QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du ansluter till Google Cloud Storage med Cloud Backup Sync?

Google Cloud Storage

Google Cloud Storage är objektlagringstjänsten för Google Cloud-plattformen. Tjänsten möjliggör global lagring och hämtning av obegränsade datamängder på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Dina data skyddas med hjälp av redundant lagring vid flera fysiska platser med Googles egna tillförlitliga och snabba nätverksinfrastruktur. För mer information besöker du https://cloud.google.com/storage/.

Du kan skapa ett konto och lagringsutrymme först för att senare använda lagringsutrymmet när du skapar säkerhetskopierings- och återställningsjobb.

Konto

Efter att du öppnat Hybrid Backup Sync expanderar du fliken ”Storage Space” (lagringsutrymme) i den vänstra panelen och klickar på ”Profile” (profil) för att skapa ett nytt molnkonto. På den här sidan kan du skapa, redigera och ta bort konton samt konfigurera inställningar för hastighetsgränsen för varje konto. Om du ändrar kontoidentiteten för en molnlagringstjänst (t.ex. användarnamn eller åtkomstnyckel) kommer status för motsvarande jobb att återställas och du måste ladda upp alla filer igen eftersom säkerhetskopieringsmålet också har ändrats.

För att skapa ett molnkonto klickar du på ”Create” (skapa) och väljer ”Cloud Account” (molnkonto).

Välj en molntjänst och klicka på knappen ”Next” (nästa) för att ange kontoinformationen.


För att få tillgång till Google Cloud Storage behöver du registrera ett projekt-ID, en e-postadress för tjänstkontot och en P12-nyckelfil från din hanteringskonsol för molntjänster. Ange projekt-ID:t och din e-postadress, och ladda upp P12-nyckelfilen när du skapar ett konto.

Lagringsutrymme

Efter att du skapat ett molnkonto går du till ”Storage Space” (lagringsutrymme) för att skapa ett molnlagringsutrymme. Du kan då använda detta lagringsutrymme för säkerhetskopierings- och återställningsjobb som du skapar.

För att ställa in ett molnlagringsutrymme klickar du på lagringsutrymmesikonen, väljer ”On cloud” (på molnet) och klickar på en molntjänst för att därefter ge ett namn på lagringsutrymmet och välja ett molnkonto.


Du måste välja en hink eller använda en ny hink för ditt lagringsutrymme. Segmentstorleken definierar storleken på dataenheter att överföra. Om större segmentstorlekar används kan dataöverföringshastigheterna förbättras eftersom färre antal nätverksanslutningar krävs för filöverföringen. Emellertid kräver större segmentstorlekar återöverföring av större datasegment när en anslutning avbryts. Använd därför inte stora segmentstorlekar om ditt nätverk är ostabilt.

Google Cloud Storage har tre typer av lagringsklasser: ”Standard Storage” (standardlagring), ”Durable Reduced Availability (DRA)” (ung. varaktigt mindre tillgänglighet) och ”Nearline Storage” (nearline-datalagring). Du kan använda alternativet för Durable Reduced Availability (DRA, ung. varaktigt mindre tillgänglighet) för att göra kostnadsbesparingar, men datatillförlitligheten kan komma att minska jämfört med standardmolnlagring och du löper då större risk att förlora dina data och inte kunna återställa en del av dina filer.

Om du inte har skapat något molnkonto än väljer du alternativet ”New Profile” (ny profil) och klickar på ”Settings” (inställningar) för att skapa ett nytt konto.

Lanseringsdatum: 2016-01-30
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 28% procent.