QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Anslut till delade WebDAV-mappar på QNAP-NAS:en från Windows 7

På grund av säkerhetssystemet i Windows 7 kan inte användare ansluta till WebDAV-mappar från Windows 7 som standard. Du måste välja någon av följande metoder för att kunna ansluta till delade WebDAV-mappar på QNAP-NAS:en från Windows 7:

 1. Tredje parts klientprogramvara (rekommenderas)
 2. Sänka säkerhetsnivån på Windows 7 (WebDAV)
 3. Använda en fullständigt betrodd SSL-anslutning (kräver IT-kompetens)

A. Tredje parts klientprogramvara (rekommenderas)

Användare rekommenderas att ansluta till WebDAV-mappar på NAS:en med tredje parts programvara från Windows 7. NetDrive används som exempel nedan.

 1. Ladda ned NetDrive från http://www.netdrive.net/ och installera hjälpprogrammet.
 2. Kör NetDrive.
 3. Klicka på ”New Site” (ny webbplats) för att skapa en anslutning till QNAP-NAS:en.
  • Webbplats: ange ett namn för den här anslutningen.
  • Webbplatsens IP-adress eller URL: Ange NAS:ens IP-adress eller domännamn följt av namnet på WebDAV-mappen (t.ex. 192.168.1.6/myshare). MyCloudNAS-namnet kan också anges (t.ex. mynas.mycloudnas.com/myshare).
  • Servertyp: Välj ”WebDAV” i den nedrullningsbara menyn. Lägg märke till att portnumret kommer att ändras till 80 för en standardanslutning för WebDAV på QNAP-NAS:en.
  • Enhet: välj en enhetsbeteckning för att ansluta till WebDAV-mappen.
  • Konto: ange användarnamnet för att logga in till NAS:en.

 4. Klicka på ”Save” (spara). 
 5. Klicka på ”Connect” (anslut).
 6. Anslut till WebDAV-mapparna via den enhetsbeteckning som specificerades i NetDrive på Windows 7.

B. Sänka säkerhetsnivån på Windows 7 (WebDAV; endast för avancerade användare)

Följ nedanstående anvisningar för att sänka säkerhetsnivån på Windows 7.

Läs mer i Microsoft-dokumentet KB841215: http://support.microsoft.com/kb/841215

 1. Öppna registereditorn (klicka på ”Start” och skriv in regedit.exe). Administratörsrättigheter krävs.
 2. Navigera till HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesWebClientParameters
 3. Ändra värdet för BasicAuthLevel till 2.
  ”BasicAuthLevel”=dword:00000002
 4. Starta om datorn.
 5. Anslut till WebDAV-mapparna från Windows 7.

C. Use a fully trusted SSL connection (IT skills needed)

Du kan ansluta till WebDAV-mapparna med en fullständigt betrodd SSL-anslutning. Proceduren kommer inte att beskrivas här. Följande krävs:

 • Aktivera säker anslutning (SSL) för webbservern (standardport är 8081) på NAS:en (”Network Services” (Nätverkstjänster) > ”Web Server” (Webbserver)).
 • NAS:en måste ha ett SSL-certifikat som utfärdats av en betrodd rotcertifikatutfärdare som Windows 7-datorklienter godkänner.
 • Namnet på SSL-certifikatet måste vara samma som det fullständiga domännamn (FQDN-namn) som används för att ansluta till NAS:en.
 • Du måste ansluta till WebDAV-mapparna med detta fullständiga domännamn.
 • Du kan importera SSL-certifikatet i ”System Administration” (Systemadministration) > ”Security” (Säkerhet) > ”SSL Secure Certificate & Private Key” (SSL-certifikat och privat nyckel) på NAS:en.
Lanseringsdatum: 2013-07-16
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 39% procent.