QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Anslut Intel Edison till QNAP NAS via QIoT Suite Lite

Kom igång med Intel Edison (Node.js)

QloT Suite Lite

I den här handledningen får du lära dig grunderna i att använda Intel Edison (som kör det Linux-baserade Yocto). Du får sedan lära dig om hur du sömlöst ansluter dina enheter till QNAP NAS med QIoT Suite Lite.
Se till att din Intel Edison och NAS finns på samma LAN.

1. Konfigurera din enhet 

I den här lektionen konfigurerar du din Intel Edison-enhet med ett operativsystem, ställer in din utvecklingsmiljö och distribuerar en applikation till Intel Edison.

1.1 Ladda ner drivrutinerna för Intel Edison

Ladda ner drivrutinerna för Intel Edison baserat på din värddator:

Windows användare
Mac användare
Linux användare

1.2 Konfigurera och testa din enhet

Kom igång med Intel Edison

Om det här är första gången du använder Intel Edison, måste du följa ett par steg för att komma igång med det.

Följ stegen 1-3 i instruktionerna.

- Steg 1:  Montera paneler och sensorer.

- Steg 2:  Kör installationsverktyg.
Använd installationsverktyget för att uppgradera till den senaste firmware-versionen på Intel Edisons utvecklingspanel via en praktisk guide. Installationsverktyget låter dig också aktivera SSH och Wi-Fi*-anslutningar till din panel, såsom det är beskrivet i stegen som ska följas.

- Steg 3: Ladda ner utvecklingsmiljön.
Ladda ner den integrerade plattformsoberoende utvecklingsmiljön Intel® XDK

Verifiera och ladda upp ditt projekt onBoardBlink till Intel Edison

 • Skapar ditt projekt
  1. Starta Intel XDK.
  2. Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt Intel® XDK-konto eller registrera dig för ett nytt Intel XDK-konto.
  3. Från fliken Projekt, klicka på Start a New Project längst ner till vänster. Sidan Starta ett nytt projekt öppnas.
  4. Klicka på Templates i den inbyggda applikationslistan Internet of Things. En lista med mallar visas till höger.
   QloT Suite Lite
  5. Välj mallen Onboard LED Blink och klicka på Continue.
  6. Du kan ändra katalogen för att lagra dina projekt i Project Directory.
  7. Ange ett namn för projektet i Project Name.
   QloT Suite Lite

Ansluter till panelen

Välj din utvecklingspanel från IoT-enhetens listruta längst ner till vänster. Dialogrutan Anslut till din IoT-enhet öppnas.
QloT Suite Lite

 1. Om din utvecklingspanel inte finns i listrutan måste du ansluta din panel manuellt. Välj Lägg till manuell anslutning och ange din panels IP-adress i Adress.
 2. Om du har skapat ett användarnamn och lösenord för att logga in på din panel, ange dem i Användarnamn och Lösenord. Annars använder du standardvärdena.
 3. Klicka på ”Connect ".
 4. Daemon måste uppdateras om den är utdaterad. Detta kommer att koppla från panelen eftersom daemon måste startas om. Följ anvisningarna för att återansluta när du blir ombedd att göra så.
 5. Klicka på Sync om klockan på din panel och Intel XDK IoT Edition inte är synkroniserad.
 6. Ett bekräftelsemeddelande visar anslutningsstatusen och IP-adressen för din utvecklingspanel. Klicka på ”Dismiss”. Din panel är nu ansluten.                                               

Ladda upp och starta projektet

 1. Gå till fliken ”Develop och leta efter IoT:s verktygsfält längst ner i fönstret.
  QloT Suite Lite
 2. Klicka på Uppload ikonen QloT Suite Lite för att ladda upp dina projekt.
 3. Klicka på ikonen Kör QloT Suite Lite för att köra din kod. Du bör se en blinkande LED-lampa på din panel.
 4. Klicka på Stopp ikonen QloT Suite Lite för att stoppa LED.
  Grattis, du har kört din första IoT-app med Intel XDK IoT Edition, vänligen hänvisa till https://software.intel.com/en-us/get-started-edison-windows

1.3 Installera Node.js och nödvändiga bibliotek

Öppna en terminalapplikation på din dator och anslut till Intel Edison.

Installera den senaste versionen av Node,js

QloT Suite Lite

2. Skapa din enhet i QIoT Suite Lite

2.1 Installera QIoT Suite Lite

 • QIoT Suite Lite kan installeras från App Center.
  QloT Suite Lite
 • Starta och logga in i QIoT Suite Lite. Standardlösenord och användarnamn är "admin".
  QloT Suite Lite

2.2 Skapa en ny IoT-applikation

IoT-applikationer är en kombination av Saker, Regler och Kontrollpaneler. Vi rekommenderar att du först skapar en ”Saker” i applikationen IoT. Den här IoT-applikationen låter dig hålla reda på alla enheter som är anslutna till din NAS.

Regler gör det möjligt att bygga IoT-applikationer som samlar, bearbetar, analyserar och åtgärdar data som har genererats av anslutna enheter. Regler kan gälla för data från en eller flera enheter och kan ta en eller flera åtgärder parallellt.

Kontrollpaneler kan omvandla din data till analyser och rapporter som tillhandahåller insikter i realtid.

Alla dessa element ger användaren en komplett applikationsmiljö med IoT.
QloT Suite Lite

 • Om det här är första gången du använder QIoT Suite Lite, använd QIoT Quick Setup för att vägleda dig genom en snabb installation av en IoT-applikation. Klicka på Next efter att du har läst introduktionen.
  QloT Suite Lite

  QloT Suite Lite
 • Skapa en ny IoT applikation
  • Ange IoT-applikationsnamn (till exempel: "app_1").
  • Regel- och Dashboard-namnet genereras automatiskt baserat på IoT-applikationsnamnet.
  • Klicka på ”Next” (nästa).
   QloT Suite Lite
 • Klicka på ”+ Add” för att lägga till applikationens enhet.
  QloT Suite Lite
 • Klicka på "+Add", I "Add Things":
  • Ange ett namn på resursen (till exemplet: "edison") och ange enhetens information (t.ex. serienummer och tillverkare) i Add attribut.
  • Om din enhet redan stöds av QIoT (Arduino Yun, Raspberry Pi, Edison och Linkit 7688 (Duo)), välj en fördefinierad Thing Type.
  • Klicka på ”Add.
   QloT Suite Lite
 • Ange IP-adressen, användarnamnet och lösenordet för dina enheter och klicka sedan på ikonen Anslut. QIoT Suite Lite kontrollerar anslutningen med enheten. När anslutningen har verifierats, klicka på Nästa.
  QloT Suite Lite
 • I ”Resurser”, Klicka på ”Lägg till resurser".
  QloT Suite Lite
 • I ”Lägg till saker resurser”:
  • Ange namnet och ID-numret för sensorn i Resursnamn och Resurs-ID. Observera att Resurs-ID kommer att användas för att skapa ett Ämne i QIoT Broker. Detta ID bör vara unikt för enheten och inga dubbletter tillåts för samma enhet.
   QloT Suite Lite
 • I ”API Nycklar”:
  • Om du vill bädda in QIoT-menyns widgets till webbsidor eller komma åt QIoT APIs från program från tredje part, gå till fliken API-nycklar och klicka på ”Generera ny API nyckel. Klicka på ”Klar”.
   QloT Suite Lite
 • Din IoT-applikation skapas nu. Exempelkoder för node.js och relaterade filer (certifikat, resursinformation) laddas upp till den angivna sökvägen på din enhet.
  QloT Suite Lite
 • Ett exempel på en kontrollpanel kommer att skapas
  QloT Suite Lite
 • Gå till fliken Regler för att definiera flödet eller regler för hur man bearbetar datan som skickas från enheten och hur man presenterar dem i en kontrollpanel.
  QloT Suite Lite

3. Anslut din enhet till QIoT Suite Lite med MQTTS

3.1 Kör testkod

 • Öppna terminal-applikation (t.ex. PuTTY) på din dator. Anslut till enheten av SSH och ange mappen där du anger exempelkod: (t.ex.,/hem/root/bunt).
  QloT Suite Lite
 • För att installera testkod-beroendet, ange kommandot som följer:
  QloT Suite Lite
 • Kör testkod
  QloT Suite Lite
 • Enheten skickar ett meddelande till ämnet "temp" (eller det ämne du definierade).
  QloT Suite Lite

3.2 Använder ett annat protokoll

 • Klicka på "Anslut till en enhet".
 • Du kan välja ett annat protokoll.
  QloT Suite Lite
 • Anslut till din enhet med SSH och ange följande kommandon:
  QloT Suite Lite

4. Integrera Power BI

4.1 Få ditt första Power BI-konto

 • Registrera ett gratis PowerBI-konto på https://powerbi.microsoft.com/en-us/
  QloT Suite Lite
 • Efter en sekvens av registrering kommer sidan att leda dig till under sidan, du kan trycka på "Min arbetsyta" och "Hoppa över nu" -knappen kommer att visas. Du kan klicka på "hoppa över nu" för att starta skapa dataset.
  QloT Suite Lite

4.2 Ställ in din strömmande datauppsättning API

 • Skapa "Datasets"
  • Klicka på "Create" i det övre högre hörnet
  • Klicka på "Streaming dataset"
   QloT Suite Lite
 • Välj ”API” som din datakälla, klicka sedan på "Next”.
  QloT Suite Lite
 • Definiera dina värden från streamen (dvs., temp, max, min) och du får ett JSON-resultat i textrutan. Vi använder denna JSON-kod för att skicka data till QloT Suite Lite. Klicka på ”Create” för att avsluta.
  QloT Suite Lite
 • När du väl har skapat din dataström får du en REST API URL som IoT-applikationer kan anropa med POST-förfrågningar för att skicka din livedata till den strömmande datauppsättningen som du har skapat.
  QloT Suite Lite

4.3 Konfigurera Node-RED:s noder i IoT

 • Skapa en IoT-applikation i QIoT Suite.
 • Följande är ditt första Node-RED-flöde och sedan kan du börja skapa ditt eget IoT-flöde. Du kan lära dig mer om Node-RED på https://nodered.org/
  QloT Suite Lite
 • Innan du börjar skicka livedata till Power BI. Vi behöver en funktion "function" nodeatt för att konvertera IoT-data till ett streaming-dataset. Här kan du ersätta msg.payload till ditt JSON dataset.
  QloT Suite Lite
 • Funktionskod som följer:
  QloT Suite Lite
 • Vi behöver en ”http request” nod för att hjälpa oss att driva live data till Power BI. Dra och släpp ”http request”-noden och anslut till slutet av ”funktionsnoden”.
  QloT Suite Lite
 • Kopiera och klistra in REST API URL som du fick från Power BI-panelen och ställ in http method till POST. Klicka på ”Deploy” för att spara ändringarna
  QloT Suite Lite
 • Ditt röda Node-RED-flöde kommer att se ut som nedan.
  QloT Suite Lite

4.4 Lägg till paneler för att visa realtidsdata

 • Skapa "Dashboard"
  • Klicka på ”Create” i skärmens övre högre hörn
  • Och klicka sedan ¨på ”Dashboard”
  • Ange menyns namn och klicka på ”Create” för att slutföra skapa meny.
   QloT Suite Lite

   QloT Suite Lite
 • Klick på ”Add tile”I skärmens övre högra hörn
  QloT Suite Lite
 • Välj "CUSTOM STREAMING DATA" och välj sedan "Next" knappen.
  QloT Suite Lite
 • Välj datauppsättningar och klicka på “Next”.
  QloT Suite Lite
 • Välj visualiseringstyp (t.ex. mätare) och ställ in värde, min. och max.värde.
  QloT Suite Lite
 • Du kommer att ha en strömmande datauppsättning att jobba med, och du kan få en realtidsmätare som ser ut som följande..
  QloT Suite Lite
  Besök QNAP github för QIoT Suite Lite-testkod "QNAP-Github"
Lanseringsdatum: 2017-05-16
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
o