QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du ansluter till OpenStack Swift med Cloud Backup Sync?

OpenStack Swift

OpenStack är den ledande leverantörsoberoende molntjänstlösningen med öppen källkod. Den har börjat användas av många offentliga molntjänstleverantörer, t.ex. Rackspace, IBM SoftLayer och HP Helion Cloud. Du kan även installera din egen OpenStack som ett privat molnsystem med stöd från många ledande IT-leverantörer, t.ex. IBM, HP och Red Hat. QNAP erbjuder också Object Storage Server för QTS för att förse användaren med möjligheter till OpenStack-objektlagring. QNAP erbjuder Cloud Backup Sync-appen för att få tillgång till objektlagringstjänsten i ett OpenStack-system. För mer information om OpenStack besöker du http://www.openstack.org/.

Du kan skapa ett konto och lagringsutrymme först för att senare använda lagringsutrymmet när du skapar säkerhetskopierings- och återställningsjobb.

Konto

Efter att du öppnat Hybrid Backup Sync expanderar du fliken ”Storage Space” (lagringsutrymme) i den vänstra panelen och klickar på ”Profile” (profil) för att skapa ett nytt molnkonto. På den här sidan kan du skapa, redigera och ta bort konton samt konfigurera inställningar för hastighetsgränsen för varje konto. Om du ändrar kontoidentiteten för en molnlagringstjänst (t.ex. användarnamn eller åtkomstnyckel) kommer status för motsvarande jobb att återställas och du måste ladda upp alla filer igen eftersom säkerhetskopieringsmålet också har ändrats.

För att skapa ett molnkonto klickar du på ”Create” (skapa) och väljer ”Cloud Account” (molnkonto).

Välj en molntjänst och klicka på knappen ”Next” (nästa) för att ange kontoinformationen.


Cloud Backup Sync-appen låter dig använda OpenStack-objektlagringsprotokoll för följande tjänster:

  • IBM SoftLayer (https://www.softlayer.com/)
  • RackSpace (inklusive amerikanska och brittiska webbplatser) (https://www.rackspace.com/)
  • OpenStack-kompatibel tjänst: offentlig eller privat molnlagringstjänst som erbjuder OpenStack-kompatibel API
  • QNAP OSS: en Turbo NAS med Object Storage Server-appen installerad

Eftersom kontohanteringen och åtkomstkontrollen skiljer sig åt mellan de olika leverantörerna av OpenStack-baserade tjänster/programvara ber vi dig att besöka din molntjänstleverantörs webbplats eller kontakta denna för att få mer information. För att kunna använda OpenStack-kompatibla tjänster måste du också ha internetadressen för autentiseringstjänsten och ange hur användaren får tillgång till stora objekt i molnlagringsutrymmet genom att antingen använda Dynamic Large Objekt (DLO) eller Static Large Object (SLO).

Lagringsutrymme

Efter att du skapat ett molnkonto går du till ”Storage Space” (lagringsutrymme) för att skapa ett molnlagringsutrymme. Du kan då använda detta lagringsutrymme för säkerhetskopierings- och återställningsjobb som du skapar.

För att ställa in ett molnlagringsutrymme klickar du på lagringsutrymmesikonen, väljer ”On cloud” (på molnet) och klickar på en molntjänst för att därefter ge ett namn på lagringsutrymmet och välja ett molnkonto.


Du måste välja en behållare eller använda en ny behållare för ditt lagringsutrymme. Blockstorleken definierar storleken på dataenheter att överföra. Om större blockstorlekar används kan dataöverföringshastigheterna förbättras eftersom färre antal nätverksanslutningar krävs för filöverföringen. Emellertid kräver större blockstorlekar återöverföring av större datasegment när en anslutning avbryts. Använd därför inte stora blockstorlekar om ditt nätverk är ostabilt.

Å andra sidan finns det också en övre gräns för antal block som används när du laddar upp enkla filer beroende på specifikationerna för molnlagringstjänsten. Om du till exempel väljer att använda 32 MB som multipartstorlek för ditt säkerhetskopieringsjobb och det maximala antalet block per fil är 1 000 kommer den maximala storleken för en enkel fil att vara 32 000 MB. Kontakta din molnlagringsleverantör för mer information.

Om filnamnen för dina säkerhetskopieringsdata innehåller multibytetecken eller specialtecken måste du aktivera alternativet för namnkodning så att dina data kan lagras på rätt sätt i molnlagringsutrymmet. När du återställer datamängderna kommer de ursprungliga filnamnen att återställas av Cloud Backup Sync-appen.

Om du inte har skapat något molnkonto än väljer du alternativet ”New Profile” (ny profil) och klickar på ”Settings” (inställningar) för att skapa ett nytt konto.

Lanseringsdatum: 2016-01-30
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.