2.1. Enkelriktad synkronisering mellan en lokal mapp och en fjärrmapp

   Välj ”One-way Sync” (enkelriktad synkronisering) och klicka på ”Sync with remote server” (synkronisera med fjärrserver).

   QNAP

   Du kan välja att antingen synkronisera filer från en lokal mapp till en fjärrmapp eller att synkronisera filer från en fjärrmapp till en lokal mapp. Välj en synkroniseringsriktning för att skapa ett fjärrsynkroniseringsjobb.

   QNAP

   För synkronisering från lokal mapp till fjärrmapp väljer du något av nätverksprotokollen, och klickar sedan på ”Next” (nästa).

   QNAP

   För synkronisering från fjärrmapp till lokal mapp väljer du något av nätverksprotokollen, och klickar sedan på ”Next” (nästa).

   QNAP

   Välj en fjärrprofil som din måldestination.
   Om du har skapat en fjärrprofil ska den visas i listrutan för fjärrservern, och du kan då välja den som din måldestination.
   Om du inte har skapat någon fjärrprofil kan du skapa en nu på denna sida. Klicka på listrutan för fjärrservern och välj ”< New Profile >” (ny profil) för att öppna guiden ”Add remote connection” (lägg till fjärranslutning). Ange din fjärr-IP-adress/ditt värdnamn och lösenordet och kontrollera anslutningen genom att klicka på ”Test” (testa). Om dina inställningar fungerar klickar du på ”OK” för att skapa den här fjärrprofilen.
   De återstående inställningarna är samma som för att skapa ett lokalt synkroniseringsjobb.

   QNAP
    
   QNAP
  • 2.2. Dubbelriktad synkronisering mellan en lokal mapp och en fjärrmapp

   Välj ”Two-way Sync” (dubbelriktad synkronisering) och klicka på ”Sync with remote server” (synkronisera med fjärrserver). De återstående inställningarna är samma som för att skapa ett enkelriktat synkroniseringsjobb.

   QNAP
   OBS! För dubbelriktad synkronisering måste båda värdarna vara inställda på tidszonen GMT och tidsinställningarna måste vara samma. Du kan konfigurera dessa inställningar i NTP-serverinställningarna.
 3. Skapa ett synkroniseringsjobb för att synkronisera filer med molnet

  För att synkronisera filer från en lokal mapp till ett molnlagringsutrymme kan du välja enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering.

  • 3.1. Enkelriktad synkronisering från en lokal mapp till molnet

   Välj ”One-way Sync” (enkelriktad synkronisering) och klicka på ”Sync with the cloud” (synkronisera med molnet).

   QNAP

   Du kan välja att antingen synkronisera filer från en lokal mapp till molnet eller att synkronisera filer från molnet till en lokal mapp. Välj en synkroniseringsriktning för att skapa ett molnsynkroniseringsjobb.

   QNAP

   Välj en molnprofil som din uppgifts destination.
   Om du har skapat en molnprofil ska den visas i kontolistan, och du kan då välja den som din måldestination.

   QNAP

   Om du inte har någon molnprofil kan du skapa en nu på denna sida. Välj någon av molntjänsterna för att autentisera ditt molnkonto. Efter att du valt en molnprofil klickar du på ”Next” (nästa) för att börja skapa ett molnsynkroniseringsjobb. De återstående inställningarna är samma som för att skapa ett lokalt synkroniseringsjobb.

   QNAP
    
  • 3.2. Dubbelriktad synkronisering mellan en lokal mapp och molnet

   Välj ”Two-way Sync” (dubbelriktad synkronisering) och klicka på ”Sync with the cloud” (synkronisera med molnet). De återstående inställningarna är samma som för att skapa ett jobb för enkelriktad synkronisering med molnet.

   QNAP
Lanseringsdatum: 2016-01-18
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 31% procent.