QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du använder din QNAP-NAS som en RADIUS-server

Konfigurera en RADIUS-server via din QNAP-NAS

Konfigurera en RADIUS-klient (i exemplet används en trådlös router)

Ansluta till trådlöst nätverk via iOS

Ansluta till trådlöst nätverk via Mac OS

Ansluta till trådlöst nätverk via Windows 10

 

Din QNAP-NAS-enhets RADIUS-serverfunktion (RADIUS: Remote Authentication Dial In User Service) tillhandahåller centraliserad autentisering och auktoriseringshantering så att datorer kan ansluta till och använda en nätverkstjänst.

 • Endast autentisering genom PAP, EAP-TLS/PAP och EAP-TTLS/PAP stöds för systemanvändarkonton.
 • Endast routrar som stöder WPA-enterprise eller WPA2-enterprise och 802.1X stöds.

 

QNAP
QNAP:s RADIUS-arkitektur

 1. Användare begär tillåtelse att använda det trådlösa nätverket.
 2. Den trådlösa routern mottar begäran och överför den till RADIUS-servern (QNAP-NAS-enheten).
 3. RADIUS-servern mottar begäran och bearbetar informationen.
 4. RADIUS-servern skickar tillbaka resultatet till den trådlösa routern.
 5. Den trådlösa routern kommer att tillåta eller neka användaren vidare åtkomst baserat på vilka resultat som RADIUS-servern skickar tillbaka.

Följ nedanstående steg för att konfigurera din QNAP-NAS som en RADIUS-server:

Konfigurera RADIUS-servern via din QNAP-NAS

1. Logga in till NAS-enheten som administratör. Gå till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Applications” (Program) > ”RADIUS Server” (RADIUS-server) och markera kryssrutan för ”Enable RADIUS Server” (aktivera RADIUS-servern) på sidan ”Server Settings” (serverinställningar).

 • Välj ”Grant dial-in access to system user accounts” (bevilja uppringningsåtkomst för systemanvändarkonton) för att tillåta att lokala NAS-användare använder RADIUS-tjänsten.

 

QNAP

2. Gå till ”RADIUS Server” (RADIUS-server) > ”RADIUS Clients” (RADIUS-klienter). Klicka på ”Create a Client” (skapa en klient) för att skapa RADIUS-klienter (trådlösa routrar m.m.).

 • En NAS stöder upp till 10 RADIUS-klienter.

 

QNAP

3. Ange klientinformationen och klicka på ”Apply” (använd). Du kan aktivera, inaktivera och redigera klientinformation här.

 • ”Name” (namn): Namnet på klienten.
 • ”IP Address” (IP-adress): Den IP-adress som klienten allokerats.
 • ”Prefix Length” (prefixlängd): Klientens prefixlängd kan bestämma allokeringens IP-intervall och siffrorna i IP-adressen.
 • ”Secret Key” (hemlig nyckel): Anslutningsnyckeln mellan RADIUS-servern och klienten.

 

QNAP

IP-adressen och prefixlängden använder systemet CIDR (Classless Inter-Domain Routing, klasslös interdomänroutning).

Exempel:

Prefixlängd
Klass
Värdar*
Mask
32
1/256C
1
255.255.255.255
31
1/128C
2
255.255.255.254
30
1/64C
4
255.255.255.252
29
1/32C
8
255.255.255.248
28
1/16C
16
255.255.255.240
27
1/8C
32
255.255.255.224
26
1/4C
64
255.255.255.192
25
1/2C
128
255.255.255.128
24
1C
256
255.255.255.000
23
2C
512
255.255.254.000

 

För mer information om CIDR går du till:
https://en.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing

4. Gå till ”RADIUS Server” (RADIUS-server) > ”RADIUS Users” (RADIUS-användare) och klicka på ”Create a New User” (skapa en ny användare) för att lägga till RADIUS-användare. Du kan även ta bort, aktivera eller inaktivera RADIUS-användarna på den här sidan.

 • Antal RADIUS-användare som NAS-enheten stöder motsvarar det totala antalet användare som stöds.
QNAP
 
QNAP

 

Konfigurera en RADIUS-klient (i exemplet används en trådlös router)

Ange informationen om RADIUS-servern (QNAP-NAS-enheten) på RADIUS-klienten (den trådlösa routern) (i nedanstående exempel används en ASUS-AC66U):

1. Gå till ”Wireless” (Trådlöst) > ”General” (Allmänt). Under ”Authentication Method” (autentiseringsmetod) väljer du ”WPA2-Enterprise”.

QNAP

2. Gå till ”Wireless” (Trådlöst) > ”RADIUS Setting” (RADIUS-inställning).

 • ”Server IP Address” (serverns IP-adress): Ange din QNAP-NAS IP-adress.
 • ”Server Port” (serverport): 1812 (standardport för Radius-autentisering).
 • ”Connection Secret” (anslutning Secret): Ange den hemliga nyckel som ställdes in i ”RADIUS Server” (RADIUS-server) > ”RADIUS Clients” (RADIUS-klienter).

 

QNAP

3. Efter att du ställt in NAS-enheten som en RADIUS-server och konfigurerat inställningarna på klienten (den trådlösa routern) kommer du att autentiseras av NAS-enheten när du försöker få tillgång till det trådlösa nätverket.

 

Ansluta till trådlöst nätverk via iOS

1. Aktivera trådlös nätverksanslutning och välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till. I vårt exempel använder vi en ASUS-AC66U-2.4G.

QNAP

2. Ange det användarnamn och lösenord som konfigurerats i ”RADIUS Server” (RADIUS-server) > ”RADIUS Users” (RADIUS-användare). Om kryssrutan för ”Grant dial-in access to system user accounts” (bevilja uppringningsåtkomst för systemanvändarkonton) markerats kan du få tillgång till det trådlösa nätverket genom att använda inloggningsinformationen för en lokal NAS-användare.

QNAP

3. Acceptera certifikatet.

QNAP

4. Du kan nu ansluta till det trådlösa nätverket när du loggar in.

 

Ansluta till trådlöst nätverk via Mac OS

1. Öppna det trådlösa nätverket och välj ”Join Other Network” (anslut till annat nätverk).

QNAP

2. Ange informationen enligt vad som visas nedan.

 • ”Network Name” (nätverksnamn): Det trådlösa nätverk du vill ansluta till (i vårt exempel använder vi en ASUS-AC66U-2.4G).
 • ”Security” (säkerhet): Välj ”WPA2 Enterprise”.
 • ”Username/Password” (användarnamn/lösenord): Ange det användarnamn och lösenord som konfigurerats i ”RADIUS Server” (RADIUS-server) > ”RADIUS Users” (RADIUS-användare). Om kryssrutan för ”Grant dial-in access to system user accounts” (bevilja uppringningsåtkomst för systemanvändarkonton) markerats kan du få tillgång till det trådlösa nätverket genom att använda inloggningsinformationen för en lokal NAS-användare.

 

QNAP

3. Du kan nu ansluta till det trådlösa nätverket när du loggar in.

 

Ansluta till trådlöst nätverk via Windows 10

1. Gå till ”Settings” (inställningar) och välj ”Network & Internet” (nätverk och internet).

QNAP

2. Välj ”Dial-up” (Uppringd åtkomst) > ”Set up a new connection” (Konfigurera en ny anslutning).

QNAP

3. Välj ”Manually connect to a wireless network” (anslut till ett trådlöst nätverk manuellt).

QNAP

4. Ange informationen enligt vad som visas nedan, och klicka sedan på ”Next” (nästa).

 • ”Network Name” (nätverksnamn): Det trådlösa nätverk du vill ansluta till (i vårt exempel använder vi en ASUS-AC66U-2.4G).
 • ”Security type” (säkerhetstyp): Välj ”WPA2-Enterprise”.

 

QNAP

5. Välj ”Change connection settings” (ändra anslutningsinställningar).

QNAP

6. Gå till ”Security” (säkerhet) och välj nätverksautentiseringsmetoden ”Microsoft: Protected EAP(PEAP)” (Microsoft: skyddad EAP (PEAP). Klicka på ”Settings” (inställningar).

QNAP

7. Inaktivera ”Verify the server’s identity by validating the certificate” (verifiera serverns identitet genom att validera certifikatet), och i ”Select Authentication Method” (välj autentiseringsmetod) väljer du ”Secured password (EAP-MSCHAP v2)” (skyddat lösenord (EAP-MSCHAP v2)). Klicka sedan på ”Configure” (konfigurera).

QNAP

8. Inaktivera ”Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any)” (använd samma användarnamn, lösenord och eventuellt domän som i Windows).

QNAP

9. Gå till inställningar för trådlösa nätverk och välj trådlöst nätverk att ansluta till.

QNAP

10. Ange det användarnamn och lösenord som konfigurerats i ”RADIUS Server” (RADIUS-server) > ”RADIUS Users” (RADIUS-användare). Om kryssrutan för ”Grant dial-in access to system user accounts” (bevilja uppringningsåtkomst för systemanvändarkonton) markerats kan du få tillgång till det trådlösa nätverket genom att använda inloggningsinformationen för en lokal NAS-användare.

QNAP

11. När du loggar in kan du ansluta till det trådlösa nätverket.

Lanseringsdatum: 2013-07-03
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 76% procent.