QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur använder man Qfiling?

Innehåll

Om Qfiling

Qfiling är ett omfattande automatiskt arkiveringsprogram som revolutionerar filorganisering. Genom att använda Qsirch, en fulltextsökningsteknik som tillhandahåller avancerade sökkriterier utifrån filtyper, hjälper Qfiling att kategorisera dina filer och öka produktiviteten.

Använda Qfiling-hemsida

Övervaka status för alla arkiveringsuppgifter från Qfiling-hemsida.

Förutom engångsarkiveringsuppgifter kan du även se schemalagda arkiveringsuppgifter.


Skapa en Qfiling-uppgift

 1. Klicka på “Skapa Qfiling-uppgift”.
 2. Ange namnet på uppgiften.
 3. Under källsökvägen, välj källmappen.
 4. Under destinationssökvägen, välj destinationsmappen.


  Tips: Du kan också skapa en ny mapp och sedan välja den som destinationsmapp.
 5. Klicka på "Nästa".
 6. Under arkiveringsvillkoren, välj filtypen.
 7. Välj arkiveringsvillkor för varje filtyp.
  Till exempel kan du välja att sortera alla bilder utifrån deras ändringsdatum.
 8. (Tillval) Klicka på för att lägga till nya arkiveringsvillkor för undermappar.


  Tips: Du kan arkivera flera filtyper i en uppgift.
 9. Klicka på "Nästa".
 10. Välj något av följande.
  1. En gång – Kör arkiveringsuppgiften en gång.
  2. Schema – Kör arkiveringsuppgiften flera gånger baserat på det angivna schemat och giltighetsdatumet.


 11. Klicka på "Nästa".
 12. Markera allt som gäller.
  1. Radera originalfiler
  2. Flytta filer som inte uppfyller villkoren till en "Övrigt"-mapp
  3. Intelligent arkivering av undertext för videor
  4. Dataintegritetskontroll

 13. Välj policy för filkonflikt.
  1. Hoppa över filer
  2. Skriv över filer
  3. Byt namn om det finns en fil med samma namn
 14. Klicka på "Nästa".
 15. Granska uppgiftens sammanfattning.
 16. Klicka på "Tillämpa".

  Obs! Om du väljer att ta bort origilanfilerna, kan du ångra ändringarna genom att klicka på Återhämtning på hemsidan efter att uppgiften är klar. Genom att göra det flyttas alla filer tillbaka till sina källmappar och eventuella nya mappar tas bort.

 

Rekommenderade användningsområden

Tips för fotografer:

 1. Om du använder professionella fotograferingsprogram som Adobe Lightroom för att tagga och arkivera foton, rekommenderar QNAP att man använder följande arkiveringsvillkor.
  1. [Foto/IPTC-sökord/Månad när bilden togs]
  2. [Foto/Månad när bilden togs/Datum när bilden togs/IPTC-sökord]
 2. Om du behöver organisera ett stort antal bilder, använd en schemalagd Qfiling-uppgift att för arkivera dina bilder med jämna mellanrum.

Tips för kontorsanställda:

 1. Om du behöver organisera filer efter projekt, använd följande arkiveringsvillkor för varje filtyp.
  1. Dokument - [Dokument/Filtillägg]
  2. Foton- [Bild/Datum när bilden togs]
  3. Videor - [Video/Månad när videon spelades in]
  4. Musik - [Musik/Musikgenre]


 2. Om du behöver organisera ett stort antal filer, kan du:
  1. Använd en schemalagd Qfiling-uppgift för att arkivera dina filer regelbundet.
  2. Använd följande arkiveringsvillkor för dokument: [Dokument/Filtillägg/Ändringsdatum].


Tillgänglighet och krav

Qfiling- och Qsirch-tilläggen är tillgängliga i programcenter på QTS 4.3.0 eller senare.

Qfiling och Qsirch kräver minst 2 GB RAM för x86-modeller. För bättre prestanda rekommenderas 4 GB RAM (eller mer).

Lanseringsdatum: 2016-11-01
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 50% procent.