QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur använder jag Qsync för att synkronisera filer på mina datorer och min NAS?

Kategori

 

För Windows-användare

Komma igång

Qsync är en molnbaserad filsynkroniseringstjänst som drivs av en QNAP-NAS. Du lägger bara till filer till din lokala Qsync-mapp så kommer de att finnas tillgängliga på din NAS och alla enheter som är anslutna till den.

Innan du börjar använda Qsync

 1. Skapa användarkonton på NAS-enheten
 2. Installera Qsync Client på din dator och Qfile på dina mobila enheter.
 3. Logga in till den NAS-enhet som kommer att vara värd för Qsync från din dator eller dina mobila enheter (som hänvisas till i detta dokument som Qsync-klienter).

Lägsta systemkrav för Qsync Client är enligt följande:

Operativsystem: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (SP3), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2.
Processor: 1 GHz.
RAM-minne: 1 GB (32-bitars) eller 2 GB (64-bitars).

Skapa användarkonton på NAS-enheten.

Skapa användarkonton för Qsync-användare.

Inloggad som NAS-administratör går du till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Privilege Settings” (Privilegieinställningar) > ”Users” (Användare). Eller så går du till ”Qsync Central Station 2.0” > ”Users” (Användare), och klickar sedan på ”Create a User” (skapa en användare).

Endast NAS-administratörer kan skapa konton. Om du inte är administratör ber du administratören att skapa ett konto åt dig.Installera hjälpprogrammet Qsync Client

Qsync kommer att synkronisera alla filer som valts på dina datorer eller mobila enheter.

Följ anvisningarna som ges på sidan ”Overview” (översikt) för att ladda ned hjälpprogrammet. (Logga in till NAS-enheten och gå till ”Qsync Central Station 2.0” > ”Overview” (Översikt))

Eller ladda ned hjälpprogrammet från QNAP:s webbplats: ”Support” > ”Download” (Nedladdning) > ”Utilities” (Hjälpprogram).

För Windows-datorer laddar du ned hjälpprogrammet Qsync Client för Windows.

För mobila enheter laddar du ned och installerar Qfile för iOS eller Android.

Logga in till NAS-enheten

Efter att du installerat hjälpprogrammet anger du användar-ID och lösenord och specificerar sedan den avsedda NAS-enheten som Qsync-server.

För att söka efter NAS-enheten i en LAN-miljö klickar du bara på ”Search” (sök) för att hitta den. Eller så anger du dess IP-adress eller namn. (T.ex. IP-adress: 10.8.1.20 eller 192.168.1.100)

För att ansluta till en fjärr-NAS (via internet) använder du myQNAPCloud-adressen för att logga in (t.ex. andy@myQNAPcloud.com).

OBS! Om portarna har ändrats för NAS-anslutningen lägger du till portnumret till IP-adressen. I annat fall anger du endast en IP-adress (standardportnummer: 8080).

Skapa mapp-par på din dator för synkronisering

Synkronisera mapp-par på en dator och din NAS. Klicka på "Next" (nästa) för att fortsätta.

Klicka på ”Edit” (redigera) för att ändra plats för synkroniseringsmappen och konfigurera selektiv synkronisering:

”Location” (plats): Välj mapp på datorn som ska synkroniseras med mapp på NAS-enheten.

”Selective Synchronization” (selektiv synkronisering): Välj endast undermappar till NAS-mappen som ska synkroniseras med mappar på datorer. Det här alternativet är användbart när storleken på NAS-mappen är större än datorns lagringskapacitet.

OBS! För att kunna synkronisera med en delad NAS-mapp måste NAS-administratören ha aktiverat synkronisering för den. Den här inställningen kan ändras genom att gå till "Control Panel" (Kontrollpanelen) > "Qsync Central Station 2.0" > "Shared Folders" (Delade mappar) på NAS-enheten. Efter att synkronisering aktiverats kan de användare som har läs- och skrivprivilegier för den här delade mappen synkronisera innehållet med andra enheter. Om en användare med endast läsprivilegier för den delade mappen lägger till/ändrar i/tar bort en fil i den parkopplade lokala mappen görs inga ändringar på NAS-enheten.

Börja använda Qsync Client

Dubbelklicka på Qsync Client-genvägen för att öppna den lokala Qsync-mappen. Klicka på Qsync Client-ikonen i aktivitetsfältet för att öppna menyn.

Nu behöver du bara kopiera/flytta dina filer till den lokala Qsync-mappen för att de ska synkroniseras med NAS-enheten och sedan kopieras till alla andra anslutna enheter som har hjälpprogrammet Qsync Client installerat.

Synkronisering

Det finns ett antal metoder du kan välja mellan för att synkronisera dina filer. Qsync kommer automatiskt att synkronisera alla filer som finns på dina datorer eller mobila enheter som har Qsync installerat, och filerna kommer även att synkroniseras med Qsync-mappen på NAS-enheten.

 1. För datorer drar och släpper du filerna direkt till den lokala Qsync-mappen.
 2. För mobila enheter (Qfile) kopierar eller flyttar du filerna till Qsync-mappen.
 3. För NAS-enheten kopierar eller flyttar du filerna till Qsync-mappen via File Station (webbaserad utforskare).

OBS!

 1. Om filer dras och släpps till den lokala Qsync-mappen kommer de att flyttas till Qsync-mappen (i motsats till att bara kopieras till mappen) om filerna och den lokala Qsync-mappen finns på samma diskenhet. Beteendet är samma som för Utforskaren i Windows.
 2. Den maximala storleken på en fil som Qsync kan överföra på ett LAN-nätverk är 500 GB.
 3. Qsync stöder inte SAMBA, FTP eller AFP för filåtkomst. Endast File Station eller hjälpprogrammet Qsync Client ger åtkomst till filerna.
 4. Qfile kan endast synkronisera filerna i fillistan och laddar inte ned filerna till en mobil enhet. Ladda ned filerna när du behöver dem.

Redigering offline

Du kan bläddra bland och redigera dina filer offline, och så snart som din enhet ansluts online synkroniserar Qsync automatiskt de filer som du redigerade offline.

Delning

Dela filer med nedladdningslänkar

Du kan dela filer genom att skicka filnedladdningslänkar till de som inte har hjälpprogrammet Qsync Client installerat på sina datorer.

 1. I Windows högerklickar du på en fil som du vill dela i den lokala Qsync-mappen, och klickar sedan på ”Share the link” (dela länken).
 2. Välj om du vill skicka länken via e-post eller lägga upp den på sociala medier för kopiering.


 3. Klicka på "Advanced" (avancerat) för att konfigurera fler alternativ för länken, t.ex. skapa en SSL-länk, ange förfallodatum och ange lösenord.
 4. För NAS-enheten använder du File Station och högerklickar på den fil du vill dela i Qsync-mappen, och klickar sedan på ”Share” (dela).
 5. För mobila enheter startar du Qfile för att dela filen i Qsync-mappen genom att klicka på ikonen till höger och sedan klicka på ”Share” (dela).
 6. Mottagarna av filen kan klicka på länken eller kopiera och klistra in den i en webbläsare för att ladda ned filen.

Dela mappar med en grupp

Du kan dela en mapp med en grupp av användare. Om någon medlem i gruppen delar filerna i mappen kan de andra medlemmarna ta emot filen.

Steg:

 1. Skapa användarkonton i NAS-enheten för varje gruppmedlem.
 2. Få Qsync Client installerat på varje gruppmedlems enhet.
 3. Högerklicka på den mapp som du vill dela i den lokala Qsync-mappen, och klicka sedan på ”Share this folder as a team folder” (dela den här mappen som en gruppmapp).
 4. Välj användare i listan med lokala användare eller listan med domänanvändare.
 5. Alla medlemmarna i gruppen kommer att motta en inbjudan om fildelning. Så snart som inbjudan accepterats har gruppmedlemmarna åtkomst till den här delade mappen.

OBS!

 1. Teammappen kommer att kunna användas efter att de inbjudna användarna accepterat sina inbjudningar.
 2. Teammappar som delats av andra kan inte delas vidare av användare som tar emot delningen.

Fjärråtkomst

Åtkomst till NAS-enheten via internet

För att kunna ansluta till en fjärr-NAS via internet måste administratören först konfigurera enhetsnamnet för NAS-enheten i ”myQNAPCloud” (logga in till NAS-enheten och klicka på myQNAPcloud-skrivbordsgenvägen).

Därefter underrättar du användarna om webbadressen för myQNAPCloud så att de kan få fjärråtkomst. Du kan sedan använda myQNAPCloud-adressen för att logga in till fjärr-NAS-enheten. (T.ex. andy@myQNAPcloud.com)

OBS!

 1. Anslutningen med NAS-enheten via internet kommer att ta längre tid jämfört med en LAN-miljö.
 2. När du växlar tillbaka till en LAN-miljö ska du ansluta till NAS-enheten igen via LAN istället för att använda myQNAPcloud för att få bättre anslutningskvalitet.
 3. För att få bättre prestanda på filöverföringen rekommenderar vi att du konfigurerar portvidarebefordran på routern om det är möjligt.

Synkronisera foton och videor automatiskt

Använd följande procedur för att dina foton och videor på mobila enheter automatiskt ska synkroniseras med Qsync-mappen på alla Qsync-klienter.

 1. Installera Qfile på dina mobila enheter genom att klicka på länken på sidan ”Overview” (översikt) i Qsync Central Station 2.0 på NAS-enheten. Du kan även ladda ned installationsfilen från APP Store.
 2. Starta Qfile.
 3. Klicka på ”Settings” (inställningar) nederst till höger på skärmen.
 4. Rulla nedåt och sök efter ”Auto upload photos from photo gallery” (ladda upp foton från fotogalleriet automatiskt), och klicka sedan på ”Set up now” (ställ in nu).
 5. Välj en NAS att ladda upp foton och videor till.
 6. Välj mapp på NAS-enheten.
 7. Välj ”Use default setting” (använd standardinställningen) (/Qsync/Camera Uploads) eller ”Manual setup” (ställ in manuellt) för att ställa in sökvägen.
 8. Välj om du omedelbart vill ladda upp alla fotona från fotogalleriet.
 9. Du kan markera kryssrutan för ”Wi-Fi only” (endast trådlöst nätverk) för att ladda upp filer via trådlöst nätverk och undvika eventuella utgifter förknippade med 3G-nätverket.
 10. De uppladdade filerna kommer att synkroniseras med mappen ”Camera Uploads” (kamerauppladdningar) under Qsync-mappen på Qsync-klientenheter.

OBS! Om filer som laddats upp tidigare tas bort från kamerauppladdningsmappen kommer inte Qfile att ladda upp dessa kopior till fotobiblioteket en gång till.

Synkroniseringshantering

Klicka på Qsync-ikonen i aktivitetsfältet för att visa hanteringsfunktionerna:

 1. Öppna Qsyncs huvudsida
 2. Öppna den lokala Qsync-mappen
 3. Inställningar: Konfigurera globala inställningar som proxyserver och språkinställningar samt avancerade inställningar som felsökningsloggning och skrivbordsavisering.
 4. Visa filer med hjälp av en webbläsare
 5. Ladda upp till NAS från QGenie
 6. Dela filen eller skicka den delade länken via e-post
 7. Öppna undermappar
 8. Visa nyligen ändrade filer
 9. Visa filer som synkroniseras
 10. Mer:
  1. ”Pause all tasks” (pausa alla uppgifter): Pausar alla aktuella synkroniseringsuppgifter
  2. ”Qsync help” (hjälp med Qsync): Länkar till hjälpsidan för Qsync
  3. ”Check for updates” (sök efter uppdateringar): Kontrollera om det finns en nyare version av hjälpprogrammet Qsync Client
  4. ”Exit” (avsluta): Avsluta Qsync

Qsyncs huvudsida

 1. Högerklicka på ”Qsync” för att få alternativ för att logga ut från NAS-enheten, pausa synkroniseringen eller synkronisera med NAS-enheten nu.
 2. Lägg till en till NAS för filsynkronisering. Du kan lägga till flera NAS-enheter som ska synkroniseras med olika Qsync-mappar på den lokala enheten. Klicka på ”+” för att lägga till en till NAS och utse en lokal mapp som Qsync-mappen. NAS-enheten som är ansluten för synkronisering kommer då att visas på vänster sida på Qsyncs huvudsida.
 3. Pausa alla synkroniseringsuppgifter.
 4. Filuppdateringscenter. Visa loggar för uppdaterade filer och mappar. Loggarna kan filtreras enligt filnamn eller uppdateringsåtgärd.
 5. Globala inställningar: Konfigurera en proxyserver; konfigurera personliga inställningar (t.ex. önskat språk), start av Qsync vid systemstart, automatisk import av foton och videor från externa USB-enheter och standardmapp för import; samt konfigurera avancerade inställningar, t.ex. skrivbordsavisering och felsökningsloggning.
  1. Proxy": Ställ in en proxyserver för NAS-anslutning. Välj mellan att manuellt ställa in en proxy eller att låta Qsync automatiskt identifiera proxyinställningarna.
  2. ”Personal” (personligt)
   ”Startup Settings” (startinställningar): Välj om Qsync ska startas vid systemstart eller inte.
   ”Language” (språk): Välj önskat språk.
   ”Import Photos and Videos” (importera foton och videor): Importera foton och videor när en USB-enhet är ansluten. Den här funktionen kan endast användas för de foton och videor som finns under DCIM-mappen i rotkatalogen på USB-enheten.
   ”Default Folder” (standardmapp): Standardmappen för uppladdning av videor och foton från USB-enheter eller QGenie.
  3. ”Advanced” (avancerade inställningar)
   ”Notifications” (aviseringar): Visa skrivbordsaviseringar när det förekommer filsynkroniseringsaktivitet.
   ”Debug log” (felsökningslogg): Systemet kommer att registrera alla synkroniseringsaktiviteter mellan din dator och NAS-enheten för att kunna diagnostisera tekniska problem.
 6. ”Help” (hjälp): Länkar till sidan ”Quick Start” (snabbstart) och Qsync-handledningssidan.
 7. ”About” (om Qsync Client): Kontrollera version av Qsync Client.
 8. Redigera anslutning
  Du kan ändra NAS-anslutningsinformation (t.ex. IP-adress/inloggningsnamn och lösenord) utan att behöva logga ut först.
 9. Testa anslutning
  Om du får problem med att ansluta till NAS-enheten kan du använda verktyget ”Connection Test”. Dessutom kan du hämta uppladdnings- och nedladdningshastigheter för NAS-enheten.
 10. NAS-inställningar
  Här kan du konfigurera personliga inställningar för synkronisering. Om ”Central Configuration Mode” (läget Central konfiguration) (endast administratörer kan konfigurera personliga inställningar för klientverktyg) aktiverats i Qsync Central Station 2.0 kan inte inställningar som begränsats av en administratör ändras av enskilda användare.
  1. ”Sync” (synkronisera)
   ”Smart Delete” (smart borttagning): ”Do not remove any files on the NAS when synchronizing” (ta inte bort några filer på NAS-enheten medan synkroniseringen pågår): Du kan ta bort filer i den lokala Qsync-mappen. Filer som tagits bort från din dator kommer inte att synkroniseras med NAS-enheten. NAS-enheten kommer likväl att behålla kopior av de borttagna filerna.
  2. "Policy":
   "Conflict Policies" (policyer i konflikt med varandra): "How name conflicts between the NAS and clients will be handled after returning online from a disconnection" (hur namnkonflikter mellan NAS-enheten och klienter kommer att hanteras vid återanslutning efter att en anslutning brutits):
   • Låt mig bestämma för varje fil genom att meddela mig när en konflikt uppstår.
   • Byt namn på de lokala filerna.
   • Byt namn på fjärr-NAS-enhetens filer.
   • Ersätt lokala filer med filerna på NAS-enheten.
   • Ersätt filer på NAS-enheten med de lokala filerna.
   "Sharing Policies" (delningspolicyer): Policyerna för teammappar när andra Qsync-användare delar dem med sin lokala dator:
   • Avvisa alltid delning
   • Acceptera automatiskt delning
   • Meddela mig när delning pågår.

   ”Filter Settings” (filterinställningar): Under filsynkronisering kommer inte Qsync att synkronisera de typer av filer som angetts i filterinställningarna.
   ”Create picture thumbnails” (skapa miniatyrbilder): Skapa miniatyrbilder på den lokala enheten innan du laddar upp bilderna till NAS-enheten. Därigenom sparar du på NAS-systemresurser.
  3. ”Mail” (e-post):
   Konfigurera ett e-postkonto för att dela filer. Du kan använda NAS-enhetens SMTP-serverinställningar (gäller endast administratörer) eller e-postkontot på din dator. Eller så kan du konfigurera en ny SMTP-server.
 11. Öppna Qsync-mappen
  Öppna den lokala Qsync-mappen.
 12. Mer
  Logga ut från NAS-enheten som synkroniseras, pausa synkroniseringen eller synkronisera med NAS-enheten nu.
 13. ”Link Status” (länkstatus)
  Visar synkroniseringsstatus, synkroniserade enheter, NAS-information och användning av NAS-lagringsutrymme.
 14. ”Sharing Center” (delningscenter)
  ”Team Folder” (teammapp): Visa delade teammappar. Om det är en teammapp som delas av andra användare kan du välja att acceptera eller avvisa den här teammappen. Om det är en teammapp som delas av dig kan du ändra dess delningsinställningar eller sluta dela den.
  ”Share Link” (delningslänk): Klicka på ikonen ”Kopiera länken” för att dela ett tidigare delat objekt igen med hjälp av samma länk. Eller så klickar du på ikonen ”Ta bort” för att ta bort ett objekt.
 15. ”File Update Center” (filuppdateringscenter)
  Visa loggar för uppdaterade filer och mappar.
 16. ”View and manage paired folders” (visa och hantera parkopplade mappar):
  Hantera synkroniseringsparkopplade mappar för att lägga till, ta bort eller göra ändringar i dina synkroniseringsuppgifter.
 17. ”View files by the web browser” (visa filer i webbläsaren)
  Få åtkomst till File Station i din webbläsare.
 18. ”Network Recycle Bin” (papperskorgen i nätverket)
  Bläddra bland och återställ filer som tagits bort från Qsync.

Hantera Qsync eller övervaka statusen via webbläsaren

Logga in till NAS-enheten via en webbläsare och klicka på knappen för Qsync Central Station 2.0.

"Overview" (översikt): På den här sidan visas hanteringslägena "User Customization Mode" (läget Användaranpassning) eller "Central Configuration Mode" (läget Central konfiguration) samt totalt antal användare och enheter som är online. På sidan finns också länkar till File Station och för installation av Qsync. Dessutom kan du aktivera eller inaktivera Qsync-tjänsten (gäller endast administratörer).

 1. "Management settings" (hanteringsinställningar): Med det centraliserade hanteringsgränssnittet kan administratörer redigera standardinställningarna för Qsync Client-hjälpprogrammet.
 2. "Users" (användare): Lista information om uppkopplade användare. Här kan du hantera de användare som använder Qsync-tjänsten (endast för administratörer).
 3. ”Devices” (enheter): I den här tabellen visas status för anslutna enheter. Dessutom ges du alternativ för att hantera varje enhet så att du kan redigera inställningarna, blockera enheten eller fjärradera den.
  1. Om användare loggar in från sina datorer kommer namnet på varje enhet att visas som datornamnet.
  2. Om användare loggar in från Qfile kommer namnet på varje enhet att visas som Qfile-Android eller Qfile-iPhone.
  3. Om användare flyttar eller kopierar filer till Qsync-mappen på File Station kommer namnet på enheten att visas som Qsync-File Station.
 4. "Event Logs" (händelseloggar): Lista aktivitetsdetaljer för varje användare.
 5. "Team Folder" (teammapp): Användare kan dela sina mappar. I tabellen listas information om teammappar, inklusive mappar du delat och mappar som andra användare delat med dig.
 6. "Shared Folders" (delade mappar): Administratörer kan bestämma vilka delade mappar som ska synkroniseras med klientenheter. Om en användare har läs- och skrivbehörighet eller endast läsbehörighet för en delad mapp kan denna delade mapp synkroniseras med användarens klientenhet. Om emellertid användaren endast har läsbehörighet för den delade mappen kommer inga ändringar att göras på NAS-enheten varje gång denna användare lägger till, gör ändringar i eller tar bort en fil i den parkopplade lokala mappen.
 7. "Shared File Links" (delade fillänkar): Lista status för delade länkar.
 8. "Version control" (versionskontroll): Du kan ställa in maximalt antal versioner för dina filer och kontrollera hur mycket utrymme som används för versionskontroll.

För Mac-användare

 

Komma igång

Qsync är en molnbaserad filsynkroniseringstjänst som drivs av en QNAP-Turbo NAS. Du lägger bara till filer till din lokala Qsync-mapp så kommer de att finnas tillgängliga på din Turbo NAS och alla enheter som är anslutna till den.

Innan du börjar använda Qsync

Följ nedanstående tre steg innan du börjar använda Qsync.

 1. Skapa användarkonton på NAS-enheten
 2. Installera Qsync Client-hjälpprogrammet på dina datorer och Qfile på dina mobila enheter.
 3. Logga in till NAS-enheten (som fungerar som en Qsync-server) från dina datorer eller mobila enheter (som hänvisas till i detta dokument som Qsync-klienter).

OBS!

Innan du börjar använda Qsync Client-hjälpprogrammet kontrollerar du att din Mac uppfyller minimisystemkraven:
Operativsystem: OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8).
RAM-minne: 2 GB.

Skapa användarkonton på NAS-enheten.

Skapa användarkonton för Qsync-användare.

Inloggad som NAS-administratör går du till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Privilege Settings” (Privilegieinställningar) > ”Users” (Användare). Eller så går du till ”Qsync” > ”Users” (Användare), och klickar sedan på ”Create a User” (skapa en användare).

Endast NAS-administratörer kan skapa konton. Om du inte är administratör ber du administratören att skapa ett konto åt dig.Installera hjälpprogrammet Qsync Client

Qsync kommer att synkronisera alla filer som valts på dina datorer eller mobila enheter.

Följ anvisningarna på sidan ”Overview” (översikt) för att ladda ned hjälpprogrammet (gå till ”Qsync Central Station 2.0”> ”Overview” (Översikt)).

Eller ladda ned hjälpprogrammet från QNAP:s webbplats: ”Support” > ”Download” (Nedladdning) > ”Utilities” (Hjälpprogram).

För Mac-dator laddar du ned hjälpprogrammet Qsync Client för Mac.

För mobila enheter laddar du ned och installerar Qfile för iOS eller Android.

Logga in till NAS-enheten

Efter att du installerat hjälpprogrammet anger du användar-ID och lösenord och specificerar sedan den avsedda NAS-enheten som Qsync-server.

För att söka efter NAS-enheten i en LAN-miljö klickar du bara på ”Search” (sök) för att hitta den. Eller så anger du dess IP-adress eller namn (t.ex. IP-adressen 10.8.1.20 eller 192.168.1.100).
För att ansluta till en fjärr-NAS (via internet) använder du myQNAPCloud-adressen för att logga in (t.ex. andy@myQNAPcloud.com).

OBS! Om portarna har ändrats för NAS-anslutningen lägger du till portnumret till IP-adressen. I annat fall anger du endast en IP-adress (standardportnummer: 8080).

Skapa mapp-par för synkronisering

Synkronisera mapp-par på en Mac och din NAS. Klicka på "Next" (nästa) för att fortsätta.

OBS! För att kunna synkronisera med en delad NAS-mapp måste NAS-administratören ha aktiverat synkronisering för den. Den här inställningen kan ändras genom att gå till "Control Panel" (Kontrollpanelen) > "Qsync Central Station 2.0" > "Shared Folders" (Delade mappar) på NAS-enheten. Efter att synkronisering aktiverats kan de användare som har läs- och skrivprivilegier för den här delade mappen synkronisera innehållet med andra enheter. Om en användare med endast läsprivilegier för den delade mappen lägger till/ändrar i/tar bort en fil i den parkopplade lokala mappen görs inga ändringar på NAS-enheten.

Klicka på ”Edit” (redigera) för att ändra plats för synkroniseringsmappen och konfigurera selektiv synkronisering:

”Location” (plats): Välj mapp på Mac-datorn som ska synkroniseras med mapp på NAS-enheten.
”Selective Synchronization” (selektiv synkronisering): Välj endast undermappar till NAS-mappen som ska synkroniseras med mappar på Mac-datorer. Det här alternativet är användbart när storleken på NAS-mappen är större än Mac-datorns lagringskapacitet.

Börja använda Qsync Client

Klicka på Qsync Client-ikonen på menyraden för att öppna menyn.Öppna Qsync-mappen

Kopiera eller flytta nu dina filer till den lokala Qsync-mappen på någon av dina enheter för att filerna sedan automatiskt ska kopieras till alla dina andra enheter (enheter som har Qsync installerat och som är anslutna till NAS-enheten).

Från och med nu behöver du inte kopiera filer fram och tillbaka mellan din dator och dina externa enheter. Du behöver heller inte oroa dig över storleken på filerna när du försöker att bifoga dem till ett e-postmeddelande.

Synkronisering

Det finns ett antal metoder du kan välja mellan för att synkronisera dina filer. Qsync kommer automatiskt att synkronisera alla filer som finns på dina datorer eller mobila enheter som har Qsync installerat, och filerna kommer även att synkroniseras med Qsync-mappen på NAS-enheten.

 1. För datorer drar och släpper du filerna direkt till den lokala Qsync-mappen.
 2. För mobila enheter (Qfile) kopierar eller flyttar du filerna till Qsync-mappen.
 3. För NAS-enheten kopierar eller flyttar du filerna till Qsync-mappen via File Station (webbaserad utforskare).

OBS!

 1. Om filer dras och släpps till Qsync-mappen kommer de att flyttas till Qsync-mappen (i motsats till att bara kopieras till mappen) om filerna och Qsync-mappen finns på samma diskenhet. Beteendet är samma som för Utforskaren i Windows.
 2. Den maximala storleken på en fil som Qsync kan överföra på ett LAN-nätverk är 500 GB.
 3. Qsync stöder inte SAMBA, FTP eller AFP för filåtkomst. Endast File Station eller Qsync ger åtkomst till filerna.
 4. Qfile kan endast synkronisera filerna i fillistan och laddar inte ned filerna till en mobil enhet. Ladda ned filerna när du behöver dem.

Redigering offline

Du kan bläddra bland och redigera dina filer offline, och så snart som din enhet ansluts online synkroniserar Qsync automatiskt de filer som du redigerade offline.

Delning

Dela filer med nedladdningslänkar

Du kan dela filer genom att skicka filnedladdningslänkar till de som inte har hjälpprogrammet Qsync Client installerat på sina datorer.

 1. För Windows-datorer högerklickar du på den fil som du vill dela i den lokala Qsync-mappen, och klickar sedan på ”Share the link” (dela länken).
 2. Välj om du vill skicka länken via e-post eller lägga upp den på sociala medier för kopiering.
 3. Klicka på ”Advanced” (avancerat) för att få fler alternativ för länken som att skapa en SSL-länk, ange förfallodatum och ange lösenord.


 4. För NAS-enheten högerklickar du på den fil som du vill dela i Qsync-mappen i File Station, och klickar sedan på ”Share” (dela).
 5. För mobila enheter startar du Qfile för att dela filen i Qsync-mappen genom att klicka på ikonen till höger och sedan klicka på ”Share” (dela).
 6. Mottagarna av filen kan klicka på länken eller kopiera och klistra in den i en webbläsare för att ladda ned filen.

Dela mapparna med en grupp

Du kan dela en mapp med en grupp av användare. Om någon medlem i gruppen delar filerna i mappen kan de andra medlemmarna ta emot filen.

Steg:

 1. Skapa användarkonton i NAS-enheten för varje gruppmedlem.
 2. Få Qsync installerat på varje gruppmedlems enhet.
 3. Högerklicka på den mapp som du vill dela i den lokala Qsync-mappen, och klicka sedan på ”Share this folder as a team folder” (dela den här mappen som en gruppmapp).


 4. Välj användare i listan med lokala användare eller listan med domänanvändare.
 5. Alla medlemmarna i gruppen kommer att motta en inbjudan om fildelning. Så snart som inbjudan accepterats har gruppmedlemmarna åtkomst till den här delade mappen.

OBS!

 1. Teammappen kommer att kunna användas efter att de inbjudna användarna accepterat sina inbjudningar.
 2. Användare kan inte dela de teammappar som redan har delats av andra.

Fjärråtkomst

Åtkomst till NAS-enheten via internet

För att kunna ansluta till en fjärr-NAS via internet måste administratören först konfigurera enhetsnamnet för NAS-enheten i ”myQNAPCloud” (Logga in till NAS-enheten > NAS-skrivbordet > Klicka på myQNAPcloud-genvägen).

Därefter underrättar du användarna om webbadressen för myQNAPCloud så att de kan få fjärråtkomst. Du kan sedan använda myQNAPCloud-adressen för att logga in till fjärr-NAS-enheten. (T.ex. andy@myQNAPcloud.com)

OBS!

 1. Anslutningen med NAS-enheten via internet kommer att ta längre tid jämfört med en LAN-miljö.
 2. När du växlar tillbaka till den LAN-miljö där din NAS finns ska du ansluta till NAS-enheten igen via LAN istället för via myQNAPcloud-tjänsten för att få bättre anslutningskvalitet.
 3. För att få bättre prestanda på filöverföringen rekommenderar vi att du konfigurerar portvidarebefordran på routern om det är möjligt.

Synkronisera foton och videor automatiskt

Qsync kan automatiskt synkronisera dina foton och videor på mobila enheter med Qsync-mappen för alla Qsync-klienter.

Steg:

 1. Följ anvisningarna som ges på sidan "Overview" (översikt) för att ladda ned hjälpprogrammet. (Logga in till NAS-enheten och gå till "Qsync Central Station 2.0" > "Overview" (Översikt))
 2. Starta Qfile.
 3. Klicka på ”Settings” (inställningar) nederst till höger på skärmen.
 4. Rulla nedåt och sök efter ”Auto upload from photo gallery” (ladda upp från fotogalleriet automatiskt), och klicka sedan på ”Set up now” (ställ in nu).
 5. Välj en NAS att ladda upp foton och videor till.
 6. Välj en mapp.
 7. Välj ”Use default setting” (använd standardinställningen) (/Qsync/Camera Uploads) eller ”Set up manually” (ställ in manuellt) för att ställa in sökvägen.
 8. Välj om du omedelbart vill ladda upp alla fotona från fotogalleriet.
 9. Du kan markera kryssrutan för ”Wi-Fi only” (endast trådlöst nätverk) för att ladda upp filer via trådlöst nätverk och undvika eventuella utgifter förknippade med 3G-nätverket.
 10. De uppladdade filerna kommer att synkroniseras med mappen ”Camera Uploads” (kamerauppladdningar) under Qsync-mappen på Qsync-klientenheter.

OBS! Om filer som laddats upp tidigare tas bort från kamerauppladdningsmappen kommer inte Qfile att ladda upp dessa kopior till fotobiblioteket en gång till.

Synkroniseringshantering

Klicka på Qsync-ikonen i aktivitetsfältet för att visa hanteringsfunktionerna:

 1. Lägg till och visa synkroniseringsresultat på NAS-enheten:
  1. ”Open Qsync folder” (öppna Qsync-mappen): Öppna Qsync-mappen för att lägga till filer.
  2. ”View files by the web browser” (visa filer i webbläsaren): Öppna File Station (webbaserad utforskare) och bläddra bland filerna i Qsync-mappen på NAS-enheten.
 2. ”Control synchronization progress” (kontrollera synkroniseringsförloppet):
  1. ”Pause syncing/Resume syncing” (pausa/återuppta synkroniseringen): Klicka för att pausa eller återuppta synkroniseringen.
  2. ”Sync with NAS now” (synkronisera med NAS-enheten nu): Framtvinga sökning av Qsync igen och uppdatera synkroniseringslistan.
 3. ”Information for syncing and sharing” (information för synkronisering och delning):
  1. Delnings- och filuppdateringscenter
   1. ”File Update Center” (filuppdateringscenter): Lista uppdateringsloggarna för filer eller mappar.
   2. ”Sharing Center” (delningscenter): Lista de mappar eller filer som delas med andra. Användare kan välja att acceptera eller avböja teammapparna. Emellertid kan inte användare dela teammappar som delas med andra.
  2. ”Recently changed files” (nyligen ändrade filer): Lista nyligen uppdaterade filer.


 4. "Preferences" (personliga inställningar):
  1. "General" (allmänt):
   1. Link Status” (länkstatus): Visa aktuell status. Klicka på ”Logout” (logga ut) för att ändra användare.
   2. Papperskorgen i nätverket: Bläddra bland eller återställ filer som tagits bort från Qsync-mappen.
   3. ”Test connection” (testa anslutningen): Om du har problem med att ansluta till NAS-enheten kan du använda verktyget ”Connection Test” för att testa anslutningen. Dessutom kan du hämta uppladdnings- och nedladdningshastigheter för NAS-enheten.

  2. "Sync" (synkronisera):
   1. Manage paired folders” (hantera parkopplade mappar): Hantera synkroniseringsparkopplade mappar för att lägga till, ta bort eller göra ändringar i dina synkroniseringsuppgifter.
   2. ”Import Photos and Videos” (importera foton och videor): Importera foton och videor när en extern USB-enhet anslutits. Den här funktionen kan endast användas för de foton och videor som finns under DCIM-mappen i rotkatalogen på den externa USB-enheten.
   3. ”Default Folder” (standardmapp): Standardmappen för uppladdning av videor och foton från USB-enheter eller QGenie.
   4. ”Smart Delete” (smart borttagning): ”Do not remove any files on the NAS when synchronizing” (ta inte bort några filer på NAS-enheten medan synkroniseringen pågår): Du kan ta bort filer i den lokala Qsync-mappen. Filer som tagits bort från din dator kommer inte att synkroniseras med NAS-enheten. NAS-enheten kommer likväl att behålla kopior av de borttagna filerna.
  3. "Policy":
   1. "Conflict Policies" (policyer i konflikt med varandra): Policyerna för hantering av namnkonflikterna mellan Qsync-servern (NAS-enheten) och klienterna efter att Qsync-servern anslutits online igen efter frånkoppling.
    • Låt mig bestämma för varje fil genom att meddela mig när en konflikt uppstår.
    • Byt namn på de lokala filerna.
    • Byt namn på fjärr-NAS-enhetens filer.
    • Ersätt lokala filer med filerna på NAS-enheten.
    • Ersätt filer på NAS-enheten med de lokala filerna.
   2. "Sharing Policies" (delningspolicyer): Policyerna för teammapparna när andra Qsync-användare delar dem med denna lokala dator:
    • Avvisa alltid delning
    • Acceptera automatiskt delning
    • Meddela mig när delning pågår.
   3. "Filter Settings" (filterinställningar): Under filsynkronisering kommer inte Qsync att synkronisera de typer av filer som angetts i filterinställningarna.
  4. ”E-mail” (e-post):
   Konfigurera ett e-postkonto för att dela filer. Du kan använda NAS-enhetens SMTP-serverinställningar (gäller endast administratörer) eller e-postkontot på din dator. Eller så kan du konfigurera en ny SMTP-server.
  5. ”Advanced” (avancerade inställningar):
   ”Startup Settings” (startinställningar): Välj om Qsync ska startas vid systemstart eller inte.
   ”Notifications” (aviseringar): Visa skrivbordsaviseringar när det förekommer filsynkroniseringsaktivitet.
   ”Create thumbnails” (skapa miniatyrbilder): Skapa miniatyrbilder på den lokala enheten innan du laddar upp bilderna till NAS-enheten. Därigenom sparar du på NAS-resurser.
   ”Debug log” (felsökningslogg): Systemet kommer att registrera alla synkroniseringsaktiviteter mellan din dator och NAS-enheten för att diagnostisera tekniska problem.

Hantera Qsync eller övervaka statusen via webbläsaren

Logga in till NAS-enheten via en webbläsare och starta Qsync Central Station 2.0.

"Overview" (översikt): På den här sidan visas hanteringslägena "User Customization Mode" (läget Användaranpassning) eller "Central Configuration Mode" (läget Central konfiguration) samt totalt antal användare och enheter som är online. På sidan finns också länkar till File Station och för installation av Qsync. Dessutom kan du aktivera eller inaktivera Qsync-tjänsten (gäller endast administratörer).

 1. "Management settings" (hanteringsinställningar): Med det centraliserade hanteringsgränssnittet kan administratörer redigera standardinställningarna för Qsync Client-hjälpprogrammet.
 2. "Users" (användare): Lista information om onlineanvändare; du kan även hantera Qsync-tjänsten för användare (gäller endast administratörer).
 3. ”Devices” (enheter): I den här tabellen visas status för anslutna enheter. Dessutom ges du alternativ för att hantera varje enhet så att du kan redigera inställningarna, blockera enheten eller fjärradera den.
  1. Om användare loggar in från sina datorer kommer namnet på varje enhet att visas som datornamnet.
  2. Om användare loggar in från Qfile kommer namnet på varje enhet att visas som Qfile-Android eller Qfile-iPhone.
  3. Om användare flyttar eller kopierar filer till Qsync-mappen på File Station kommer namnet på enheten att visas som Qsync-File Station.
 4. "Event Logs" (händelseloggar): Lista aktivitetsdetaljer för varje användare.
 5. "Team Folder" (teammapp): Användare kan dela sina mappar i Qsync-mappen som en teammapp. I tabellen listas information om teammappar, inklusive mappar du delat och mappar som andra användare delat med dig.
 6. "Shared folders" (delade mappar): Administratörer kan konfigurera synkronisering för delade mappar. Om en användare har läs- och skrivbehörighet eller endast läsbehörighet och synkroniseringsprivilegier för en delad mapp kan denna delade mapp synkroniseras med hans klientenheter (gäller endast Windows).
 7. "Shared File Links" (delade fillänkar): Lista status för delade länkar.
 8. "Version control" (versionskontroll): Du kan ställa in maximalt antal versioner för dina filer och kontrollera hur mycket utrymme som används för versionskontroll.

 

Lanseringsdatum: 2014-05-29
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 43% procent.