QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hantera foton med Photo Station

Photo Station är en fotohanteringslösning som utnyttjar Media Library-databasen. Den ger en bättre bläddrings- och fotohanteringsupplevelse på en QNAP-NAS.

Grundinställningar

Installera Photo Station

Du kan installera och aktivera Photo Station i App Center på QTS 4.2 och senare.


Konfigurera Media Library-inställningarna

Du kan konfigurera inställningarna för Media Library i ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Applications” (Program) > ”Multimedia Management” (Multimediehantering). Media Library genomsöker designerade mediemappar och indexerar multimediefiler. Du kan välja mellan att utföra en manuell eller schemalagd genomsökning.


Filtrera och hantera innehåll

För att filtrera foton går du till ”Settings” (Inställningar) > ”Content Management” (Innehållshantering) och avmarkerar de mappar du vill undanta. Eller så kan du välja att lägga till mappar.

OBS! Photo Station, Music Station, Video Station, Ocean KTV och DLNA Media Server delar på Media Library-mapparna. Alla ändringar som görs i Media Library-mapparna påverkar dessa program.

OBS! Behörigheter för delade mappar avgör vilka filer du har tillgång till. Användare med skrivåtkomst och skrivskyddad åtkomst kan se alla foton i en mapp. Emellertid har endast användare med skrivåtkomst tillåtelse att ladda upp foton till en delad mapp. För att konfigurera behörighetsinställningarna går du till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Privilege Settings” (Privilegieinställningar) > ”Shared Folders” (Delade mappar).

Grundläggande åtgärder

Importera foton och videor

Miniatyrbilder genereras automatiskt för multimediefilerna för att optimera visningen. Processens varaktighet beror på vilken NAS-modell du har och antal multimediefiler. Du kan utföra följande åtgärder:

 • Dra och släppa foton och videor till Photo Station från din lokala enhet.
 • Använda ”Media Upload” (funktion för uppladdning av mediefiler) i Qfinder Pro.
 • Importera via Samba.
  • Windows
   Öppna Qfinder Pro, välj den NAS du vill ansluta till, och klicka sedan på ”Connect” (Anslut) > ”Storage Plug & Connect” (Storage Plug & Connect). Du kan öppna och bläddra bland NAS-mappar direkt från din enhet eller dra och släppa filer till mappar.

  • Mac

   Kör Qfinder Pro för Mac och gå till ”Go” (Kör) > ”Connect to Server” (Anslut till server) för att upprätta en anslutning till QNAP-NAS-enheten via SMB eller AFP. Eller så kan du använda snabbkommandot ”kommando + K” på tangentbordet.

Skapa album

 1. Lägg till album
  1. Välj de foton eller videor som du vill kategorisera och högerklicka på ”Add to album” (lägg till i album).
  2. Välj ett befintligt album eller skapa ett nytt.
  3. Klicka på ”Save” (spara) för att importera foton till albumet.

   Som standard är behörigheten för album som nyss skapats inställd på ”Only me” (bara jag). För att dela det här albumet med andra NAS-användare eller vem som helst väljer du först albumet, högerklickar, och klickar sedan på ”Album Settings” (albuminställningar). Efter att du gjort inställningarna av privilegier väljer du något av följande alternativ:
   • ”Only me” (bara jag): Andra NAS-användare kan inte visa eller redigera det här albumet.
   • ”NAS users” (NAS-användare): Andra NAS-användare kan visa det här albumet, men bara skaparen av albumet och NAS-administratörer kan göra ändringar i det. Klicka på ”Custom Permissions” (anpassade behörigheter) för att ange behörigheten för varje användare.
   • ”Public” (offentligt): Vem som helst (inklusive gäster) kan visa det här albumet. Administratörer kan publicera det här albumet på QTS-inloggningsskärmens skrivbordsunderlägg.

   Anmärkningar:
   1. Endast administratörer kan spela upp videor med hjälp av direktomkodning. Administratörer kan omkoda videor genom att klicka på ”Add to Transcode” (lägg till för omkodning) i delade album så att andra användare kan spela upp dem vid ett senare tillfälle.
   2. Direktomkodning kan inte väljas för vissa NAS-modeller och videoformat. 2. Dra och släpp
  1. Markera fotona eller videorna.
  2. Dra och släpp de markerade fotona till den vänstra panelen för att importera dem till ett album.
 3. Från den vänstra panelen
  Klicka på ”Folder” (mapp) i den vänstra panelen. Högerklicka på en mapp och välj något av följande:
  1. ”Create New Album” (skapa nytt album) ‒ gör den mapp som valts till ett album.
  2. ”Create a Smart Album” (skapa ett smart album) ‒ skapa ett album som det automatiskt importeras nya foton/videor till när de sparas i den mappen.
  3. ”Create subfolder to Smart Album” (skapa undermapp till smart album) ‒ gör undermapparna till den mapp som valts till egna smarta album.

Skapa smarta album

Ett smart album visar automatiskt foton eller videor som matchar de kriterier du angett. För att skapa ett smart album klickar du på ”Add Album” (lägg till album) på menyraden och väljer ”Create a Smart Album” (skapa ett smart album). I fönstret för att skapa album kan du ange dina egna sökkriterier, t.ex. ”Today in history” (idag i historiken), "Period", ”Random” (slumpmässigt), ”Tag” (tagg) eller ”All files” (alla filer).Söka efter foton och videor

Du kan söka efter foton och videor enligt filstorlek, kameramärke, tagningsdatum, tagg, färgetikett, omdöme eller beskrivning.


Dela filer

Klicka på på menyraden, eller högerklicka på foton eller videor, och välj sedan ”Share” (dela).
Tips: Du kan klicka på för att minimera delningsvagnen och göra det lättare för dig att navigera genom olika sidor.

I Photo Station kan du välja mellan tre olika sätt att dela dina filer på:

 • ”Email” (e-post)
  Skicka delningslänken för de filer som valts via e-post. Du kan även ställa in ett förfallodatum och skydda dina filer med ett lösenord. Se till att du redan konfigurerat ditt e-postkonto innan du använder den här funktionen. För att konfigurera ditt e-postkonto går du till ”QTS Desktop” (QTS-skrivbordet) > ”Options” (Alternativ) > ”Email Account” (E-postkonto).
 • ”Social Network” (socialt nätverk)
  Välj ”Upload files” (ladda upp filer) för att ladda upp foton eller videor till fotodelningswebbplatser som Flickr, Picasa, Weibo och Youtube. Välj ”Link” (länk) för att publicera delningslänken på webbplatser för sociala nätverk.
 • ”Sharing Link” (delningslänk)
  Skapa delningslänkar som du kan använda i snabbmeddelanden eller publicera online.

Strömma till mediespelaren

För att kunna använda den här funktionen måste du först installera ”Media Streaming Add-on” (tilläggskomponent för direktuppspelning av medier) i App Center. Klicka på för att öppna kontrollpanelen för flerzonsströmning och visa alla enheterna i ditt nätverk. Dra och släpp de filer du vill spela upp på en enhet eller dess spelningslista.

OBS! Den här funktionen stöder nu DLNA, Airplay, Chromcast och HD Player.


Säkerhetskopiera och återställa albuminformation

Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar konfigurationsfilerna för album och smarta album innan du återskapar mediebiblioteket eller utför systemmigrering.

Gå till ”Settings” (Inställningar) > ”Backup/Restore” (Säkerhetskopiera/återställ) och klicka på ”Export” (exportera) för att säkerhetskopiera konfigurationsfilen till din dator. Om det skulle behövas är det bara att importera konfigurationsfilen för att återställa dina album. Observera att om konfigurationsfilen importeras två gånger resulterar detta i att alla album dupliceras.


Photo Station Extension

Photo Station Extension hjälper dig att känna igen ansikten på dina foton. Appen kan även konvertera PDF-filer till bilder som kan visas med hjälp av mediespelaren.

För att installera Photo Station Extension går du till ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Application” (Program) > ”Multimedia Management” (Multimediehantering) > ”Media Add-on” (Tilläggskomponent för multimedietillämpningar) > ”Photo Station Extension”.

OBS! Photo Station Extension finns endast för x86-modeller.


Använda ansiktsigenkänning

Gå till ”Photo Station” > ”Settings” (Inställningar) > ”Face Detection” (Ansiktsigenkänning) och ange de mappar du vill indexera.

Tips: Systemprestandan kan påverkas när ansiktsigenkänningsfunktionen används. QNAP rekommenderar att du använder funktionen under lågbelastningstider.


Efter att du angett mappar för ansiktsigenkänningsfiler klickar du på för att aktivera funktionen för ansiktsigenkänning.

Photo Station visar då de ansikten som känns igen. Du kan sedan lägga till en ansiktstagg till varje ansikte. Eller så kan du ändra området för ansiktsigenkänning manuellt.


Bläddra bland PDF-filer

För att visa PDF-filer som serietidningar eller ritningar installerar du Photo Station Extension i App Center. När tillägget installerats är det bara att högerklicka på en PDF-fil för att konvertera PDF-filen till ett album. Du kan sedan visa innehållet med hjälp av Photo Station. Du kan till och med strömma filerna till medieenheter i ditt nätverk.


 
Lanseringsdatum: 2014-04-08
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 44% procent.