QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Anslut till molnlagringsutrymmet snabbt och enkelt med Cloud Drive Sync på din QNAP-NAS

Översikt

Med Cloud Drive Sync går det smidigt att skapa ett synkroniseringsjobb för synkronisering mellan en QNAP-NAS och Google Drive, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business eller hubiC med hjälp av en steg för steg-guide.

Funktionshöjdpunkter

 • Hantering av flera molnkonton som Google Drive, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business och hubiC
 • Manuell, schemalagd, periodisk och kontinuerlig synkronisering
 • Flexibel filfiltrering efter typ, datum och storlek
 • Kryptering av SSL-överföringar
 • Kontrollpanel och jobbstatistik
 • Konfigurerbara återställningsalternativ för nätverksfel
 • Omfattande jobbaktivitetsloggning för spårningshistorik för status och statistik
 • Samtidiga körningar av jobb och flertrådsdataöverföring
 • Bandbreddsbegränsning per konto

Installera Cloud Drive Sync

1. Öppna QTS App Center.

QNAP

2. Sök efter ”Cloud Drive Sync” och klicka på ”Add to QTS” (lägg till QTS) för att ladda ned och installera appen.

QNAP

3. Du hittar även den här appen i kategorin ”Backup/Sync” (säkerhetskopiera/synkronisera). När du hittat appen klickar du på ”Add to QTS” (lägg till QTS) för att ladda ned och installera appen.           

QNAP

4. Klicka på ”Open” (öppna) för att öppna Cloud Drive Sync-appen.

QNAP

Skapa ett molnkonto

1. Om du inte har något molnkonto kan du klicka på ”here” (här) i ”Job Status” (jobbstatus) på sidan ”Dashboard” (kontrollpanel).

QNAP

2. Eller så kan du klicka på ”Cloud Account Management” (Hantering av molnkonton) > ”Create Account” (Skapa konto).

QNAP

3. Välj Google Drive, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business eller hubiC som ”Cloud storage” (molnlagringsutrymme), ange ett namn på kontot och klicka sedan på ”Sign in” (logga in).

QNAP

4. I nedanstående exempel, där Dropbox används, kommer Cloud Drive Sync att öppna autentiseringssidan för Dropbox. Ange ditt användarnamn och lösenord för Dropbox.

QNAP

5. Klicka på ”OK” för att slutföra registreringen.

QNAP

Redigera ett molnkonto

Du kan redigera ”Display name” (visningsnamn) och ”Rate limit” (hastighetsgräns) för befintliga konton genom att klicka på redigeringsikonen på sidan ”Cloud Account Management” (hantering av molnkonton).        

QNAP
QNAP

Skapa ett synkroniseringsjobb

1. Klicka på ”Sync Job Management” (Hantering av synkroniseringsjobb) > ”Create Job” (Skapa ett jobb).

QNAP

2. Klicka på ”Next” (nästa).

QNAP

3. Välj ”Local location” (lokal plats), ”Account name” (kontonamn) och ”Remote location” (fjärrplats), och klicka sedan på ”Next” (nästa).

QNAP

4. Du kan ställa in ”Start manually” (starta manuellt), ”Continuous” (kontinuerligt), ”Periodically” (regelbundet), ”Start once at” (starta en gång klockan) och ”After this job finishes” (efter att detta jobb slutförts).

QNAP

5. Ställ in policy för filkonflikter, och klicka sedan på ”Next” (nästa).

QNAP

6. Ställ in filter för filstorlek, fildatum, dolda filer/mappar och filtyper, och klicka sedan på ”Next” (nästa).

QNAP

7. Ställ in andra alternativ som ”Timeout” (tidsgräns), ”Number of retries” (antal försök), ”Retry interval” (återförsöksintervall), ”Maximum skipped files” (maximalt antal överhoppade filer) och ”Concurrent processing files” (samtidig bearbetning av filer), och klicka sedan på ”Next” (nästa).

QNAP

8. Bekräfta inställningarna innan du klickar på ”Next” (nästa).

QNAP

9. Klicka på ”Finish” (slutför).

QNAP

Hantering av synkroniseringsjobb

Du kan hantera jobb genom att välja alternativ som ”Stop” (stoppa), ”Scan” (skanna), ”Edit” (redigera), ”View Logs” (visa loggar) och ”Delete” (ta bort) på sidan ”Sync Job Management” (hantering av synkroniseringsjobb).

QNAP
 • Redigera jobb
  Redigera inställningar som ”Job Name” (jobbnamn), ”Schedule” (schema), ”Storage” (lagringsutrymme), ”Policy”, ”Filter” och ”Options” (alternativ).
  QNAP
 • Visa loggar
  Visa loggar för ”Status”, ”Event” (händelse), ”Transfer” (överföring) och ”History” (historik).
  QNAP
  QNAP
  QNAP
  QNAP

Visa systemloggar

Cloud Drive Sync ger information samt utfärdar varningar och felloggar så att du effektivt kan övervaka systemstatus.

QNAP

Kontrollpanelen

På kontrollpanelen ges information om status för jobbet och kapacitetsinformation för molnkontot.

 • Job Status (jobbstatus)
  Välj detta alternativ för att lista ”Last finished job” (senast slutförda jobb), ”Running job” (jobb som körs) och ”Next job to run” (nästa jobb som ska köras) samt för att visa förhållandet för olika jobbtyper.
 • Kontokapacitet
  Här visas den kapacitet som används av molnkontot.
  QNAP

Stöd för flera användare

Cloud Drive Sync har stöd för flera användare, och det krävs endast att administratören utdelar behörigheter.

1. Efter att du som administratör loggat in till QTS går du till ”App Center” > ”My Apps” (Mina appar), letar reda på ”Cloud Drive Sync” och ställer in alternativet ”Display on every user’s main menu” (visa på varje användares huvudmeny) i listrutemenyn.

QNAP

2. När en vanlig NAS-användare loggar in till QTS kommer han/hon att se Cloud Drive Sync-appen i sin huvudmeny. Varje användare kan då skapa sitt eget konto och synkronisera jobb. Inga kontoinställningar behöver delas med andra användare.

QNAP
Lanseringsdatum: 2015-08-31
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 65% procent.
o