QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du ansluter till Amazon S3 med Cloud Backup Sync?

Amazon S3

Amazon Web Service (AWS) Simple Storage Service (S3) är en säker, tillförlitlig och mycket skalbar objektlagringstjänst. Amazon S3 är en av de molnlagringstjänster som har störst skalbarhet på marknaden. QNAP kan erbjuda Cloud Backup Sync för tillgång till S3-tjänster. Appen stöder alla AWS-standardregioner runtom i världen såväl som stora regioner som Kina (https://www.amazonaws.cn/) samt US Government Cloud (GovCloud: http://aws.amazon.com/govcloud-us/). För mer information besöker du http://aws.amazon.com/s3/.

Det finns många andra internetleverantörer och IaaS-leverantörer som erbjuder S3-kompatibla tjänster, t.ex. DreamHost, SoftBank, SFR och hicloud S3. Det finns även leverantörer av företagslagring som gör det möjligt för dig att bygga ett privat S3-kompatibelt molnlagringsutrymme, t.ex. QNAP Object Storage Server. Cloud Backup Sync-appen låter dig lagra dina data i vilket S3-kompatibelt molnlagringsutrymme som helst.

Du kan skapa ett konto och lagringsutrymme först för att senare använda lagringsutrymmet när du skapar säkerhetskopierings- och återställningsjobb.

Konto

Efter att du öppnat Hybrid Backup Sync expanderar du fliken ”Storage Space” (lagringsutrymme) i den vänstra panelen och klickar på ”Profile” (profil) för att skapa ett nytt molnkonto. På den här sidan kan du skapa, redigera och ta bort konton samt konfigurera inställningar för hastighetsgränsen för varje konto. Om du ändrar kontoidentiteten för en molnlagringstjänst (t.ex. användarnamn eller åtkomstnyckel) kommer status för motsvarande jobb att återställas och du måste ladda upp alla filer igen eftersom säkerhetskopieringsmålet också har ändrats.

För att skapa ett molnkonto klickar du på ”Create” (skapa) och väljer ”Cloud Account” (molnkonto).

Välj en molntjänst och klicka på knappen ”Next” (nästa) för att ange kontoinformationen.


Inställningarna för ett konto beror på vilken molnlagringstjänst som används. Cloud Backup Sync-appen låter dig använda följande S3-tjänster:

  • AWS Global: vanligt AWS-tjänstkonto
  • AWS GovCloud (US): AWS-datacenter för amerikanska myndigheter
  • AWS China: AWS-datacenter för användare i Kina
  • S3-kompatibel tjänst: offentlig eller privat molnlagringstjänst som erbjuder S3-kompatibel API
  • QNAP OSS: en QNAP-NAS med Object Storage Server-appen installerad

För att få tillgång till S3-molnlagringstjänster behöver du en åtkomstnyckel och en hemlig nyckel från din hanteringskonsol för molntjänster. Ange nyckelinformationen när du skapar ett konto i appen. För att kunna använda S3-kompatibla lagringstjänster behöver du även IP-adressen eller domännamnet för lagringstjänsten samt portnumret om inte den förvalda HTTP- eller HTTPS-porten används.

Lägg märke till att AWS-webbplatserna förvaltas separat. Du kan inte använda autentiseringsuppgifterna för en webbplats i en region för att få tillgång till molnlagringstjänster på en webbplats i en annan region. Till exempel kan du inte använda autentiseringsuppgifterna för AWS Global för att få tillgång till molnlagringstjänster på AWS China. Vidare rekommenderar vi att du använder åtkomstnycklar för AWS IAM-användare istället för åtkomstnycklar för AWS-rotkonto.

Lagringsutrymme

Efter att du skapat ett molnkonto går du till ”Storage Space” (lagringsutrymme) för att skapa ett molnlagringsutrymme. Du kan då använda detta lagringsutrymme för säkerhetskopierings- och återställningsjobb som du skapar.

För att ställa in ett molnlagringsutrymme klickar du på lagringsutrymmesikonen, väljer ”On cloud” (på molnet) och klickar på en molntjänst för att därefter ge ett namn på lagringsutrymmet och välja ett molnkonto.


Du måste välja en hink eller använda en ny hink för ditt lagringsutrymme. Lägg märke till att hinknamnen delas av alla AWS-konton, vilket innebär att du endast kan skapa en hink med ett namn som inte redan används av något annat AWS-konto. Om du anger ett hinknamn som ägs av något annat AWS-konto kommer ett felmeddelande att visas. Säkerhetskopieringsjobbet kommer att skapa ett objekt i molnlagringsutrymmet för varje säkerhetskopierad fil.

Multipartstorleken definierar storleken på dataenheter att överföra. Om större multipartstorlekar används kan dataöverföringshastigheterna förbättras eftersom färre antal nätverksanslutningar krävs för filöverföringen. Emellertid kräver större multipartstorlekar återöverföring av större datasegment när en anslutning avbryts. Använd därför inte stora multipartstorlekar om ditt nätverk är ostabilt. Å andra sidan finns det också en övre gräns för antal delar av enkla filer som du kan ladda upp beroende på specifikationerna för molnlagringstjänsten. Till exempel tillåter Amazon S3 upp till 10 000 delar. Om du väljer att använda 32 MB som multipartstorlek för ditt säkerhetskopieringsjobb kommer den maximala storleken för en enkel fil att vara 320 000 MB. Det finns också S3-kompatibla molnlagringstjänster som inte stöder multipartuppladdning, vilket innebär att maximal filstorlek endast kan vara lika stor som den konfigurerade multipartstorleken. Om du till exempel använder 32 MB som multipartstorlek för ditt säkerhetskopieringsjobb kommer den maximala storleken för en enkel fil att vara 32 MB. Kontakta din molnlagringsleverantör för mer information.

Amazons molntjänster har tre typer av lagringsklasser: ”Standard”, ”Infrequent Access (IA)” (oregelbunden åtkomst) och ”Reduced Redundancy Storage (RRS)” (lagring med minskad redundans). Alternativet för oregelbunden åtkomst ger hög tillförlitlighet, låg latens och högt dataflöde för Amazon S3 Standard, och priserna blir lägre. Med hjälp av RRS-alternativet kan du göra kostnadsbesparingar, men datatillförlitligheten kommer att minska jämfört med standardmolnlagring och du löper då större risk att förlora dina data och inte kunna återställa en del av dina filer.

Alternativet ”Use Server Side Encryption” (använd kryptering på serversidan) används för att kryptera dina data på Amazons servrar. Funktionen ger grundläggande skydd för dina data, som ändå kan dekrypteras om någon har kommit över dina Amazon S3-autentiseringsuppgifter. Om du behöver ytterligare säkerhet ska du därför använda kryptering på klientsidan i säkerhetskopieringspolicyen.

Om du inte har skapat något molnkonto än väljer du alternativet ”New Profile” (ny profil) och klickar på ”Settings” (inställningar) för att skapa ett nytt konto.

Lanseringsdatum: 2016-01-30
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 52% procent.
o