QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Distribuera Q’center Virtual Appliance i virtuella miljöer

1. Utmaningar och lösningar

Q'center inkluderar nu Q'center Virtual Appliance, som gör det möjligt för dig att distribuera Q'center i virtuella miljöer som Microsoft Hyper-V eller VMware ESXi, Fusion och Workstation. Genom att använda Q'center som en virtuell enhet ökas flexibiliteten och anslutningsmöjligheterna för stora miljöer ytterligare eftersom du inte längre behöver en lokal QNAP-NAS för att övervaka andra NAS-enheter men istället kan använda en befintlig central server för att övervaka varje NAS-enhet.

QNAP
Använd en befintlig central server för att hantera din QNAP-NAS med Q'centers virtuella enhet.

2. Hur du kommer igång

2.1. Systemkrav

För att kunna använda Q'center Virtual Appliance måste din server uppfylla följande krav:

Minimikrav:108 GB ledigt diskutrymme, 1 GB RAM-minne och 4 virtuella centralprocessorer
Plattformar som stöds: VMware ESXi (ESXi 5.0, ESXi 5.1, ESXi 5.5), VMware Fusion 7, VMware Workstation 11, Microsoft Windows Server 2012 R2 med Hyper-V 3.0, Oracle VM Virtualbox (icke-offical).

2.2. Ladda ned Q'center Virtual Appliance

För att hämta Q'center Virtual Appliance klickar du på nedanstående länk och laddar ned något av paketen beroende på vilken virtuell miljö du har. Efter slutförd nedladdning packar du upp mappen och lägger den i Q'center-mappen på din server.

QNAP
Ladda ned Q'center Virtual Appliance från https://www.qnap.com/utility/
QNAP
Nedladdningspaketet ska innehålla en mapp som heter "Qcenter". Lägg den på din server för att börja distribuera den.

3. Distribuera Q'center i en virtuell miljö

3.1. Distribuera Q'center i Microsoft Hyper-V

Öppna "Server Manager" (serverhanteraren) i din Windows-server, välj "Tools" (verktyg) överst till höger och klicka på "Hyper-V Manager" (Hyper-V-hanteraren).

#Om du inte har installerat Hyper-V Manager (Hyper-V-hanteraren) kan du göra det i "Add roles and features" (lägg till roller och funktioner).

QNAP
Välj "Tools" (verktyg) överst till höger och klicka på "Hyper-V Manager" (Hyper-V-hanteraren) för att börja importera Q'center.

I Hyper-V Manager (Hyper-V-hanteraren) väljer du en server, och väljer sedan "Import Virtual Machine" (importera virtuell dator). Systemet kommer därefter att be dig välja en mapp. Välj den mapp du tidigare laddade ned och packade upp. Följ anvisningarna i guiden för att fortsätta. I "Choose Import Type" (välj importtyp) väljer du "Copy the virtual machine (Create a new unique ID)" (kopiera den virtuella datorn (skapa ett nytt unikt ID)). Efter att inställningarna slutförts kommer Hyper-V Manager (Hyper-V-hanteraren) att börja importera Q'center till din server. Q'center kommer nu att visas i listan "Virtual Machine" (virtuell dator). Högerklicka på den och välj "Connect" (anslut) för att starta Q'center.

QNAP
Välj den Qcenter-mapp som du packade upp från den nedladdade filen.
QNAP
I "Choose Import Type" (välj importtyp) väljer du "Copy the virtual machine (Create a new unique ID)" (kopiera den virtuella datorn (skapa ett nytt unikt ID)).
QNAP
Hyper-V-Manager (Hyper-V-hanteraren) kommer att börja importera Q'center till din server om inställningarna är korrekta.
QNAP
När Q'center visas i listan "Virtual Machine" (virtuell dator) högerklickar du på den och väljer "Connect" (anslut) för att starta Q'center.
Läs mer i kapitel 4 för anvisningar om hur du börjar konfigurera Q'center.

3.2. Distribuera Q'center i VMware ESXi

För att distribuera Q'center Virtual Appliance i VMware öppnar du VMware vSphere Client och loggar in till din server. Välj "File" (Fil) > "Deploy OVF Template" (Distribuera OVF-mall) på menyraden för att påbörja distributionen. I guiden letar du reda på den mapp som du tidigare laddade ned och packade upp, och väljer sedan OVF-filen för Q'center för att fortsätta.

QNAP
Välj "Deploy OVF Template" (distribuera OVF-mall) för att påbörja distributionen.
QNAP
Gå till den Qcenter-mapp som du packade upp från den nedladdade filen, och välj sedan OVF-filen för Q'center för att fortsätta.

När du gått igenom guidens alla steg kommer du att kunna granska dina inställningar. VMware vSphere Client kommer att börja distribuera Q'center efter att du bekräftat inställningarna. När distribueringen slutförts kontrollerar du att ikonen "Inventory" (lager) visas i VMware vSphere Client, högerklickar på "Qcenter", väljer "Power on" (slå på strömmen) och "Open Console" (öppna konsolen) för att ansluta till Q'center.

QNAP
Bekräfta inställningarna för distribuering av Q'center.
QNAP
I "Inventory" (lager) högerklickar du på "Qcenter" i den vänstra listan, väljer "Power on" (slå på strömmen) och "Open Console" (öppna konsolen) för att ansluta.

4. Använda Q'center Virtual Appliance

Efter att anslutningen upprättats kommer en konsol att visas för Q'center. I konsolen kommer en http-adress att visas som du kan använda för att ansluta till Q'centers användargränssnitt. Öppna webbläsaren och skriv in http-adressen för att börja initiera Q'center genom att ändra lösenord och tidszon samt konfigurera IP-adressen och lägga till servrar. När alla inställningar slutförts kan du börja använda Q'center Virtual Appliance. I annat fall kan du skriva in standardkontonamnet "admin" och standardlösenordet "admin" för att logga in till konsolen.

#Om din webbläsare visar ett meddelande om att anslutningen inte är privat väljer du "Advanced" (avancerade inställningar) och "Proceed to your Q'center address" (fortsätt till din Q'center-adress) först så att du kan importera SSL-inställningar till Q'center.

QNAP
Skriv in standardkontonamnet "admin" och standardlösenordet "admin" för att få tillgång till Q'center.
QNAP
Använd webbläsaren i din server för att få tillgång till Q'centers användargränssnitt och börja initiera Q'center. Med hjälp av Q'center Virtual Appliance kan du ändra administratörens lösenord och serverns tidszon. Detta kan även ändras senare i "Settings" (inställningar).
QNAP
Med hjälp avQ'center Virtual Appliance kan du ställa in en statisk IP-adress eller DNS-serveradress för Q'center och därigenom öka anslutningsmöjligheterna. Du kan ändra den här inställningen senare i "Settings" (inställningar).
QNAP
I det sista steget väljer du de servrar som du vill övervaka i detta Q'center.
QNAP
Du har nu när som helst tillgång till Q'center Virtual Appliance via din webbläsare.

5. Ytterligare inställningar i Q'center Virtual Appliance

Som vi nämnt tidigare är det endast ett fåtal inställningar som du kan få tillgång till i Q'center Virtual Appliance. Du kan få tillgång till dem i "Settings" (Inställningar) > "Guest OS setting" (Inställning av gästoperativsystemet) i Q'center efter att du har bekräftat kontonamnet och lösenordet:

QNAP
Tilldela en specifik statisk IP-adress eller DNS-IP-adress till Q'center Virtual Appliance för att öka dess anslutningsmöjligheter.
QNAP
Ändra tidszonen och tiden för Q'center så att de matchar din befintliga servers tidsinställningar.
QNAP
Ladda upp ett SSL-certifikat och en privat nyckel som du redan använder för dina servrar. Eller så kan du använda det certifikat och den privata nyckel som tillhandahålls av QNAP som standard.
QNAP
Aktivera SSH- och SFPT-anslutning för att få större säkerhet.
Lanseringsdatum: 2015-10-06
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 10% procent.