QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur används Qfiling?

Innehåll

Om Qfiling

Qfiling är en omfattande applikation för automatisk filsortering som revolutionerar organisering av filer. Med Qsirch, en teknik för fulltextsökning som tillhandahåller avancerade sökkriterier baserade på filtyper, hjälper Qfiling dig att kategorisera dina filer och öka din produktivitet.

Använda Startsidan för Qfiling

Övervaka statusen för alla filsorteringsuppgifter från startsidan i Qfiling.

Utöver filsorteringsuppgifter av engångskaraktär kan du även visa schemalagda filsorteringsuppgifter.

Skapa en Qfiling-uppgift

 1. Klicka på Skapa Qfiling-uppgift.
 2. Specificera uppgiftsnamn.
 3. Under källsökväg, välj källkatalogen.
 4. Under destinationssökväg, välj destinationskatalogen.


  Tips: Du kan även skapa en ny katalog och sedan välja den som destinationskatalog.
 5. Klicka på Nästa.
 6. Under filsorteringsvillkor, välj filtypen.
 7. Välj filsorteringsvillkor för varje filtyp.
  Exempelvis kan du välja att sortera alla bilder baserat på den dag de ändrats.
 8. (Valfritt) Klicka på för att lägga till nya filsorteringsvillkor för underkataloger.


  Tips: Du kan arkivera flera filtyper i en uppgift.
 9. Klicka på Nästa.
 10. Välj en av följande.
  1. En gång – Kör filsorteringsuppgiften en gång.
  2. Schemalägg – Kör filsorteringsuppgifterna flera gånger baserat på det specificerade värdet och giltighetsdatumet.


 11. Klicka på Nästa.
 12. Välj alla som är tillämpliga.
  1. Radera originalfiler
  2. Flytta filer som inte motsvarar några villkor till en Övrigt-katalog
  3. Intelligent undertextfilsortering för videor
  4. Kontroll av dataintegritet

 13. Välj filkonfliktpolicy.
  1. Hoppa över filerna
  2. Skriv över filerna
  3. Byt namnet om det finns en fil med samma namn
 14. Klicka på Nästa.
 15. Granska uppgiftssammanfattningen.
 16. Klicka på Verkställ.

  Obs: Om du väljer att radera originalfilerna kan du ångra ändringarna genom att klicka på Återställ på startsidan efter att uppgiften slutförts. Att göra så flyttar alla filer tillbaka till sina källkataloger och raderar alla nya kataloger.

Rekommenderade användningsområden

Tips för fotografer:

 1. Om du använder en professionell fotografiprogramvara som Adobe Lightroom för att tagga och arkivera foton rekommenderar QNAP att använda följa filsorteringsvillkor.
  1. [Bild/ IPTC-nyckelord/ månad tagen]
  2. [Bild/ månad tagen/ datum tagen/ IPTC-nyckelord]
 2. Om du behöver organisera ett större antal bilder, använd schemalagd uppgift i Qfiling för att regelbundet arkivera dina bilder.

Tips för dem som arbetar på kontor:

 1. Om du behöver organisera filer per projekt, använd följande filsorteringsvillkor för varje filtyp.
  1. Dokument - [Dokument/filnamnstillägg]
  2. Bilder - [Bild/datum tagen]
  3. Videor - [Video/månad tagen]
  4. Musik - [Musik/Musikgenre]


 2. Om du behöver organisera ett stort antal filer kan du:
  1. Använda en schemalagd uppgift i Qfiling för att regelbundet arkivera dina filer.
  2. Använd följande filsorteringsvillkor för dokument: [Dokument/filnamnstilägg/ändrad datum].


Receptbibliotek

 1. Receptförslag
  Qfiling ger flertalet förslag för filsorteringsvillkor för olika filtyper, inklusive: Bilder, Musik-maestro, TV-guru och så vidare.
  Föreslagna recept ger användare en bättre förståelse för vanliga filsorteringskriterier. Du kan även välja dessa recept för att snabbt slutföra inställningarna för filsortering när en uppgift skapas i Qfiling.
  • Visa receptinformation: För att se detaljerna för ett recept, klicka på ikonen eller för musmarkören över ikonen.
 2. Mina exklusiva recept:
  Du kan skapa dina egna recept med anpassade filsorteringskriterier och spara dem i Receptbiblioteket. Efteråt kan du snabbt skapa en uppgift i Qfiling med dessa exklusiva recept.
  • Hur exklusiva recept skapas: För att skapa ett exklusivt recept, klicka på Skapa recept under Mina exklusiva recept och specificera sedan det kriteria som du behöver.

   För att visa de recept som du skapar, gå till Mina exklusiva recept.

   Du kan även ändra de föreslagna recepten och ändra dem till exklusiva recept som uppfyller dina behov.
   • Hur föreslagna recept ändras till exklusiva recept: Välj ett föreslaget recept som uppfyller dina behov och klicka sedan på Spara som ett nytt recept

    För att visa de recept du skapar, gå till Mina exklusiva recept.
 3. Skapa uppgifter med Qfiling med recept:
  När en uppgift skapas i Qfiling kan du välja ett föreslaget recept eller ett exklusivt recept för att snabbt slutföra inställningarna för uppgiften.

Systemloggar

I Systemloggar kan du se alla händelser som hör till uppgifter i Qfiling och kontrollera status för varje uppgift.

 1. Visa olika typer av händelser: För att endast se en särskild typ av händelser, välj en händelsetyp från filtret i det övre högra hörnet.
 2. Visa uppgiftsstatus: För att se status för en uppgift, klicka på ikonen bredvid en uppgift i kolumnen Åtgärd.
 3. Uppgiftsloggar: För att visa information och status för en uppgift, klicka på i kolumnen åtgärd.
 4. Hämta systemloggar/uppgiftsloggar: För att hämta loggarna, klicka på Hämta.

Referens: Varför visas förvrängd text när jag öppnar Qfiling-loggar med Microsoft Excel?

Tillgänglighet och krav

Qfiling och Qsirch är tillgängliga i App Center på QTS 4.3.0 eller senare.

Qfiling och Qsirch kräver minst 2GB RAM för x86-modeller. För bättre prestanda rekommenderas 4GB RAM (eller mer).

Lanseringsdatum: 2016-11-01
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 58% procent.
o