QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur använder jag push-tjänsten?

Översikt

Med push-tjänsten kan du ta emot aviseringsmeddelanden på dina mobila enheter om en varnings- eller felhändelse inträffar så att du snabbt kan få förstahandsinformation från din NAS och omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att hålla dina data säkra. (”Qmanager” måste vara installerad på dina mobila enheter för att du ska kunna ta emot aviseringsmeddelanden.)

Du måste ha inbyggd programvara till QTS 4.2.0 med Qmanager iOS 1.8.0/Qmanager Android 2.1.0 eller senare.

Aktivera push-tjänsten

Parkoppla och ta emot push-meddelanden

Hantera parkopplade enheter

 

Aktivera push-tjänsten

1. Gå till ”Control Panel” (Systeminställningar) > ”System Settings” (Systeminställningar) > ”Notification” (Meddelande) > ”Push Service” (Push-tjänst) och öppna inställningssidan. Push-tjänsten använder myQNAPcloud som push-server, så du måste logga in med ditt QID för att initiera molntjänsten innan du kan använda push-tjänsten.

2. Välj typ av aviseringar du vill ta emot (varningar eller fel).

Parkoppla och ta emot push-meddelanden

1. Installera Qmanager på din mobila enhet(Qmanager iOS 1.8.0/Android 2.1.0 eller senare).

2. När Qmanager används för att logga in till NAS-enheten första gången kommer systemet automatiskt att kontrollera version av den inbyggda programvaran och fråga användaren om han/hon vill ta emot push-meddelanden.

3. Du kan gå till sidan med serverinställningar för att ändra egenskaperna för push-tjänsten.

4. NAS-enheten kommer att skicka varningsmeddelanden till parkopplade mobila enheter när en varnings- eller felhändelse inträffar.

Det kan ibland hända att du inte kan ta emot systemmeddelanden omedelbart på grund servermekanismerna för iOS och Android.

Hantera parkopplade enheter

1. Nedan visas en lista med parkopplade enheter. Här kan du ändra typ av aviseringar för enheter eller ta bort enheter helt.

Lanseringsdatum: 2015-08-03
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 50% procent.