QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du använder File Station för att hantera filer på en QNAP-NAS

File Station är filhanteraren för din QNAP-NAS. Oavsett var du befinner dig för tillfället kan du alltid använda en vanlig webbläsare för att ladda upp, ladda ned och hantera NAS-filer. Du kan också skapa fjärranslutningar med "Cloud service" (molntjänst) och "Remote device network protocol" (nätverksprotokoll för fjärrenheter) så att du kan hantera alla dina filer mellan olika servrar och tjänster.

Aktivera File Station

Gå till "Control Panel" (Kontrollpanelen) > "Applications" (Program) > "Station Manager" och välj "File Station" och sedan "Enable File Station" (aktivera File Station).

QNAP

Ladda upp filer till din NAS

 1. Välj målmapp i det vänstra fältet.
 2. Välj "QNAP" och välj att ladda upp filer eller mappar.
  QNAP
 3. Därefter kommer du att uppmanas instruera hur filer med identiska namn i målmappen ska hanteras:
  • ”Skip the files” (hoppa över filerna): ladda inte upp filer med samma namn.
  • ”Overwrite the files” (skriv över filerna): ladda upp filerna och ersätt de som redan finns i målmappen.
 4. Filerna kommer sedan att laddas upp till NAS-enheten.

Skapa NAS-mappar

 1. Välj den katalog som du vill skapa en mapp i och välj "QNAP".
 2. Välj behörighetstyp som du vill att mappen ska ha:
  • ”Folder” (mapp): skapa en vanlig mapp.
  • ”Shared folder” (delad mapp): konfigurera åtkomstprivilegier för användare och gör andra avancerade inställningar.
  • ”Share a space with a user” (dela NAS-utrymme med en användare): skapa en ny användare och dela NAS-utrymme med honom/henne.
   QNAP

Spela upp NAS-mediefiler med nätverksmediespelaren

 1. Gå till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Applications” (Program) > ”DLNA Media Server” .
 2. Välj ”Enable DLNA Media Server” (aktivera DLNA Media Server).
  QNAP
 3. Välj de filer du vill spela upp med nätverksmediespelaren och välj "QNAP".
 4. Alla mediespelare på samma nätverk kommer att visas.
  QNAP
 5. Välj den nätverksmediespelare du vill använda, välj "Play the selected item on this player. Please select files to stream" (Spela upp valda objekt på denna nätverksmediespelare; välj först filer att strömma) och klicka sedan på "OK".
  QNAP
 6. Nedanstående fönster visas då, vilket betyder att filerna för närvarande spelas upp på nätverksmediespelaren.
  QNAP

Söka efter NAS-filer

 1. Hitta den mapp du vill söka efter i det vänstra fältet, och ange sedan nyckelordet i det översta sökfältet.
  QNAP
 2. Genom att välja "QNAP" kan du filtrera filtyperna.
 3. Välj "Advanced Search" (avancerad sökning), ange sökregler, aktivera alternativet "Filter based on the rules specified above" (filtrera baserat på de sökregler som angetts ovan) och klicka sedan på "Search" (sök).
  QNAP
 4. Sökresultaten kommer att visas nedanför sökfältet för avancerad sökning.

Dela NAS-filer

 1. Välj de filer du vill dela och välj "QNAP".
 2. Välj delningsmetod: "Via Email" (via e-post), "To Social Network" (till socialt nätverk), "Create share link only" (skapa endast delningslänk) och "To NAS user" (med NAS-användare).
  QNAP

Dela NAS-mappar (tillåt filuppladdning till denna mapp)

 1. Högerklicka på den mapp du vill dela och välj "Share" (dela).
 2. Välj delningsmetod: "Via Email" (via e-post), "To Social Network" (till socialt nätverk), "Create share link only" (skapa endast delningslänk) och "To NAS user" (med NAS-användare).
  QNAP
 3. Aktivera alternativet "Allow file upload to this folder" (tillåt filuppladdning till denna mapp) för att tillåta dina vänner att lägga till filer i mappen.
  QNAP
  • För att öppna delningslänken klickar du på knappen "Upload" (ladda upp filer) längst upp till höger så kan du ladda upp filer till QNAP-NAS-enheten.
   QNAP

Omkoda mediefiler

Koda om videofiler till flera upplösningar med universella filformat för att underlätta att spela upp dem på olika enheter och när internetanslutningen är långsammare/begränsad.

 1. Välj de filer du vill koda om, högerklicka och välj "+Add to Transcode (Beta)" (lägg till filen i Transcode (beta)).
  QNAP
 2. Välj de upplösningar du vill koda om till och välj "OK".
  QNAP
 3. Efter omkodningen sparas de nya videofilerna i en undermapp med namnet "@Transcode".
  QNAP

Skapa fjärranslutning ‒ molntjänst

Du kan kopiera filer från molntjänster till NAS-enheten eller tvärtom.

För närvarande stöds sex molntjänster. Innan du kan använda den här funktionen måste du installera "Connect to Cloud Drive" från App Center.

QNAP
 1. Klicka på "QNAP" och välj "Create remote connection" (skapa fjärranslutning).
  QNAP
 2. Välj en "Cloud service" (molntjänst) för att upprätta en anslutning.
  QNAP
 3. Efter att du valt en molntjänst klickar du på "Next" (nästa) (i nedanstående exempel används Dropbox).
 4. Logga in med ditt molntjänstkonto.
  QNAP
 5. Du måste läsa igenom villkoren och godkänna dessa innan du kan använda funktionen.
 6. Ange ett namn på anslutningen och klicka på "Apply" (tillämpa).
  QNAP
 7. Den här anslutningen sparas i det vänstra fältet under namnet på molntjänsten.
  QNAP

OBS!

Standardinställningen för fjärranslutningar är "Admin only" (endast administratörer). Om du vill ändra den här inställningen klickar du på "QNAP" och sedan på "Remote connection" (fjärranslutning) för att ändra den.

QNAP

Skapa fjärranslutning ‒ nätverksprotokoll för fjärrenheter

 1. Klicka på "QNAP" och välj "Create remote connection" (skapa fjärranslutning).
  QNAP
 2. Välj ett "Remote device network protocol" (nätverksprotokoll för fjärrenheter) för att skapa en anslutning.
  QNAP
 3. Klicka sedan på "Next" (nästa) (i nedanstående exempel används Microsoft Networking).
  Ange "Hostname/IP" (värdnamn/IP-adress), "Account" (konto), "Password" (lösenord) och "Connection name" (namn på anslutningen), klicka på "QNAP" och aktivera "Mount specific folder" (montera specifik mapp).
  QNAP
  • Microsoft Networking stöder uppspelning av multimediefiler och visning av miniatyrbilder för att ge en bättre användarupplevelse på bekostnad av att ytterligare diskutrymme krävs. Denna funktion kan inaktiveras om den inte används. Om fjärrmålservern är en QNAP-NAS måste den ha inbyggd programvara av version 4.2.0 eller senare innan den här funktionen kan användas.
 4. Den monterade mappen kommer därefter att visas.
  QNAP

OBS!

Standardinställningen för fjärranslutningar är "Admin only" (endast administratörer). Om du vill ändra den här inställningen klickar du på "QNAP" och sedan på "Remote connection" (fjärranslutning) för att ändra den.

QNAP

Hur du aktiverar File Stations ”Show files and folders of my PC” (visa filer och mappar på min dator) via Firefox och IE

 • Den här funktionen kräver ett Java-insticksprogram/tillägg i din webbläsare.
  Chrome efter version 45 stöder inte längre NPAPI (en funktion som krävs för Java-miniprogram), vilket innebär att den här funktionen inte längre stöds.
  Microsoft Edge stöder för närvarande inte några insticksprogram eller tillägg, vilket innebär att denna funktion heller inte stöds.
  Klicka på följande länk för mer information:
  https://www.java.com/en/download/help/enable_browser.xml

 

 1. Klicka på nedanstående länk för att ladda ned Java till din plattform.
  https://java.com/en/download/
 2. Starta om din webbläsare så att den kan identifiera Java-installationen.
 3. Öppna Firefox eller Internet Explorer, anslut till din NAS och kör File Station. Ett meddelande kommer att visas med uppmaningen att du ska köra ett Java-program. Välj då ”Run” (kör).
  QNAP
 4. När du ges alternativet ”Allow access to the following application from this web site” (tillåt åtkomst till följande program från den här webbplatsen) väljer du ”Allow” (tillåt).
  QNAP
 5. Öppna File Station, klicka på knappen ”QNAP” och markera kryssrutan för ”Show files and folders of my PC” (visa filer och mappar på min dator).
  QNAP
 6. Din dator ska nu visas i det vänstra fältet.
  QNAP

Hur du aktiverar File Stations ”Show files and folders of my PC” (visa filer och mappar på min dator) via Safari

 • Den här funktionen kräver ett Java-insticksprogram/tillägg i din webbläsare.
  Chrome efter version 45 stöder inte längre NPAPI (en funktion som krävs för Java-miniprogram), vilket innebär att den här funktionen inte längre stöds.
  Microsoft Edge stöder för närvarande inte några insticksprogram eller tillägg, vilket innebär att denna funktion heller inte stöds.
  Klicka på följande länk för mer information:
  https://www.java.com/en/download/help/enable_browser.xml

 

 1. Klicka på nedanstående länk för att ladda ned Java till din plattform.
  https://java.com/en/download/
 2. Starta om din webbläsare så att den kan identifiera Java-installationen.
 3. Öppna Safari, anslut till din NAS och kör File Station. Ett meddelande kommer att visas med uppmaningen att du ska köra ett Java-program. Välj då ”Run” (kör).
  QNAP
 4. När du ges alternativet ”Allow access to the following application from this web site” (tillåt åtkomst till följande program från den här webbplatsen) väljer du ”Allow” (tillåt).
  QNAP
 5. Gå till ”Safari” (Safari)> ”Preferences” (Förvalsinställningar).
 6. Gå till ”Security” (säkerhet) och välj ”Plug-in Settings” (inställningar för insticksprogram).
  QNAP
 7. Leta reda på ”Java”, välj NAS-enhetens IP-adress/webbplats för att slå på den här funktionen, och välj sedan ”Run in Unsafe Mode” (kör i osäkert läge).
  QNAP
 8. Öppna File Station, klicka på knappen ”QNAP” och markera kryssrutan för ”Show files and folders of my PC” (visa filer och mappar på min dator).
  QNAP
 9. Din dator ska nu visas i det vänstra fältet.
  QNAP
Lanseringsdatum: 2015-10-16
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 38% procent.