QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du ansluter till Amazon Glacier med Cloud Backup Sync?

Amazon Glacier

Amazon Glacier är en lagringstjänst för molnarkivering till extremt låg kostnad som tillhandahåller säker och tillförlitlig lagring och arkivering av data samt onlinesäkerhetskopiering. Glacier kostar mindre än vanlig objektlagring, och dess datahållbarhet matchar eller är bättre än datahållbarheten för objektlagring. Emellertid kan inte data hämtas omedelbart från ett objektlagringsutrymme. Det kan ta mellan fyra och fem timmar innan du kan börja ladda ned data från Glacier. För mer information besöker du http://aws.amazon.com/glacier/.

QNAP kan erbjuda Cloud Backup Sync-appen för användning med Amazon Glacier. Appen stöder alla AWS-standardregioner runtom i världen, inklusive Kina. Den lagrar var och en av dina filer som ett arkiv och skickar datahämtningsjobb när du vill återställa dina data. Vi rekommenderar att du endast använder Glacier för att lagra data som sällan används.

Du kan skapa ett konto och lagringsutrymme först för att senare använda lagringsutrymmet när du skapar säkerhetskopierings- och återställningsjobb.

Konto

Efter att du öppnat Hybrid Backup Sync expanderar du fliken ”Storage Space” (lagringsutrymme) i den vänstra panelen och klickar på ”Profile” (profil) för att skapa ett nytt molnkonto. På den här sidan kan du skapa, redigera och ta bort konton samt konfigurera inställningar för hastighetsgränsen för varje konto. Om du ändrar kontoidentiteten för en molnlagringstjänst (t.ex. användarnamn eller åtkomstnyckel) kommer status för motsvarande jobb att återställas och du måste ladda upp alla filer igen eftersom säkerhetskopieringsmålet också har ändrats.

För att skapa ett molnkonto klickar du på ”Create” (skapa) och väljer ”Cloud Account” (molnkonto).

Välj en molntjänst och klicka på knappen ”Next” (nästa) för att ange kontoinformationen.


Appen låter dig använda Glacier-tjänsten från både AWS Global och AWS China. Eftersom AWS Global och AWS China förvaltas separat kan du inte använda autentiseringsuppgifterna för en webbplats i en region utanför Kina för att få tillgång till molnlagringstjänster på en webbplats i Kina (eller omvänt). För att få tillgång till Glacier-molnlagringstjänster behöver du en åtkomstnyckel och en hemlig nyckel från din hanteringskonsol för molntjänster. Ange nyckelinformationen när du skapar ett konto i appen. Vidare rekommenderar vi att du använder åtkomstnycklar för AWS IAM-användare istället för åtkomstnycklar för AWS-rotkonto.

Lagringsutrymme

Efter att du skapat ett molnkonto går du till ”Storage Space” (lagringsutrymme) för att skapa ett molnlagringsutrymme. Du kan då använda detta lagringsutrymme för säkerhetskopierings- och återställningsjobb som du skapar.

För att ställa in ett molnlagringsutrymme klickar du på lagringsutrymmesikonen, väljer ”On cloud” (på molnet) och klickar på en molntjänst för att därefter ge ett namn på lagringsutrymmet och välja ett molnkonto.


Du måste välja en region eller använda en ny region för ditt lagringsutrymme. Multipartstorleken definierar storleken på dataenheter att överföra. Om en större multipartstorlek används kan dataöverföringshastigheterna förbättras eftersom färre antal nätverksanslutningar krävs för filöverföringen. Emellertid kräver större multipartstorlekar återöverföring av större datasegment när en anslutning avbryts. Använd därför inte stora multipartstorlekar om ditt nätverk är ostabilt. Å andra sidan stöder Amazon Glacier upp till 10 000 delar för uppladdning av enkla filer. Om du till exempel väljer att använda 32 MB som multipartstorlek för ditt säkerhetskopieringsjobb kommer den maximala storleken för en enkel fil att vara 320 000 MB.

Om du inte har skapat något molnkonto än väljer du alternativet ”New Profile” (ny profil) och klickar på ”Settings” (inställningar) för att skapa ett nytt konto.

Lanseringsdatum: 2016-01-30
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 81% procent.