QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du använder Container Station

Introduktion

QNAP:s Container Station integrerar exklusivt lättviktsvirtualiseringsteknologier från LXC (Linux Container) och Docker® så att du kan hantera flera isolerade Linux®-system på en QNAP-NAS samt ladda ned tusentals med appar från hela världen.

 

Hur du använder Container Station

För att installera Container Station på en QNAP-NAS loggar du först in till NAS-enheten som administratör och kontrollerar att den är ansluten till internet.

 1. INSTALLERA CONTAINER STATION
  Gå till ”App Center” > ”Utilities” (App Center > Hjälpprogram) eller ”QTS Essentials” och leta reda på Container Station. Klicka på ”Add To QTS” (lägg till QTS) (gäller endast QTS 4.2 eller senare).
 2. BÖRJA ANVÄNDA APPEN
  Efter att installationen slutförts klickar du på genvägsikonen på huvudmenyn. Första gången som du använder Container Station kommer du att uppmanas ange standardmapp för lagring av avbildningar och behållare. Välj önskad mapp, och klicka sedan på ”Start Now“ (börja nu).

Skapa behållare

Behållare använder en tvåskiktad arkitektur: ”Image” (avbildning) och ”Container” (behållare).

Avbildning:
En avbildningsfil är en skrivskyddad mall som används för att skapa en behållare. Avbildningen kan innehålla en version av Linux (t.ex. Ubuntu 14.04) eller ett visst program (t.ex. MySQL). Avbildningsfiler kan byggas in i Container Station, importeras från NAS/dator eller laddas ned från Docker Hub-registret. Det finns tre typer av avbildningar: (1) LXC (2) Docker (3) App.

Behållare:
Behållare skapas med hjälp av avbildningsfiler och kan vara läsbara, skrivbara och körbara. En avbildning kan användas för att skapa flera behållare.

*OBS! LXC-avbildningar skapar LXC-behållare, Docker-avbildningar skapar Docker-behållare. Båda typerna av behållare är oberoende format och kan inte konverteras.

 1. SKAPA EN LXC-BEHÅLLARE PÅ NOLLTID
  QNAP:s LXC-avbildningar erbjuder en mängd olika Linux-distributioner så att du mycket snabbt kan skapa Linux-baserade virtuella datorer.
  Klicka på ”Create Container” (skapa behållare) och expandera ”QNAP LXC/Docker Images” (QNAP:s LXC-/Docker-avbildningar) så kommer en del inbyggda LXC-avbildningar för Debian, Fedora och Ubuntu att visas.

  Klicka på ”Install” (installera) (i detta exempel används Ubuntu):

  Dialogrutan ”Create Container” (skapa behållare) öppnas. Här kan du ändra information, t.ex. behållarens namn och dess användning av systemresurser. När du är klar klickar du på ”Create” (skapa).

  Installationen utför två åtgärder, inklusive ”Download” (ladda ned) och ”Create” (skapa). Du kommer att kunna följa förloppet under ”Background Tasks” (bakgrundsaktiviteter).

  Efter slutförd installation kommer ett behållarnamn att läggas till i den vänstra menyn. Klicka på behållarnamnet (”Ubuntu-trusty-1” i vårt exempel här) för att öppna sidan för hantering av behållaren.

  På sidan för hantering av behållaren finns ett konsolgränssnitt som ger dig möjlighet att använda ett kommandoradsgränssnitt för att hantera behållaren.
 2. SKAPA EN DOCKER-BEHÅLLARE PÅ NOLLTID
  Docker-avbildningsfiler erbjuder en mängd olika kundanpassade eller praktiska program, t.ex. WordPress och Libre Office. Klicka på ”Create Container” (skapa behållare), expandera ”Popular Docker Hub Images” (populära Docker Hub-avbildningar), leta reda på ”WordPress” och klicka på ”Install” (installera) (i detta exempel används WordPress).

  Dialogrutan ”Create Container” (skapa behållare) öppnas. Här kan du ändra information, t.ex. behållarens namn och dess användning av systemresurser. När du är klar klickar du på ”Create” (skapa).

  Installationen utför två åtgärder, inklusive ”Download” (ladda ned) och ”Create” (skapa). Du kommer att kunna följa förloppet under ”Background Tasks” (bakgrundsaktiviteter).

  Efter slutförd installation kommer ett behållarnamn att läggas till i den vänstra menyn. Klicka på behållarnamnet (”wordpress-1” i vårt exempel här) för att öppna sidan för hantering av behållaren.

  På sidan för hantering av behållaren visas inställningar för portvidarebefordran och hyperlänkar om programmet är en webbaserad tjänst. Du kan klicka på hyperlänken för att ansluta till din WordPress.

  Börja använda WordPress.
 3. SKAPA EN APPBEHÅLLARE PÅ NOLLTID
  Appar är grupper med Docker-avbildningar som syftar till att tillhandahålla en komplett tjänst (t.ex. program + databas) och även snabbinstallationspaket. I detta exempel används GitLab, och appen innehåller GitLab-, PostgreSQL- och Redis-avbildningar.
  För att skapa GitLab klickar du på ”Create Container” (skapa behållare), expanderar ”QNAP LXC/Docker Images” (QNAP:s LXC-/Docker-avbildningar), letar reda på ”GitLab” och klickar sedan på ”Install” (installera).

  I nästa steg kommer internetadressen för GitLab samt användarnamnet och lösenordet att visas. Gör en mental anteckning, och klicka sedan på ”Create” (skapa).

  Installationen utför två åtgärder, inklusive ”Download” (ladda ned) och ”Create” (skapa). Du kommer att kunna följa förloppet under ”Background Tasks” (bakgrundsaktiviteter).

  Efter slutförd installation kommer det att finnas tre behållare i den vänstra menyn:
  gitlab1_gitlab_1
  gitlab1_postgresql_1
  gitlab1_redis_1

  De här tre behållarna tillhandahåller en komplett GitLab-tjänst. Klicka på ”gitlab1_gitlab_1” för att öppna sidan för hantering av behållaren.

  På sidan för hantering av behållaren visas inställningar för portvidarebefordran och hyperlänkar om programmet är en webbaserad tjänst. Du kan klicka på hyperlänken för att ansluta till din GitLab.

  Ange användarnamnet och lösenordet (standardinställning: root/5iveL! Fe) för att logga in och börja använda GitLab.
 4. SKAPA BEHÅLLARE SOM LADDATS NED FRÅN DOCKER HUB-REGISTRET
  Du kan även använda sökfältet för att hitta specifika program eller Linux-distributioner. På sidan ”Create Container” (skapa behållare) kan du söka på programnamnet (t.ex. ”php”) i Docker Hub-registret.

  Välj ett program i sökresultaten, och klicka sedan på ”Install” (installera). Standardversionen är den senaste (som du kan ändra genom att välja i listrutemenyn).

  Dialogrutan ”Create Container” (skapa behållare) öppnas. Här kan du ändra information, t.ex. behållarens namn och dess användning av systemresurser. När du är klar klickar du på ”Create” (skapa).

  Installationen utför två åtgärder, inklusive ”Download” (ladda ned) och ”Create” (skapa). Du kommer att kunna följa förloppet under ”Background Tasks” (bakgrundsaktiviteter).

  Efter slutförd installation kommer ett behållarnamn att läggas till i den vänstra menyn. Klicka på behållarnamnet (”php-1” i vårt exempel här) för att öppna sidan för hantering av behållaren.
 5. LOKALA AVBILDNINGAR
  Avbildningar kommer att lagras på NAS-enheten. Du kan visa installerade avbildningar och ta bort onödiga med alternativet ”Create Container” > ”Local Images” (Skapa behållare > Lokala avbildningar).
  *OBS! Ett appaket kommer att delas upp på separata avbildningar.
Lanseringsdatum: 2015-10-12
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 40% procent.