QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Använda Virtualization Station

Den första NAS-server med centraliserad virtualisering:

QNAP Virtualization Station möjliggör virtualiserad användning på Turbo NAS för hantering av flera virtuella maskiner. Med det lättanvända gränssnittet kan du hantera alla de virtuella maskinerna som skapats på Turbo NAS centralt med minimal ansträngning. I och med att Turb NAS kan hosta flera operativsystem är den inte bara en lagringsenhet för arkivering och säkerhetskopiering utan också en omfattande, kraftfull NAS-server.

Det finns många fördelar med virtualiserade skrivbord: (1) virtuella maskiner kan skapas med olika operativsystem; (2) data kan nås och filer kan öppnas direkt av program som är installerade på den virtuella maskinen; (3) alla operationer utförs på NAS:en för att minimera risken för dataläckage och användningen av nätverksbandbredd.

Installera Virtualization Station

För att installera Virtualization Station-appen på QNAP Turbo NAS, logga in på NAS Desktop som administratör. Gå till "App Center" > "Virtualization Station" och klicka på “Add To QTS” (Lägg till i QTS). När installationen är klar kan du starta Virtualization Station.När du startar Virtualization Station kommer den först kontrollera om firmware-versionen för QNAP Turbo NAS är 4.0.5 eller högre, om BIOS för VT (Virtualization Technology) är öppen och om Turbo NAS har minst 4 GB minne.Välj därefter standardmappen på QNAP Turbo NAS för att hitta de VM (virtuella maskiner) som du kommer att skapa i framtiden.

När du har ställt in en standardmapp kommer de virtuella diskarna som skapas på VM (virtuella maskiner) placeras där.

Välj sedan Ethernet för VM (virtuella maskiner) som du kommer att skapa i framtiden.

När du har ställt in standardmapp och nätverksgränssnitt, klicka "finish" (Slutför) för att börja använda Virtualization Station på QNAP Turbo NAS.

Installera VM (virtuell maskin)

Installera en VM (virtuell maskin) via CD/DVD

Om du vill installera en VM (virtuell maskin) med hjälp av en CD/DVD i ett operativsystem måste du först skapa en ISO-avbildning av skivan och lagra den i QNAP NAS. Om du inte har programvara för att skapa ISO-filer kan du använda nedanstående länk för att ladda ner ett passande program. https://cdburnerxp.se/en/download

Efter att ha laddat ner och kört CDBurnerXP, välj “Copy or grab disc” (Kopiera eller avbilda disk) och klicka sedan på "OK".

Välj "Hard disk" (Hårddisk) som mål och tilldela sedan en målmapp, ett namn på filen och välj "Filtyp: ISO (Single track)". Klicka på "Copy disc" (Kopiera skiva) för att påbörja processen.

En ISO-bildfil på CD/DVD kommer då att skapas i den valda målmappen.

Installera en VM (virtuell maskin) via ISO-fil

Översikten visar detaljer för QNAP Turbo NAS, inklusive dess namn, CPU-specifikation och användning samt total minneskapacitet och användning. Under denna information kommer alla VM (virtuella maskiner) som du skapat listas.

Skapa VM:

När du vill skapa en VM (virtuell maskin), välj och sedan någon av de olika standardmallarna: "micro, mini, small, medium, large och xlarge" för att bygga en personlig VM (virtuell maskin).


Därefter kan du ändra inställningarna, inklusive typ och version av operativsystem, plats för CD, mapp som VM kommer att placeras i och nätverksgränssnitt.För att avsluta konfigurationen, klicka på “Create” (Skapa) så har du skapat din VM (virtuell maskin).

Klicka sedan på "Start" för att slå på den.

Klicka på “Console” (Konsol) för att installera operativsystemet på denna VM (virtuell maskin).
Införa användargränssnitt och funktion för Virtualization Station

Översikt:

I Overview (översikt) visas detaljerad information om QNAP-NAS-enheten, inklusive namn, centralprocessor och minnesanvändning, total volymkapacitet samt inkommande och utgående nätverkstrafik i realtid. Under denna information listas alla de virtuella datorer som du skapat.

Det finns fem snabbknappar i åtgärdskolumnen för att kunna manövrera den virtuella datorn: ”Power Control” (strömkontroll), ”Console” (konsol), ”Share” (dela), ”Account Management” (kontohantering) och ”QVM Assign” (tilldela till QVM).

 1. Importera VM:

  När du vill importera en VM (virtuell maskin), välj och importera sedan de viktigaste VM-filen från QNAP Turbo NAS eller datorn.  Obs: filformaten *.ova, *.ovf är endast kompatibla med den virtuella maskinen som exporteras från VirtualBox v4 och VMWare; formatet *.vmx är endast kompatibelt med den virtuella maskinen som skapas från VMWare Workstation 8/9; format *.qvm är endast till för Virtualization Station.

  Därefter kan du konfigurera importinställningarna för VM.

  När du är klar med konfigurationen, klicka på “import” (importera) och vänta på att importen är färdig. Du kommer då att se den VM som du importerat på Virtualization Station.


 2. Exportera VM:

  När du vill exportera en VM (virtuell maskin), stäng av den innan du påbörjar exporten.  Välj sedan och ställ in plats & format för export av filer, bilder som ingår (och om de ska komprimeras eller ej) och ett filnamn för att exportera filer. Klicka därefter på "Start" för att börja exportera VM.  När exportprocessen når 100% klickar du på “Finish” (Avsluta). Om du vill ladda ned den virtuella dator som exporterats klickar du på ”Download” (ladda ned).

  Du kan klicka för att kontrollera alla exportuppgifter.

 3. Minnesdump:

  Virtualization Station har en avbildningsfunktion för att spela in den virtuella maskinens systemstatus vid en given tidpunkt. Om något fel inträffar på den virtuella maskinen kan användarna snabbt rulla tillbaka till tidpunkten för minnesdumpen för att säkerställa kontinuerlig drift.

  Gå till informationssidan för den virtuella datorn och klicka på ”Snapshot” (ögonblicksbild).


  Namnge sedan minnesdumpen och klicka på “Create” (Skapa) för att starta processen att ta en ögonblicksbild.

  När du ser “Create snapshot [snapshot name] successful” (Skapade minnesdumpen [namn]) kan du klicka på “Hide” (Dölj) för att gå tillbaka till huvudsidan. Klicka sedan på för att kontrollera alla avbildningsuppgifter. Om du vill återställa systemets status till tidpunkten då du tog minnesdumpen, klicka på “Revert” (Återställ). 4. Nätverksinställning:

  När du klickar på ”Network Setting” (nätverksinställning) visas nätverkets topologi. Genom att klicka på nätverkskortet kan du välja en virtuell växel att ansluta. Genom att klicka på den virtuella växeln kan du ställa in nätverksläget och ansluta den virtuella växeln till ett Ethernet-gränssnitt.


  Nätverkslägen:
  • Isolerade nätverk
   Om inget Ethernet-gränssnitt ansluts till en virtuell växel skapas ett isolerat nätverk. Genom att manuellt ställa in IP-adresser för virtuella datorer kan kommunikation upprättas mellan virtuella datorer som är anslutna till samma virtuella växel.
  • Endast externa nätverk
   Efter att ett Ethernet-gränssnitt anslutits till en virtuell växel ändras IP-adressen för gränssnittet till 0.0.0.0 så att nätverkstrafiken för virtuella datorer inte går genom NAS-enheten.
  • Bryggade nätverk
   Genom att ansluta ett Ethernet-gränssnitt (porttrunkning tillgängligt) till en virtuell växel skapas ett bryggat nätverk. NAS-enheten och den virtuella växeln kan dela samma Ethernet-gränssnitt utan att det behöver reserveras av någon av enheterna, och stöd ges för höghastighetsdataöverföring via intern dirigering.
 5. Kontohantering:
  När du väljer kommer du att se en tabell över varje användares behörigheter. Denna tabell kommer antingen att visa en översikt över användarnas behörigheter för varje VM (virtuell maskin) inklusive kontrollbehörighet och skrivskyddad behörighet, eller en översikt över virtuella maskiner per användare. Du kan även välja "All" (Alla) för att visa båda delarna.


  Om du klickar på [Skapa konto] kan du skapa en ny användare. Du kan tilldela virtuella maskiner till användaren och ange behörigheter för att använda virtuella maskiner såsom Konsol och Åtgärder. Om du å andra sidan vill ändra behörigheterna för befintliga användare, klicka på användarnamnet och återställ behörigheterna.


  Om du klickar på i tabellen kan du lägga till en VM till aktuell användare med kontrollbehörighet eller skrivskyddad behörighet. Om du däremot klickar på så tar du bort VM från tabellen.


  Om du vill ta bort användare, kontrollera användarnamnet och klicka på [Radera].
 6. Enhetshantering:

  Enhetskonfigurationen för virtuella datorer listas här. Du kan växla mellan flikarna Overview (översikt), HDD (hårddisk), Network (nätverk) och USB för att kontrollera information. Genom att klicka på ”Edit” (redigera) kan du lägga till, ta bort och justera enheter.  a. HDD (hårddisk)

  Du kan välja mellan: 1) Storage View (vyn Lagring) 2) VM View (vyn Virtuell dator)
  I Storage View (vyn Lagring) visas minnesanvändningen för varje delad mapp och datavolym, medan det i VM View (vyn Virtuell dator) visas hårddiskkonfigurationer som styrenheter och cachelägen.


  b. Network (nätverk)

  Du kan välja mellan: 1) Network View (vyn Nätverk) 2) VM View (vyn Virtuell dator).
  I Network View (vyn Nätverk) visas trafiken för virtuella växlar och anslutna virtuella datorer, medan det i VM View (vyn Virtuell dator) visas konfigurationer av nätverkskort som enhetsmodeller och MAC-adresser.  c. USB

  Du kan välja mellan: 1) USB View (vyn USB) 2) VM View (vyn Virtuell dator).
  I USB View (vyn USB) visas information som rör USB-enheter, medan det i VM View (vyn Virtuell dator) visas de virtuella datorer som är anslutna. 7. Säkerhetskopiera och återställa en virtuell maskin:

  Den virtuella datorn kan säkerhetskopieras/återställas till/från en fjärr-NAS eller lokal NAS. Varje uppgift kan manuellt aktiveras, stoppas, redigeras och tas bort.

  Efter att du klickat på ”New Task” (ny uppgift) kan du skapa en säkerhetskopierings- eller återställningsuppgift för säkerhetskopiering/återställning till/från en lokal NAS eller en fjärr-NAS.


  7.1 Spara information om fjärr-NAS
  För fjärrbaserade säkerhetskopierings-/återställningsuppgifter kan information om fjärr-NAS-enheten sparas för framtida användning.


  7.2 Schemalagd säkerhetskopiering
  Funktionen för schemalagd säkerhetskopiering stöder inställning av maximalt antal versioner av en säkerhetskopia i syfte att optimera användningen av lagringsutrymmet.


  7.3 Hantera beskrivning av fjärr-NAS
  På sidan ”Manage NAS Description” (hantera beskrivning av NAS-enheten) kan du redigera, skapa och ta bort sparad information om och beskrivning av fjärr-NAS-enheten.


  7.4 Systemstarta från en säkerhetskopia av en virtuell dator på den lokala NAS-enheten
  Säkerhetskopian av den virtuella datorn på den lokala NAS-enheten kan systemstartas direkt som en virtuell dator, men den kan inte längre återställas. Den här mekanismen minskar nedtiden för tjänster som körs på den virtuella datorn.

 8. Inställningar:

  När du väljer ”Preferences” (förvalsinställningar) visas följande fyra flikar:
  1. Standardmapp: Du kan ställa in standardmapp för platsen där operativsystemets bilder ligger (ISO-bildmapp) och platsen där VM-bilder finns (HDD-bildmapp).
   För andra användare som saknar NAS-åtkomstbehörighet och som kan behöva använda CD/DVD-avbildningarna kan du ställa in standardmapp för CD/DVD-avbildningarna (delade mappar för CD-DVD-avbildningarna).
  2. Portinställningar
   Standardportar för ”webbserver”, ”webbserver (SSL)” och ”HTML5-konsol” är 8088, 8089 och 3388. Du kan ange de portar som används av Virtualization Station.
  3. UPnP-inställning: Du kan aktivera/inaktivera en UPnP-router för att tillåta åtkomst till din NAS från Internet. (OBS: Denna funktion fungerar endast med stödda UPnP-enheter).
  4. Språk
   Du kan ändra språk som visas.

 9. VM-marknader:

  Om du väljer kan du se två VM-marknader, "Bitnami App Store" och "VMware Virtual Appliances Marketplaces". Om du klickar på någon av dem, till exempel [VMware Virtual Appliances Market], finns det ett arbetsflöde för nedladdning av virtuella verktyg som guidar dig i att ladda ner och importera dem till Virtualization Station.


 10. Loggar:

  Om du vill kontrollera systemloggarna för Virtualization Station, välj . Om du vill ladda ner hela rapporten från systemloggarna, klicka på “Download” (Ladda ner) för att ladda ner en CSV-fil med Virtualization Station:s systemloggar till datorn.
 11. Informationssida för virtuell dator:

  Genom listan med virtuella maskiner kan du se alla VM (virtuella maskiner) som du har skapat. När du väljer en VM (virtuell maskin) kan du kontrollera informationen om hårdvaran för detta VM (virtuell maskin).
  • Om du klickar på [Ström] så återställer det strömmen. Slå på eller stäng av denna VM (virtuell maskin).
  • Om du klickar på “Suspend” (Pausa) så pausar det denna VM (virtuell maskin) så att du kan “Resume” (Återuppta) senare.
  • Om du klickar på “Console” (Konsol) så slår det på denna VM (virtuell maskin) och låter dig använda operativsystemet på den.
  • Om du klickar på “Snapshot” (Minnesdump) kommer det att spela in den virtuella maskinens systemstatus vid en viss tidpunkt.
  • Om du klickar på “Delete” (Ta bort) så tar det bort denna VM (virtuell maskin).
  • Om du klickar på “Clone” (Klona) så kopieras denna VM (virtuell maskin) till en annan delad mapp på QNAP Turbo NAS.
  • Om du klickar på ”Insert VM Driver” (infoga avbildningsfil för drivrutin för den virtuella datorn) kommer avbildningsfilen för drivrutinen att infogas i den virtuella datorn. (OBS: Denna VM Driver kan installera enheter med VirtIO-gränssnitt såsom Virtual Gigabit Ethernet och Virtual Disk Controllers. När du har valt en enhet med VirtIO-gränssnitt kan du använda VM-drivrutinen för att installera den inne VM:en).

  Om du klickar på “Virtual Machine Settings” kan du konfigurera alla alternativ på VM (virtuell maskin) inklusive nätverk, hårdvara, startalternativ, cd-rom, video, automatisk start och fjärrkonsol.  Om du markerar alternativet ”Local Display” kommer du att kunna manövrera den virtuella datorn lokalt via HD Station. Du kan då använda ett tangentbord, en mus och en HDMI-skärm för att hantera den virtuella datorn direkt precis som du skulle hantera en vanlig stationär dator.

  Efter att du markerat det här alternativet visas en [QVM]-ikon på HD Stations utdataskärmar. Klicka på [QVM]-ikonen för att öppna den virtuella datorns konsol.

  Dra muspekaren längst upp i mitten av VM-konsolen för att visa ett verktygsfält där du kan “Leave full screen” (Lämna helskärmsläge), “Send key combination” (Skicka tangentkombination) och “Disconnect” (Koppla ner).

  : avslutar helskärmsläget i VM
  : ger möjlighet att skicka tangentkombinationer
  : kopplar ner och återgår till HD Station

  Klicka på bredvid CD-avbilden för att välja en CD/DVD ISO-bild från Turbo NAS att infoga i VM.

  Klicka på bredvid USB för att välja vilken USB-enheter som kan ansluta till den virtuella maskinen.

  Observera:
  1. På grund av mångfalden av USB-enheter kan vi inte garantera universellt USB-stöd. Generiska USB-enheter såsom USB-minnen, kortläsare, tangentbord, möss, skrivare och skannrar måste vara kompatibla.
  2. Om du behöver en drivrutin för USB-enheten så måste du installera den på den virtuella maskinen.
  3. För att använda USB 3,0-enheter eller högre måste de vara anslutna till en USB 2,0-ingång. USB 2,0 (eller tidigare)-enheter kan användas med USB 3,0-portar.
  4. Högst 3 USB-enheter kan användas samtidigt på en VM.
  För att ta bort en USB-enhet:
  1. Koppla bort USB-enheten med hjälp av gästoperativsystemet
  2. Koppla bort USB-enheten på VM-informationssidan i Virtualization Station
  3. Koppla bort USB-enheten från Turbo NAS
 12. Konsol:

  Klicka på “Console” (Konsol) för att installera operativsystemet på denna VM (virtuell maskin). Du kan välja nivå på anslutningskvalitet: Hög, medium, låg och ultralåg.


  • Om du klickar på så stoppar det denna VM (virtuell maskin).
  • Om du klickar på så återställs denna VM (virtuell maskin).
  • Om du klickar på så stänger det av VM (virtuell maskin).
  • Om du klickar på så tvingar det fram en nedstängning av denna VM (virtuell maskin).
  • Om du klickar på så kommer det att spela in systemstatus i den virtuella maskinens vid en viss tidpunkt.
  • Om du klickar på så utlöser det "Ctrl + Alt + Del" för denna VM (virtuell maskin).
  • Om du klickar på så visas tangentbordet för denna VM (virtuell maskin).


  • Om du klickar på så storleksanpassar det fönstret.
  • Om du klickar på så visas fullskärm.
  • Om du klickar på så växlar det anslutningskvalitet till den höga nivån.
  • Om du klickar på så växlar det anslutningskvalitet till medelhög nivå.
  • Om du klickar på så växlar det anslutningskvalitet till låg nivå.
  • Om du klickar på så växlar det anslutningskvalitet till ultralåg nivå.

Begränsningar av Virtualization Station

Artikel Beskrivning
Lista medoperativsystem som stöds Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows Server 2003 R2
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Fedora 11、12、13、14、15、16、17、18、19
CentOS 6.0、6.1、6.2、6.3、6.4、7.0
Red Hat Enterprise Linux 6、7
Suse Linux Enterprise Server 11
OpenSUSE 11、12
Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx)
Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat)
Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal)
Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot)
Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin)
Ubuntu 12.10 (Quantal Quetzal)
Ubuntu 13.04 (Raring Ringtail)
Ubuntu 13.10 (Saucy Salamander)
Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr)
Ubuntu 14.10 (Utopic Unicorn)
Maximalt antal virtuella processorer Upp till 4 för Intel® Core™ i3/i5.
Upp till 8 Intel® Xeon / Core™ i7
RAM Upp till 30 GB (enkel VM).
- Tower (16 GB) Upp till 14GB (enkel VM).
- Rackmonterad (32 GB): Upp till 30 GB (enkel VM).
Maximalt antal Virtual Switches Upp till 8.
Maximalt antal avbilder Upp till 16 per VM (virtuell maskin).
Maximalt antal samtidiga virtuella maskiner Antalet samtidigt variga virtuella maskiner är föremål för faktisk användning av RAM, CPU-kapacitet och program som körs på de virtuella maskinerna. Flera virtuella datorer som körs samtidigt kan påverka NAS:ens prestanda.
(Observera: Besök QNAP:s hemsida för mer information. Den finns på alla NAS-modeller som stöds.)
Maximalt antal VM: Obegränsat.
Stöd för import av VM-fil *.OVA & *.OVF: VirtualBox 4.x och VMWare5.0.
*.VMX: VMware Workstation 8 och 9.
VGA-kort Standard VGA.
(Observera: Direct X och OpenGL stöds inte)
Maximalt antal kontrolltillstånd 2 per VM
Maximalt antal skrivskydd 2 per VM
Lanseringsdatum: 2014-02-18
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 79% procent.