QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Byta ut hårddiskar under körning när en RAID krascharar

”Ingen nedtid för servern när du behöver byta ut RAID-enheter”

Innehåll

Procedur för att byta ut hårddiskar under körning när en RAID kraschar

RAID 5-diskspegling ger mycket säkert dataskydd. Du kan använda tre hårddiskar av samma kapacitet för att skapa en RAID 5-matris. RAID 5 skapar en exakt kopia av data på medlemsenheterna, och skyddar data när fel uppstår på en enhet. Den kapacitet som går att använda i RAID 5 motsvarar storleken på den minsta medlemsenheten. RAID 5 är särskilt lämpligt för att spara viktiga data vid hem- eller företagsanvändning.

Status för den logiska volymen när RAID-enheten fungerar normalt

När RAID-volymen fungerar normalt visas status som Ready (klar) under ”Storage Pools” (Lagringspooler) > ”RAID Group of Storage Pools” (RAID-grupp för lagringspooler).

När en enhet kraschar följer du nedanstående steg för att kontrollera statusen för den:

  • Turbo NAS-enheten kommer att avge en ljudsignal under 1,5 sekund två gånger när en enhet kraschar.
  • Lysdioden för status fortsätter att blinka rött.
  • Kontrollera RAID-gruppen i lagringspoolssektionen. Volymstatusen kommer att vara i degraderat läge.

Du kan kontrollera systemloggarna för fel och varningsmeddelanden beträffande hårddiskfel och diskvolymer som befinner sig i degraderat läge.

Du kan konfigurera din Turbo NAS att skicka varningsmeddelanden via e-post genom att konfigurera inställningarna för utskick av dessa. Anvisningar ges i avsnittet Systeminställningar/Varningsmeddelande i användarhandboken.

Installera en ny enhet för att återskapa RAID 5 genom byte under körning

Följ nedanstående steg för att byta ut en defekt hårddisk under körning:

  • Förbered en ny hårddisk för att återskapa RAID-konfigurationen. Den nya hårddisken ska ha minst samma kapacitet som den defekta hårddisken.
  • Installera hårddisken i Turbo NAS-enheten. Turbo NAS-enheten kommer att avge en ljudsignal under 1,5 sekund två gånger. Lysdioden för status kommer omväxlande att blinka rött och grönt.
  • Om du kontrollerar RAID-gruppen i lagringspoolssektionen kommer status att vara Rebuilding (återskapar) och aktuellt förlopp visas.
  • När återskapandet slutförts lyser lysdioden för status grönt och volymstatus ändras till Ready (klar). RAID 5-speglingsskyddet är nu aktivt.
  • Du kan kontrollera information om diskvolymen i systemloggarna.
Viktigt! Installera inte en ny enhet om inte systemet befinner sig i degraderat läge. I annat fall kan oväntade systemfel uppstå.
Lanseringsdatum: 2013-04-21
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 41% procent.