QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Använda de inbyggda säkerhetskopieringsverktygen i Windows 10 för att säkerhetskopiera filer eller en systemavbildning till en QNAP-NAS

Konfigurera din NAS

1. Skapa en delad mapp

Gå till "Control Panel" (Kontrollpanelen) > "Privilege Settings" (Privilegieinställningar) > "Shared Folders" (Delade mappar) och klicka på "Create" (Skapa) > "Shared Folder" (Delad mapp).

Ange ett namn på den nya delade mappen och klicka på "Create" (skapa). I den här handledningen använder vi "backup" (säkerhetskopiering) som exempel på mappnamn.

2. Skapa ett användarkonto som kommer att hantera säkerhetskopieringsuppgifter

Gå till "Control Panel" (Kontrollpanelen) > "Privilege Settings" (Privilegieinställningar) > "Users" (Användare) och klicka på "Create" (Skapa) > "Create a User" (Skapa en användare).

Konfigurera ett användarnamn och lösenord. Klicka på "Create" (skapa). I den här handledningen använder vi "test" som exempel på användarnamn.

Gå till "Control Panel" (Kontrollpanelen) > "Privilege Settings" (Privilegieinställningar) > "Shared Folders" (Delade mappar) och klicka på ikonen för "Edit shared folder permission" (redigera behörigheter för delade mappar) under kolumnen "Action" (åtgärd).

Klicka på "Add" (lägg till).

Markera kryssrutan för "RW" (Read/Write, läs-/skrivbehörighet) och klicka på "Add" (lägg till).

Klicka på "Apply" (Använd) > "Close" (Stäng).

Konfigurera Windows 10

Det finns två metoder för att säkerhetskopiera data på ett Windows 10-system.

  • Filhistorik: säkerhetskopiera endast filer.
  • Skapa en systemavbildning (kompatibel med Windows 7): säkerhetskopiera filer och operativsystemet.

1. Filhistorik

1.1. Mappa en nätverksenhet

Genom att mappa en nätverksenhet får du tillgång till monterade NAS-mappar i "This PC" (den här datorn), vilket är bekvämt för att få snabb åtkomst till filer. För att göra detta går du till "This PC" (den här datorn) och klickar på "Computer" (Dator) > "Map network drive" (Mappa nätverksenhet).

Skriv in "\\<NAS-IP-adress>\mappnamn" i fältet "Folder" (mapp) ("mappnamn" är den delade mapp du skapade tidigare) och klicka på "Finish" (slutför).

Ange användarnamnet och lösenordet för det konto du skapade tidigare och klicka på "OK".

1.2. Procedur för att göra en säkerhetskopia

Gå till startmenyn och klicka på "Settings" (inställningar).

Klicka på "Update & security" (uppdatering och säkerhet).

Klicka på "Backup" (Säkerhetskopiering) > "More options" (Fler alternativ).

Klicka på "See advanced settings" (visa avancerade inställningar).

Klicka på "Select a network location" (välj en nätverksplats).

Klicka på "Add network location" (lägg till nätverksplats).

Skriv in "\\<NAS-IP-adress>\mappnamn" i fältet "Folder" (mapp) ("mappnamn" är den delade mapp du skapade tidigare) och klicka på "Select Folder" (välj mapp).

Bekräfta att informationen är korrekt och klicka på "OK".

Klicka på "Turn on" (slå på).

Gå till "Backup" (Säkerhetskopiering) > "More options" (Fler alternativ).

Du kan välja vilka mappar som ska säkerhetskopieras och ställa in ett schema.

2. Säkerhetskopiera systemavbildning (kompatibel med Windows 7)

Gå till startmenyn och klicka på "Settings" (inställningar).

Klicka på "Update & security" (uppdatering och säkerhet).

Klicka på "Backup" (säkerhetskopiering) > "Go to Backup and Restore (Windows 7)" (gå till säkerhetskopiering och återställning (Windows 7)).

Välj "Create a system image" (skapa en systemavbildning).

Välj "On a network location" (På en nätverksplats) > "Select" (Välj mappsökväg).

Ett meddelande kommer att visas ("Backed up data cannot be securely protected for a network target", säkerhetskopierade data kan inte skyddas säkert för ett nätverksmål), men detta meddelande kan ignoreras eftersom målmappen har behörighetsinställningar som endast tillåter vissa användare att få tillgång till den.

Skriv in "\\<NAS-IP-adress>\mappnamn" i fältet "Network location" (nätverksplats) ("mappnamn" är den delade mapp du skapade tidigare) och ange användarnamnet och lösenordet för det konto du skapade tidigare. Klicka på "OK".

Klicka på "Next" (nästa).

Välj enheter som ska säkerhetskopieras och klicka på "Next" (nästa).

Bekräfta att informationen är korrekt och klicka på "Start backup" (starta säkerhetskopiering).

Välj om en systemreparationsskiva ska skapas eller inte. I vårt exempel väljer vi "No" (nej).

Säkerhetskopieringen sätts igång efter att du klickat på "Close" (stäng).

Du kan kontrollera att de säkerhetskopierade filerna finns i säkerhetskopieringsmappen i File Station på NAS-enheten.

Återställa filer

Det finns två metoder för att återställa filer.

  • Återställa filhistorik
  • Återställa en systemavbildningsfil (kompatibel med Windows 7)

1. Återställa filhistorik

Gå till startmenyn och klicka på "Settings" (inställningar).

Klicka på "Update & security" (uppdatering och säkerhet).

Klicka på "Backup" (Säkerhetskopiering) > "More options" (Fler alternativ).

Klicka på "Restore files from a current backup" (återställ filer från en befintlig säkerhetskopia).

Klicka på pilen och återställ de filer du behöver.

2. Återställa en systemavbildningsfil

Gå till startmenyn och klicka på "Settings" (inställningar).

Klicka på "Update & security" (uppdatering och säkerhet).

Klicka på "Recovery" (Återställning) > "Restart now" (Starta om nu).

Efter att datorn startats om väljer du "Troubleshoot (felsök)".

Välj "Advanced options" (avancerade alternativ).

Välj "System Image Recovery" (återställning av systemavbildning).

Meddelandet "Windows cannot find a system image on this computer" (det gick inte att hitta någon systemavbildning på den här datorn) visas då. Eftersom systemavbildningen är på NAS-enheten kan du klicka på "Cancel" (avbryt).

Välj "Select a system image" (välj en systemavbildning) och klicka på "Next" (nästa).

Välj "Advanced" (avancerat).

Välj "Search for a system image on the network" (sök efter en systemavbildning i nätverket).

Skriv in "\\<NAS-IP-adress>\mappnamn" i fältet "Network Folder" (nätverksmapp) ("mappnamn" är den delade mapp du skapade tidigare) och klicka på "OK".

Ange användarnamnet och lösenordet för det konto du konfigurerade tidigare och klicka på "OK".

Efter att du bekräftat att nätverksplatsen är korrekt väljer du den och klickar på "Next" (nästa).

Välj avbildning som ska återställas och klicka på "Next" (nästa).

Beroende på dina behov kan du välja om diskar ska formateras och partitioneras om eller inte. Klicka på "Next" (nästa).

Bekräfta att informationen är korrekt och klicka på "Finish" (slutför).

Datorn kommer att återställa systemavbildningsfilen och starta om.

Lanseringsdatum: 2016-06-04
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 79% procent.