QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Anslut LinkIt 7688(Duo) till QNAP NAS via QIoT Suite Lite

Kom igång med LinkIt 7688(Duo) (Python)

I denna handledning lär du dig grunderna i att arbeta med LinkIt 7688 (Duo) (som kör OpenWRT). Du får sedan lära dig om hur du sömlöst ansluter dina enheter till QNAP NAS med QIoT Suite Lite.

Säkerställ att din LinkIt 7688 (duo) och NAS är under samma LAN.

1. Konfigurera din enhet

1.1 Kom igång

 • Vad du behöver
  1. LinkIt 7688 (Duo)
  2. Strömförsörjning:
   • LinkIt 7688 drivs av en USB Micro-strömförsörjning med minst 1A vid 5V.
  3. Wi-Fi AP
 • Starta din LinkIt 7688(Duo)
  Ström (PWR) anslutning, inte USB värd (HOST) anslutningen nära MPU återställningsknappen. Den gröna PÅ-lampan lyser, följt av en blinkning från den oranga Wi-Fi LED-lampan (start-laddningsinitialisering). Efter ca 5 sekunder startar enheten upp och den oranga LED-lampan lyser fast i ca 30 sekunder.

1.2 Anslut din LinkIt 7688(Duo) till nätverket

 • Sätt på AP-läge
  • Efter uppstart stängs Wi-Fi-lysdioden av Det betyder att systemet är redo att acceptera en Wi-Fi-anslutning.
  • Om inte, tryck på Wi-Fi återställningsknappen under minst 5 sekunder, och släpp för att aktivera AP-läget.
 • Se bilden nedan för Wi-Fi LED Status och Systemstatus. (bildkälla: Media Tek Lab)
 • Så till dina Wi-Fi inställningar och välj "LinkIt_Smart_7688_XXXXXXX". (där "XXXXXXX" är MAC-adressen till din LinkIt 7688 (Duo)).
 • När du har anslutit till LinkIt Smart Network, öppna "http://mylinkit.local" eller "http://192.168.100.1" i din webbläsare
  • Ange på inloggningssidan ett lösenord (eller ange ett tidigare inställt lösenord).
  • Standard användarnamnet är root.
 • Efter inloggning, gå till "Network" fliken och välj "Station Mode" för att ställa in Wi-Fi AP som du vill ansluta till. Din dator och LinkIt måste vara på samma nätverk. Klicka på "CONFIGURE & RESTART".
 • Ändra ditt datornätverk till samma som LinkIt-nätverket.

För mer information om hur du installerar en LinkIt 7688 (Duo) installationsguide, besök: https://docs.labs.mediatek.com/resource/linkit-smart-7688/en/get-started

2. Skapa din enhet i QIoT Suite Lite

2.1 Installera QIoT Suite Lite

 • QIoT Suite Lite kan installeras från App Center.
 • Starta och logga in i QIoT Suite Lite. Standardlösenord och användarnamn är "admin".

2.2 Skapa en ny IoT-applikation

IoT-applikationer är en kombination av Saker, Regler och Kontrollpaneler. Vi rekommenderar att du först skapar en ”Saker” i applikationen IoT. Den här IoT-applikationen låter dig hålla reda på alla enheter som är anslutna till din NAS.

Regler gör det möjligt att bygga IoT-applikationer som samlar, bearbetar, analyserar och åtgärdar data som har genererats av anslutna enheter. Regler kan gälla för data från en eller flera enheter och kan ta en eller flera åtgärder parallellt.

Kontrollpaneler kan omvandla din data till analyser och rapporter som tillhandahåller insikter i realtid.

Alla dessa element ger användaren en komplett applikationsmiljö med IoT.

 • Klicka på "IoT Applications".
 • Klicka på "Add IoT Application".
 • I "Create a New IoT application":
  • Ange IoT-applikationsnamn (till exempel: "myApp").
  • Regel- och kontrollpanelnamnet genereras automatiskt baserat på IoT-applikationsnamnet.
  • Klicka på "Create".
 • Klicka på ”+ Add Thing ” för att lägga till applikationens enhet.
 • Klicka på "Add Thing", I "Add Thing":
  • Ange ett namn för din enhetsnamn (till exempel: "linkIt") och ange enhetens information (t.ex. serienummer och tillverkare) i ”Add attribute”.
  • Om din enhet redan stöds av QIoT (Arduino Yun, Raspberry Pi, Edison och Linkit 7688 (Duo)), välj en fördefinierad Thing Type.
  • Klicka på ”Add”.
 • Klicka på "Thing Resource":
 • I "Thing Resources", klicka på "Add Resource":
 • I ”Lägg till saker resurser”:
  • Ange namnet och ID-numret för sensorn i Resursnamn och Resurs-ID. Observera att Resurs-ID kommer att användas för att skapa ett Ämne i QIoT Broker. Detta ID bör vara unikt för enheten och inga dubbletter tillåts för samma enhet.
 • Om du behöver lägga till fler resurser, upprepa de föregående stegen. Klicka på "Close" när det är färdigt.
 • Gå till "Dashboard" fliken, och en test kontrollpanel kommer att skapas
 • Gå till fliken Regler för att definiera flödet eller regler för hur man bearbetar datan som skickas från enheten och hur man presenterar dem i en kontrollpanel.

3. Anslut din enhet till QIoT Suite Lite med MQTTS

3.1 Generera resursinfo inuti QIoT Suite

 • Klicka på "Connect a Device":
 • Välj MQTTS och klicka på "Generate a Device Certificate" :
 • I "Download the files to connect", klicka på länken för att ladda ner "Device Certificate", "CA Certificate", och "Private Key" till din dator. Ändra inte namn för dessa filer. Klicka på "OK".
 • Klicka på "Download JSON file".

3.2 Hämta testkod

 • Hämta testkod från QNAP QIoT Suite Lite GitHub.
 • Ange datastrukturen som i följande bild.
  • Filen "resource.json" måste sparas i mappen "res" och enhetens certifikat, CA-certifikat och privat nyckel måste sparas i mappen "ssl".
 • Öppna Terminal Application (som WinSCP) på din dator och logga in på din enhet.
  • LinkIt 7688 stöder endast SCP-protokollet. SFTP kan installeras med "openssh-sftp-server".
 • Öppna terminal-applikation (t.ex. PuTTY) på din dator. Anslut till enheten av SSH och ange mappen där testkod är lagrad (till exempel: (t.ex.,/hem/root/bunt).
 • För att installera testkod-beroendet, ange kommandot som följer:
 • Kör testkod
 • Enheten skickar ett meddelande till ämnet "temp" (eller det ämne du definierade).

3.3 Använder ett annat protokoll

 • Klicka på "Connect a Device".
 • Du kan välja ett annat protokoll.
 • Anslut till din enhet med SSH och ange följande kommandon:

4. Integrera Power BI

4.1 Få ditt första Power BI-konto

 • Registrera ett gratis PowerBI-konto på https://powerbi.microsoft.com/en-us/
 • Efter registrering, leder sidan till den nedanstående sidan. Klicka på "My workspace", och klicka sedan på "Skip for now".

4.2 Ställ in din strömmande datauppsättning API

 • Skapa "Datasets"
  • Klicka på "Create" i det övre högre hörnet
  • Klicka på "Streaming dataset"
 • Välj ”API” som din datakälla, klicka sedan på "Next”.
 • Definiera dina värden från streamen (dvs., temp, max, min) och du får ett JSON-resultat i textrutan. Vi använder denna JSON-kod för att skicka data till QloT Suite Lite. Klicka på “Create” för att slutföra.
 • När du väl har skapat din dataström får du en REST API URL som IoT-applikationer kan anropa med POST-förfrågningar för att skicka din livedata till den strömmande datauppsättningen som du har skapat.

4.3 Konfigurera Node-RED´s noder i din IoT applikation

 • Skapa en IoT-applikation i QIoT Suite.
 •  Följande är ditt första Node-RED-flöde och sedan kan du börja skapa ditt eget IoT-flöde. Du kan lära dig mer om Node-RED på https://nodered.org/
 • Innan du börjar skicka livedata till Power BI. Vi behöver en "funktion" nod för att konvertera IoT data till ett streaming data dataset. Här kan du ersätta msg.payload till ditt JSON dataset.
 • Ange koden som följer
 • Vi behöver en ”http request” nod för att hjälpa oss att driva live data till Power BI. Dra och släpp ”http request”-noden och anslut till slutet av ”function” noden.
 • Kopiera och klistra in REST API-webbadressen från Power BI-konsolen och ställ in http-metoden för POST. Klicka på "Deploy".
 • Ditt röda Node-RED-flöde kommer att se ut som nedan.

4.4 Lägg till paneler för att visa realtidsdata

 • Skapa "Dashboard"
  • Klicka på "Create" i det övre högre hörnet
  • Klicka på "Dashboard"
  • Ange kontrollpanelens namn, och klicka på "Create".


 • Klicka på "Add tile" i det övre högra hörnet
 • Välj "CUSTOM STREAMING DATA" ohc klicka på "Next".
 • Välj datablad och klicka på “Next”.
 • Välj en visualiseringstyp och ställ in min. och max.värdet.
 • Du kommer nu att ha ett streaming dataset att arbeta med. Du kan få en realtidsmätare som ser ut som följande.
Lanseringsdatum: 2017-10-19
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com