QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du ansluter till WebDAV med Cloud Backup Sync?

WebDAV

Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) är ett tillägg till Hypertext Transfer Protocol (HTTP) som underlättar samarbete mellan användare med redigering och hantering av dokument samt lagring av filer på webbservrar. WebDAV är ett av de populäraste protokollen som används för att få tillgång till filer via internet på grund av dess HTTP-baserade design. För mer information om WebDAV besöker du http://www.webdav.org/.

WebDAV stöds av kommersiell webbserverprogramvara och webbserverprogramvara med öppen källkod. Många onlinelagringsleverantörer erbjuder även WebDAV-åtkomst i tillägg till sina egenutvecklade protokoll. QNAP kan erbjuda Cloud Backup Sync-appen för att få tillgång till WebDAV-kompatibelt molnlagringsutrymme. Eftersom det finns så många onlinemolnlagringstjänster som erbjuder gratis lagringsutrymme kan du använda appen för att säkerhetskopiera dina data till flera molnlagringstjänster för att dra fördel av så mycket gratis lagringsutrymme som möjligt. Det finns även molntjänster som fungerar som protokollöversättare och låter dig använda WebDAV för att få tillgång till en mängd olika molnlagringstjänster så att du kan få åtkomst till alla dina molnlagringsutrymmen från en och samma plats.

Du kan skapa ett konto och lagringsutrymme först för att senare använda lagringsutrymmet när du skapar säkerhetskopierings- och återställningsjobb.

Konto

Efter att du öppnat Hybrid Backup Sync expanderar du fliken ”Storage Space” (lagringsutrymme) i den vänstra panelen och klickar på ”Profile” (profil) för att skapa ett nytt molnkonto. På den här sidan kan du skapa, redigera och ta bort konton samt konfigurera inställningar för hastighetsgränsen för varje konto. Om du ändrar kontoidentiteten för en molnlagringstjänst (t.ex. användarnamn eller åtkomstnyckel) kommer status för motsvarande jobb att återställas och du måste ladda upp alla filer igen eftersom säkerhetskopieringsmålet också har ändrats.

För att skapa ett molnkonto klickar du på ”Create” (skapa) och väljer ”Cloud Account” (molnkonto).

Välj en molntjänst och klicka på knappen ”Next” (nästa) för att ange kontoinformationen.


Cloud Backup Sync-appen låter dig använda WebDAV för att få tillgång till olika molnlagringstjänster. Även om WebDAV är ett standardprotokoll kan det hända att leverantörer av molnlagringstjänster erbjuder andra autentiseringsparametrar. Kontakta därför dina leverantörer av molnlagringstjänster för att få mer information.

Lagringsutrymme

Efter att du skapat ett molnkonto går du till ”Storage Space” (lagringsutrymme) för att skapa ett molnlagringsutrymme. Du kan då använda detta lagringsutrymme för säkerhetskopierings- och återställningsjobb som du skapar.

För att ställa in ett molnlagringsutrymme klickar du på lagringsutrymmesikonen, väljer ”On cloud” (på molnet) och klickar på en molntjänst för att därefter ge ett namn på lagringsutrymmet och välja ett molnkonto.


Du måste välja en mapp eller använda en ny mapp för ditt lagringsutrymme. Om filnamnen för dina säkerhetskopieringsdata innehåller specialtecken måste du aktivera alternativet för namnkodning så att dina data kan lagras på rätt sätt i molnlagringsutrymmet. När du återställer datamängderna kommer de ursprungliga filnamnen att återställas av Cloud Backup Sync-appen.

Om du inte har skapat något molnkonto än väljer du alternativet ”New Profile” (ny profil) och klickar på ”Settings” (inställningar) för att skapa ett nytt konto.

Lanseringsdatum: 2016-01-30
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 40% procent.