QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du ansluter till Azure Storage med Cloud Backup Sync

Azure Storage

Azure är en offentlig molntjänst som tillhandahålls av Microsoft. QNAP kan erbjuda en Cloud Backup Sync-app för användning med Azure Blob Storage, som är Azures objektlagringstjänst som används för att lagra och hämta stora mängder ostrukturerade dataobjekt. Det finns två typer av Azure Blob Storage: Page Blob och Block Blob. Appen använder Block Blob Storage, och var och en av dina filer lagras som ett enda objekt i Azure.

Om ditt företag har avtal med Microsoft kan du utnyttja detta avtal för att använda Azures tjänster. Du kan också få bättre prestanda om du har en bättre internetanslutning till närmaste Azure-datacenter. Molnsäkerhetskopieringsappen stöder Azures standardregioner och Azure i Kina. Lägg märke till att Cloud Backup Sync-appen inte har något att göra med Azure Backup-tjänsten. För mer information besöker du http://azure.microsoft.com/.

Du kan skapa ett konto och lagringsutrymme först för att senare använda lagringsutrymmet när du skapar säkerhetskopierings- och återställningsjobb.

Konto

Efter att du öppnat Hybrid Backup Sync expanderar du fliken ”Storage Space” (lagringsutrymme) i den vänstra panelen och klickar på ”Profile” (profil) för att skapa ett nytt molnkonto. På den här sidan kan du skapa, redigera och ta bort konton samt konfigurera inställningar för hastighetsgränsen för varje konto. Om du ändrar kontoidentiteten för en molnlagringstjänst (t.ex. användarnamn eller åtkomstnyckel) kommer status för motsvarande jobb att återställas och du måste ladda upp alla filer igen eftersom säkerhetskopieringsmålet också har ändrats.

För att skapa ett molnkonto klickar du på ”Create” (skapa) och väljer ”Cloud Account” (molnkonto).

Välj en molntjänst och klicka på knappen ”Next” (nästa) för att ange kontoinformationen.


Cloud Backup Sync-appen låter dig använda Azure Storage-tjänsten från Azures globala webbplatser och från webbplatsen i Kina. Eftersom globala webbplatser och webbplatsen i Kina förvaltas separat kan du inte använda autentiseringsuppgifterna för en webbplats i en region utanför Kina för att få tillgång till molnlagringstjänster på en webbplats i Kina (eller omvänt). För att få tillgång till Azure Storage måste du först och främst ha ett lagringskonto och åtkomstnyckeln från din hanteringskonsol för molntjänster, och sedan ange den efterfrågade informationen när du skapar ett konto i appen.

Den region som ett lagringskonto hos Azure tillhör fastställs när du skapar kontot. Du kan även konfigurera dataskyddsnivåer för ditt Azure-lagringskonto i hanteringskonsolen för Azure Storage.

Lagringsutrymme

Efter att du skapat ett molnkonto går du till ”Storage Space” (lagringsutrymme) för att skapa ett molnlagringsutrymme. Du kan då använda detta lagringsutrymme för säkerhetskopierings- och återställningsjobb som du skapar.

För att ställa in ett molnlagringsutrymme klickar du på lagringsutrymmesikonen, väljer ”On cloud” (på molnet) och klickar på en molntjänst för att därefter ge ett namn på lagringsutrymmet och välja ett molnkonto.


Du måste välja en behållare eller använda en ny behållare för ditt lagringsutrymme. Blockstorleken definierar storleken på dataenheter att överföra.

Den region som ett lagringskonto hos Azure tillhör fastställs när du skapar molnkontot. Klicka på ”Settings” (inställningar) för att ta reda på din region. Du kan även konfigurera en dataskyddsnivå för ditt Azure-lagringskonto i hanteringskonsolen för Azure Storage. Om du väljer att minska skyddsnivån kommer datatillförlitligheten att minska i motsvarande grad jämfört med standardmolnlagring. Det innebär att du löper större risk att förlora dina data och inte kunna återställa en del av dina filer.

Om du inte har skapat något molnkonto än väljer du alternativet ”New Profile” (ny profil) och klickar på ”Settings” (inställningar) för att skapa ett nytt konto.

Lanseringsdatum: 2016-01-30
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.