QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du ansluter en QNAP-Turbo NAS till ett VPN-nätverk?

Ett virtuellt privat nätverk (VPN) utökar ett privat nätverk över internet. Det gör det möjligt för enheter att skicka och ta emot data över delade och offentliga nätverk som om de vore direkt anslutna till det privata nätverket i enlighet med det privata nätverkets höga säkerhet och hanteringsprinciper.

QNAP-Turbo NAS:en tillhandahåller VPN-klienttjänsten, som du kan använda för att ansluta till en VPN-server via PPTP eller OpenVPN för att upprätta en säker anslutning och få fjärråtkomst till det privata nätverket. Turbo NAS:en stöder också lagring av flera VPN-inställningar för att du smidigt ska kunna växla mellan olika anslutningar.

Konfigurera VPN-klienttjänsten

Följ nedanstående anvisningar första gången du konfigurerar VPN-klienttjänsten på Turbo NAS:en.

 1. Innan du startar VPN-klienttjänsten.
 2. Ansluta till en VPN-server via PPTP.
 3. Ansluta till en VPN-server via OpenVPN.

1. Innan du startar VPN-klienttjänsten

Innan du startar VPN-klienttjänsten ska du kontrollera att förutsättningarna för din Turbo NAS är enligt följande:

 1. Internetanslutningen är normal.
 2. Din QTS-version är 4.1.2 eller senare.
 3. Om du har en VPN-servertjänst som är aktiverad måste du inaktivera den. Klienttjänster och servertjänster kan inte köras samtidigt.

2. Ansluta till en VPN-server via PPTP

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol: vanligt protokoll för virtuella privata nätverk) är en vanligt använd metod för implementering av VPN och stöds av de flesta klienter, inklusive Windows, Mac OS X, Linux och mobila enheter.

Gå till "Control Panel" (kontrollpanelen) och klicka på "VPN Client" (VPN-klient).

Klicka på "Add" (lägg till) och välj "PPTP" för att ansluta till en VPN-server.

Ange inställningar för anslutningskonfigurationen, inklusive profilnamnet, serveradressen (för servern som du vill ansluta till) samt användarnamnet och lösenordet för VPN-servern.

Välj någon av följande autentiseringsmekanismer i menyn "Authentication" (autentisering) för att skydda VPN-klientens lösenord under autentiseringen:

 • MS-CHAPv2: lösenordet krypteras med version 2 av Microsoft CHAP.
 • MS-CHAP: lösenordet krypteras med version 1 av Microsoft CHAP.
 • PAP: lösenordet krypteras inte.
 • CHAP: lösenordet krypteras med CHAP.

Om du väljer MS-CHAP eller MS-CHAPv2 går du till menyn "Encryption" (kryptering) och väljer ett alternativ:

 • None (ingen): VPN-anslutningen krypteras inte.
 • Medium (AES 40/128 bit) (medelhög, 40/128-bitars AES-kryptering): VPN-anslutningen krypteras med en 40-bitarsnyckel eller 128-bitarsnyckel.
 • High (AES 256 bit) (hög, 256-bitars AES-kryptering): VPN-anslutningen krypteras med en 256-bitarsnyckel (högsta möjliga krypteringsnivå).

Bocka för följande kryssrutor enligt dina konfigurationer:

 • Use the default gateway on remote network (använd standardgatewayen för fjärrnätverket): om alternativet aktiveras kommer alla paket att överföras via VPN-servern.
 • Allow other network devices to connect to the VPN through the NAS (låt andra nätverksenheter ansluta till VPN via NAS:en): om alternativet aktiveras kommer de nätverksenheter som är på samma LAN-nätverk som NAS:en att ansluta till samma VPN.
 • Reconnect when the VPN connection is lost (återanslut när VPN-anslutningen förloras): om alternativet aktiveras kommer NAS:en att återansluta till VPN-servern när anslutningen förloras.

Välj "Connect" (anslut) för att starta.

OBS!
Om du markerar alternativet "Use the default gateway on remote network" (använd standardgatewayen för fjärrnätverket) kommer standardgatewayen för din Turbo NAS att ändras till VPN-serverns standardgateway.

Om du markerar alternativet "Allow other network devices to connect to the Internet through the NAS" (tillåt att andra nätverksenheter ansluter till internet via NAS:en) måste du ändra standardgateway på den andra enheten. I nedanstående exempel använder vi en Windows-dator:

Gå till "Control Panel" > "Network and Sharing Center" > "Change adapter settings" (Kontrollpanelen > Nätverks- och delningscenter > Ändra inställningar för nätverkskort)

Högerklicka på anslutningsikonen och välj "Properties" (egenskaper)

Välj "Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)" (internetprotokoll version 4 (TCP/IP)) och klicka på "Properties" (egenskaper).

Välj "Use the following IP address" (använd följande IP-adress) och ändra standardgatewayen till IP-adressen för den Turbo NAS som kör VPN-klienttjänsten (i det här fallet är den 192.168.1.14). Klicka sedan på "OK".

3. Ansluta till en VPN-server via OpenVPN

Turbo NAS:en stöder också OpenVPN (som är en öppen källkodslösning för VPN-tjänster). Den skyddar en VPN:s anslutning med SSL/TLS-krypteringsmekanism. Den finns också för Windows, Mac OS X, Linux, Android och iOS.

Gå till "VPN Client" (VPN-klient), klicka på "Add" (lägg till) och välj "OpenVPN" för att ansluta till en VPN-server.

Ange inställningar för anslutningskonfigurationen, inklusive profilnamnet, serveradressen (för servern som du vill ansluta till) samt användarnamnet och lösenordet för VPN-servern. Välj samma konfiguration som för OpenVPN-servern i "Server Port" (serverport). Klicka på "Certificate" (certifikat) för att importera certifikatet (ca.crt) som exporterats från OpenVPN-servern. Bocka för följande kryssrutor enligt dina konfigurationer:

 • Enable compressed VPN link (aktivera komprimerad VPN-länk): om alternativet aktiveras kommer data att komprimeras innan de överförs via VPN.
 • Use the default gateway on remote network (använd standardgatewayen för fjärrnätverket): om alternativet aktiveras kommer alla paket att överföras via VPN-servern.
 • Allow other network devices to connect to the VPN through the NAS (låt andra nätverksenheter ansluta till VPN via NAS:en): om alternativet aktiveras kommer de nätverksenheter som är på samma LAN-nätverk som NAS:en att ansluta till samma VPN.
 • Reconnect when the VPN connection is lost (återanslut när VPN-anslutningen förloras): om alternativet aktiveras kommer NAS:en att återansluta till VPN-servern när anslutningen förloras.

Klicka på "Connect" (anslut) för att starta.

Om du markerar alternativet "Use the default gateway on remote network" (använd standardgatewayen för fjärrnätverket) kommer standardgatewayen för din Turbo NAS att ändras till VPN-serverns standardgateway.

Om du markerar alternativet "Allow other network devices to connect to the Internet through the NAS" (tillåt att andra nätverksenheter ansluter till internet via NAS:en) måste du ändra standardgateway på den andra enheten. Mer information ges i ovanstående handledning.

Lanseringsdatum: 2014-12-22
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 45% procent.