QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Använda snapshots i QTS 4.3.4

Introduktion

Snapshots tillhandahåller ett skydd på blocknivå och lokal säkerhetskopieringslösning för dina data. Ett snapshot registrerar tillståndet för dina data för en specifik tidpunkt. Data kan återställas till det här tidigare tillståndet i händelse av oavsiktligt radering eller ändring.

Snapshots lagras utanför volymer och LUNs, i ledigt lagringspoolsutrymme. Det här innebär att de inte påverkas av ändringar i filsystemet och även gör det enklare för användare att kontrollera antalet snapshots som lagras på NAS:en.

Krav

 • Snapshots stöds på de flesta QNAP NAS med en Intel eller AMD x86 CPU som kör QTS 4.2 eller senare.
 • Från och med QTS 4.3.4 har snapshots stöd på följande ARM-baserade NAS-modeller: TS-1635, TS-831X, TS-531X, TS-431X. Stöd för fler ARM-modeller läggs till i framtiden.
 • NAS:en måste ha minst 1GB installerat minne (minneskravet var tidigare 4GB)

Det maximala antalet snapshots som din NAS kan lagra beror på NAS-modellen och hur mycket minne som är installerat. För mer information den senaste listan över modeller som stöds, se: https://www.qnap.com/solution/snapshots.

Använda snapshots i QTS 4.3.4

Säkerställ att:

 • Din NAS har uppdaterats till QTS 4.3.4 eller senare.
 • Du har minst en lagringspool och en volym eller LUN.
 1. Gå till Lagring & Snapshots > Snapshot.
 2. Välj en volym eller LUN.
 3. Klicka på Ta Snapshot och klicka sedan på OK.
  QTS skapar ett snapshot.
 4. Klicka på namnet på volymen eller LUN’s för att öppna Snapshothanteraren.
  Snapshothanteraren gör att du kan visa eller radera snapshots och återställa data.
 5. Välj ett snapshot för att återställa data.
  För att återställa enskilda filer, välj en eller fler filer och kataloger och klicka sedan på Återställ.
  För att återställa alla data på volymen eller LUN, klicka på Återställ volymsnapshot.
 6. Klicka på Snapshotinställningar för att konfigurera ett snapshotschema.
  QTS kan ta snapshots med regelbundna intervall (timvisa, dagliga, veckovisa, månadsvisa) för att säkerställa att dina data alltid är skyddade.
 7. Klicka på Garanterat snapshotutrymme > Konfigurera för att reservera utrymme för snapshots på din NAS.
  Garanterat snapshotutrymme säkerställer att nya snapshots alltid kan tas. Alla volymer och LUNs kan använda det här utrymmet.

Varför kan jag inte använda snapshots i QTS 4.3.4?

NAS:en måste ha 1GB eller mer minne

Snapshots använder mycket minne. För att säkerställa systemstabilitet avaktiveras alla snapshotfunktioner på NAS som har mindre än 1GB minne installerat.

Det finns även en gräns för det maximala antalet snapshots per volym/LUN och per NAS som beror på NAS-modellen och hur mycket minne som är installerat.
Du kan lägga till mer minne till din NAS för att ta bort dessa begränsningar.

Snapshots kan inte skydda äldre volymer och statiska volymer

Snapshots lagras inte på volymer eller LUNs, de använder istället ledig lagringspool. Bara tjocka volymer, tunna volymer och blockbaserade LUNs som lagras i en lagringspool har stöd för snapshots.
Filbaserade LUNs kan skyddas genom att ta ett snapshot av dess överordnade volym.

Din lagringspool måste ha stöd för snapshots

När en NAS kör en tidigare version av QTS utan stöd för snapshot uppdateras till QTS 4.3.4 är det inte möjligt för befintliga lagringspooler att använda snapshots. Endast nya lagringspooler som skapats efter uppdateringen av QTS 4.3.4 har stöd för snapshots.

För att kringgå detta problem, säkerhetskopiera alla data i den gamla lagringspoolen till en extern lagringsenhet, en annan NAS eller till molnet med Hybrid Backup Sync.

Hybrid Backup Sync kan laddas ned från App Center. För information, se https://www.qnap.com/solution/hybrid-backup-sync.

LUNs kan även säkerhetskopieras med LUN-säkerhetskopiering i Lagring & Snapshots. Med den här funktionen kan du exportera LUN till en bildfil och sedan återställa den som en blockbaserad eller filbaserad LUN.

Efter verifiering av att säkerhetskopiorna innehåller en fullständig kopia av alla dina data, använd ”Lagring och Snapshots” för att radera den gamla lagringspoolen av äldre sort och skapa en ny lagringspool.


Om din NAS har några lediga diskfack eller om du har en expansionsenhet kan du alternativt lägga till fler diskar till NAS:en. Skapa en ny lagringspool med dessa lediga diskar och flytta sedan allt data från den gamla poolen till den nya.

Lanseringsdatum: 2017-09-07
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 60% procent.