QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du ansluter Mac-klientenheter till LDAP-katalogtjänsten och får tillgång till filer på din QNAP-NAS

Introduktion:

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP, en för­frågningstjänst för kataloguppgifter på internet) är en katalog som kan lagra information om alla användare och grupper i en central server. Med hjälp av LDAP kan administratören hantera användarna i LDAP-katalogen och tillåta att användare ansluter till flera NAS-enheter med samma användarnamn och lösenord. I den här handledningen förklaras hur användare kan ansluta sina Mac-enheter till en LDAP-katalog. För att komma åt filer med Mac-enheter och NAS-enheten måste en LDAP-server finnas i nätverksmiljön. NAS-enheten måste vara ansluten till samma LDAP-server.

QNAP

Innehåll:

 1. Gör detta innan vi börjar
 2. Ansluta Mac-enheter till LDAP-katalogen
 3. Aktivera arbetsmappen för LDAP-användare
 4. Åtkomst till filer via AFP-protokoll

1. Gör detta innan vi börjar:

 1. Uppdatera QTS till den senaste versionen.
 2. Kontrollera att din NAS är ansluten till LDAP-katalogen.
 3. Vi rekommenderar att en Mac av version OS X 10.6 (eller senare) används. I följande exempel använder vi en Mac OS X 10.10.

2. Ansluta Mac-enheter till LDAP-katalogen:

Öppna Mac-menyn och klicka på ”System Preferences” (systeminställningar).

QNAP
 1. Klicka på ”Users & Groups” (användare och grupper).
  QNAP
 2. Klicka på ”Login Options” (inloggningsalternativ). Om det här alternativet är inaktiverat klickar du på låsikonen längst ned till vänster och loggar in som administratör.
  QNAP
  QNAP
  QNAP
 3. Klicka på ”Join...” (anslut).
  QNAP
 4. Ange LDAP-serverns IP-adress och klicka på ”OK”.
  QNAP
 5. Markera kryssrutan för ”Allow network users to log in at login window” (tillåt nätverksanvändare att logga in i inloggningsfönstret) och klicka på ”Edit...” (redigera) om den gröna lampan till vänster lyser.
  QNAP
 6. Klicka på ”Open Directory Utility...” (öppna katalogverktyg).
  QNAP
 7. Välj ”LDAPv3” och klicka på redigeringsikonen.
  QNAP
 8. Välj ”RFC2307”, ange rotsuffix för din LDAP-server och klicka på ”OK”.
  QNAP
  QNAP
 9. Klicka på ”Edit...” (redigera) på den föregående sidan och gå till fliken ”Security” (säkerhet). Aktivera alternativet ”Use authentication when connecting” (använd autentisering vid anslutning), ange ”Distinguished Name” (unikt namn) och ”Password” (lösenord), och klicka sedan på ”OK”.
  QNAP
  QNAP
 10. Klicka på ”OK”.
  QNAP
 11. Du kan kontrollera användarkonton i ”Directory Editor” (katalogredigeraren). Starta sedan om din Mac.
  QNAP

3. Aktivera arbetsmappen för LDAP-användare:

 1. Öppna ”Users & Groups” (användare och grupper), klicka på ”Login Options” (inloggningsalternativ), och klicka sedan på ”Edit...” (redigera).
  QNAP
 2. Klicka på ”Open Directory Utility...” (öppna katalogverktyg).
  QNAP
 3. Välj ”LDAPv3” och klicka på redigeringsikonen.
  QNAP
 4. Välj rätt konfigurationsnamn och klicka på ”Edit...” (redigera).
  QNAP
 5. Gå till ”Search & Mappings” (Sökningar och mappningar) > ”Access this LDAPv3 server using” (Få tillgång till den här LDAPv3-servern med) och välj ”RFC2307”.
  QNAP
  QNAP

  Välj RFC2307 igen även om detta redan är markerat.

 6. Ange rotsuffix för din LDAP-server igen och klicka på ”OK”.
  QNAP
 7. Leta reda på ”Users” (Användare) > ”NFSHomeDirectory” (NFS-arbetskatalog) till vänster om ”Postttyper och attribut”.
  QNAP
 8. Gå till motsvarande plats på den högra sidan, välj ”#/Users/$uid$” och klicka på ”OK”.
  QNAP
 9. ”Custom” (anpassade) visas då under LDAP-mappningar. Klicka på ”OK”.
  QNAP
 10. Gå till ”Directory Editor” (katalogredigeraren) och kontrollera var arbetsmappen för LDAP-användare finns.
  QNAP

4. Åtkomst till filer via AFP-protokoll:

Användare kan nu logga in till Mac-enheter via LDAP och montera arbetsmappen eller delade mappar.

 1. Öppna ”Finder” > ”Go” (Verkställ) > ”Connect to Server” (Anslut till server).
  QNAP
 2. Ange afp://NAS IP och klicka på ”Connect” (anslut).
  QNAP
 3. Ange användarnamn och lösenord och klicka på ”Connect” (anslut).
  QNAP
 4. Välj den mapp du vill montera på din Mac (nedan används arbetsmappen som exempel) och klicka på ”OK”.
  QNAP
 5. Användare kan nu komma åt filer på sin Mac.
  QNAP
Lanseringsdatum: 2015-12-14
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 60% procent.
o