QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur använder jag virtuella diskar på min QNAP NAS?

"Virtual Disk Drive (VDD) ökar flexibiliteten vid lagringsexpansion samt ger enklare hantering"

Innehåll

QNAP:s unika Virtual Disk Drive (VDD) ökar flexibiliteten vid utökning av din NAS lagringskapacitet. Genom att använda den inbyggda iSCSI-initieraren kan din NAS ansluta till iSCSI-mål på ditt nätverk och använda dem som virtuella diskar. Varje virtuell disk kan användas som en volym på din NAS. Upp till åtta virtuella diskar kan stackas på detta sätt. NAS-enheten fungerar som en master för sammankoppling av lagringsstackar. Användaren behöver bara ansluta till en ingångspunkt (QNAP-NAS-enheten) för att få tillgång till och använda alla iSCSI-mål som lagras på nätverket. I den här demonstrationen visar vi hur du använder virtuella diskar för att utöka ditt lagringsutrymme. Låt oss sätta igång!

VDD Architecture

Skapa en virtuell disk

Klicka på "Add Virtual Disk" (lägg till virtuell disk) på sidan "Remote Disk" (fjärrdisk).

Surveillance Station usage scenario

Följ de fyra steg som beskrivs nedan för att ansluta till ett iSCSI-mål på en fjärrserver.

  • Ange IP-adressen för målservern (den server som iSCSI-målet finns på.)
  • Klicka på ”Get Remote Disk” (hämta fjärrdisk) för att hämta listan med iSCSI-mål.
  • Välj det iSCSI-mål på fjärrservern som du vill ansluta till som en virtuell disk.
  • Klicka på ”Next” (nästa).
Surveillance Station usage scenario

Om det här är första gången du ansluter till den virtuella disken (iSCSI-målet) måste du formatera den innan den kan monteras till NAS-enheten.

Surveillance Station usage scenario

När formateringen slutförts indikerar status "Ready" (klar). Du kan nu använda den virtuella disken.

Surveillance Station usage scenario

Använda en virtuell disk på din QNAP-NAS

Du kan nu skapa delade mappar på den virtuella disken. Välj "VirtualDiskX" (där X = 1‒8; det högsta antalet virtuella diskar är åtta) i listrutemenyn "Disk Volume" (diskvolym) när du skapar en ny delad mapp.

What online RAID migration gives you

Och se där: den delade mappen på den virtuella disken har skapats och är klar att användas.

What online RAID migration gives you
Lanseringsdatum: 2013-05-07
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 50% procent.