QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Handledning för installation och användning av OceanKTV

Introduktion

OceanKTV TVplayer är ett karaokesystem som körs på HybridDesk Station som kan förvandla din NAS till en karaokespelare så att du kan sjunga med dina favoritartister när du spelar upp ditt karaokeinnehåll. OceanKTV Console är en karaokesystemkonsol som körs på operativsystemet QTS som gör det möjligt för dig att välja låtar och erbjuder diverse andra funktioner.

Ladda ned och installera OceanKTV

Innan installation vill vi göra dig uppmärksam på följande begränsningar:

  • NAS-modeller som stöds: TS-x53A-serien
  • Version av inbyggd programvara för QTS: 4.2.1 eller senare
  • Din NAS måste stödja HybridDesk Station 3.0.0 eller senare
  • Din NAS måste ha ett RAM-minne på minst 4 GB

Logga in till din NAS som administratör och gå till "Control Panel" (Kontrollpanelen) > "Applications" (Program) > "HybridDesk Station" (HybridDesk Station) för att få bekräftat att HD Station installerats.

Om inte HD Station installerats väljer du "Get Started Now" (börja nu) och väljer de program du vill installera. Klicka sedan på "Apply" (verkställ). Systemet kommer då att börja installera HD Station och de appar du valt. (Du kan hoppa över det här steget om HD Station redan har installerats.)Gå därefter till "App Center" och sök efter "OceanKTV". Klicka sedan på "Add to QTS" (lägg till QTS) för att starta installationen.

Efter att installationen slutförts visas "OceanKTV Console" på QTS-skrivbordet. Detta är karaokesystemets konsol som används för att välja låtar, kontrollera spelaren, redigera information om låtar och göra diverse inställningar.

OBS! OceanKTV Console är inte själva programmet du använder för att sjunga med i låtar. För att börja sjunga med i låtar öppnar du OceanKTV TVplayer.

Använd sedan en HDMI-kabel för att ansluta din NAS till en bildskärm. Efter att du loggat in till NAS-enheten visas HD Station. OceanKTV TVplayer visas på skrivbordet, och är det program som används för att sjunga med i låtar. Nu behöver du bara ansluta en mikrofon till din NAS så kan du börja sjunga!

Importera ditt karaokeinnehåll

Efter att du installerat OceanKTV Console/OceanKTV TVplayer visas den delade mappen "OceanKTV". Alla låtar du importerar till denna delade mapp kommer att visas i låtboken för OceanKTV Console/OceanKTV TVplayer.

Du kan även använda andra delade mappar för att hantera ditt karaokeinnehåll. Importera först ditt innehåll till en delad mapp, och gå sedan till "Control Panel" (Kontrollpanelen) > "Applications" (Program) > "Multimedia Management" (Multimediehantering) > "Media Folder" (Mediemapp) för att kontrollera att denna delade mapp lagts till som en mediemapp och att kategorin "Video" markerats. Om den här delade mappen inte är en mediemapp klickar du på "Add" (lägg till) för att lägga till den.

Gå sedan till "OceanKTV Console" > "Karaoke Room" (Karaokerum) > "More" (Mer) > "Settings" (Inställningar) > "Source Path" (Källsökväg) för att lägga till en mapp att importera ditt karaokeinnehåll till. Alla dina karaokelåtar visas nu i "Songbook" (låtbok) i OceanKTV Console/OceanKTV TVplayer.

Redigera information om låtar

Du kan redigera information om en låt i OceanKTV Console eller i File Station så att ditt karaokeinnehåll överensstämmer med reglerna i OceanKTV. Nedan presenteras två sätt att redigera information om en låt på:

Redigera via OceanKTV Console:
Öppna OceanKTV Console på QTS och gå till "Songbook" (Låtbok) > "By Folder" (Enligt mapp), välj önskad låt och klicka sedan på "Edit" (redigera).Då visas det ursprungliga filnamnet överst på redigeringsskärmen som referens. Därefter fyller du i alla fälten och klickar på "OK" för att slutföra redigeringen. Lägg märke till att även låtens ursprungliga filnamn kommer att ändras.

Redigera via File Station:
Öppna "File Station" i QTS, högerklicka på en låtfil och välj "Rename" (byt namn).

Följande namngivningsregel gäller för redigering av namnen på dina låtar:

Namngivningsregel:
Artist[Kön]_Låtnamn[Språk][Låtspår][Karaoke].filnamnstillägg
Exempel:
Adele[F]_Someone Like You[E][0].mp4

Beskrivning av regel:
Använd nedanstående tabell som referens för att fylla i filnamnet.

Beskrivning av regel
Kön Kod (traditionell kinesiska/förenklad kinesiska/engelska)
Man M/M/M
Kvinna F/F/F
Grupp G/G/G
Språk Kod (traditionell kinesiska/förenklad kinesiska/engelska)
Kinesiska 國/国/M
Taiwanesiska 台/闽/T
Kantonesiska 粵/粤/C
Engelska 英/英/E
Japanska 日/日/J
Koreanska 韓/韩/K
Spanska 西/西/S
Röstspår Kod (traditionell kinesiska/förenklad kinesiska/engelska)
Röst på spår L L
Röst på spår R R
Röst på spår 0 0
Röst på spår 1 1
Stereo S

Börja sjunga med OceanKTV

Du är klar med importen av dina låtar och kan nu öppna OceanKTV TVplayer på HD Station och börja sjunga. Använd en HDMI-kabel för att ansluta din NAS till en bildskärm. Efter upprättad anslutning visas HD Station. Logga in till ditt administratörskonto varpå OceanKTV TVplayer visas på skrivbordet.Välja ljudutgångsenhet

Du kan välja huruvida ljud ska matas ut från HDMI eller via ett ljudkort om din NAS har ett inbyggt ljudkort (t.ex. TS-x53A-serien). Anslut din ljudenhet till HDMI-porten eller ljudkortet på din NAS och gå till "More" (Mer) > "Settings" (Inställningar) i OceanKTV Console. På fliken "Audio Output" (ljudutgång) väljer du det gränssnitt du vill använda, och klickar sedan på "OK" för att spara eventuella ändringar.Eller så kan du gå till "More" (Mer) > "Settings" (Inställningar) i OceanKTV TVplayer för att ändra utgångsgränssnitt.

OBS! Du kan endast ändra denna inställning när utgångsenheten inte används.

Kontroll av spelaren när du sjunger

Använd kontrollpanelen nederst i OceanKTV Console/OceanKTV TVplayer för grundläggande funktioner som "Stop" (stoppa), "Skip" (hoppa över) eller "Adjust" (justera) när du sjunger med i någon låt. I OceanKTV TVplayer klickar du på "Enter/OK" (Retur/Ok) på tangentbordet eller fjärrkontrollen, och klickar sedan på för att öppna kontrollpanelen. I OceanKTV Console klickar du på för att öppna kontrollpanelen.I nedanstående tabell beskrivs de olika funktionerna på kontrollpanelen:

Namn Ikon Beskrivning av funktionen Kommentar
Stoppa Stoppa spelaren i OceanKTV TVplayer och gå tillbaka till huvudsidan  
Spela upp/pausa Spela upp eller pausa spelaren i OceanKTV TVplayer  
Hoppa över Hoppa över den här låten och fortsätt till nästa  
Spela upp igen Spela upp den här låten igen  
Röst Aktivera/inaktivera röst  
Specialljudseffekt Gör ljudeffekter när du sjunger med  
Justera tonhöjd Justera tonhöjden(b7~#7)  
Eko Justera ekot (litet、medelstort、stort)  
Stäng av ljudet Stäng av ljudet Gäller både mikrofonljudet och musiken
Mikrofonvolym Justera mikrofonvolymen  
Musikvolym Justera musikvolymen  
Lanseringsdatum: 2016-03-08
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 56% procent.