QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Att använda QNAP NAS VLAN för att implementera virtualisering

Om VLAN

VLAN eller Virtual Local Area Network kan användas för att skapa olika nätverkssegment för olika enheter för att kommunicera med varandra som om de fanns i ett privat nätverk oavsett deras fysiska plats. Enheterna som kopplas till ett VLAN kan endast kommas åt av andra enheter med samma VLAN-id.

Din QNAP-NAS kan integreras i ett VLAN genom att använda VLAN-funktionen. Genom att lägga till NAS-enheten till VLAN-nätverket kan endast enheter som använder samma VLAN få tillgång till NAS-enheten. Därigenom ökas datasäkerheten för NAS-enheten.

I den här handledningen visar vi hur du konfigurerar ett VLAN-nätverk i en VMware vSphere-miljö och hur du ansluter NAS-enheten till ett VLAN-nätverk för att tillåta privat åtkomst till NAS-enheten.

Följ stegen nedan för att integrera NAS:en i din virtualiserade miljö med hjälp av VLAN.

1. Konfigurera VLAN på en switch

För att VLAN-paketen ska kunna överföras genom switchen eller routern kan du behöva konfigurera portinställningarna. Vi använder en Cisco 2960G-växel och har konfigurerat nätverksporten att stödja 802.1Q. Efter att du loggat in till Cisco-växeln med administratörskontot. Ange följande kommando där XX är det specifika numret på nätverksporten för VLAN-kommunikation.

# enable
# configure terminal
# interface gigabitEthernet 0/XX
# switchport mode trunk

Vänligen konsultera bruksanvisningen till din switch för VLAN-kommunikation.

2. Aktivera VLAN på QNAP NAS

Observera: VLAN-funktionen stöds endast av x86-baserade QNAP NAS.

Logga in till NAS-enheten som administratör, gå till ”Main Menu” (Huvudmenyn) > ”Network & Virtual Switch” (Nätverksväxlar och virtuella växlar) > ”Interfaces” (Gränssnitt), välj nätverksgränssnitt att lägga till ett VLAN-ID för och klicka på ”Configure” (konfigurera).  • Om din NAS stödjer två LAN-portar, rekommenderar vi att du aktiverar VLAN på bara ett nätverksgränssnitt först. Om du väljer fel VLAN och du inte kan ansluta till NAS:en via VLAN kan du ansluta till NAS:en via det andra nätverksgränssnittet.
  • Om du skulle ändra VLAN på alla gränssnitten och förlora anslutningen kan du trycka på återställningsknappen på NAS:en under 3 sekunder för att återställa konfigurationen med standardnätverket, inklusive VLAN-inställningarna.

På sidan "Configure" (konfigurera), välj "VLAN" och klicka på "Enable VLAN (802.1Q)" (Aktivera VLAN (802.1Q)). Ange VLAN-id (ett värde mellan 0-4094) och klicka på "APPLY" (Använd).

3. Konfigurera VMware vSphere VLAN

I hanteringsverktyget för vSphere kan du lägga till en ny virtuell switch i den virtuella servern och konfigurera VLAN-inställningarna som visas nedan. När du har avslutat konfigurationen, öppna den virtuella konsolen för serverhantering. Du kan inrätta ett datalager som ansluter till NAS:en eller använda nätverkskommando i konsolen för att testa anslutningen. För mer information, vänligen konsultera bruksanvisningen till ditt virtualiseringssystem.

Lanseringsdatum: 2013-06-29
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 40% procent.