QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Anslut Intel Edison till QNAP NAS via QIoT Suite Lite

Kom igång med Intel Edison (Nodejs)

I den här handledningen får du lära dig grunderna i att använda Intel Edison (som kör det Linux-baserade Yocto). Du får sedan lära dig om hur du sömlöst ansluter dina enheter till QNAP NAS med QIoT Suite Lite.

Se till att din Intel Edison och NAS finns på samma LAN.

Lektion 1: Konfigurera dina enheter

I den här lektionen konfigurerar du din Intel Edison-enhet med ett operativsystem, ställer in din utvecklingsmiljö och distribuerar en applikation till Intel Edison.

1.1 Ladda ner drivrutinerna för Intel Edison

Ladda ner drivrutinerna för Intel Edison baserat på din värddator:

1.2 Konfigurera och testa din enhet

 • Kom igång med Intel Edison
  Om det här är första gången du använder Intel Edison måste du följa ett par steg för att montera den.
  Följ stegen 1-3 i instruktionerna.
  - Steg 1: Montera paneler och sensorer.
  - Steg 2: Kör installationsverktyg.
  Använd installationsverktyget för att uppgradera till den senaste firmware-versionen på Intel Edisons utvecklingspanel via en praktisk guide. Installationsverktyget låter dig också aktivera SSH och Wi-Fi*-anslutningar till din panel, såsom det är beskrivet i stegen som ska följas.
  - Steg 3: Ladda ner utvecklingsmiljön.
  Ladda ner den integrerade plattformsoberoende utvecklingsmiljön Intel® XDK
 • Verifiera och ladda upp ditt projekt onBoardBlink till Intel Edison
  • Skapar ditt projekt
   1. Starta Intel XDK.
   2. Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt Intel® XDK-konto eller registrera dig för ett nytt Intel XDK-konto.
   3. Från fliken Projekt, klicka på Starta ett nytt projekt längst ner till vänster. Sidan Starta ett nytt projekt öppnas.
   4. Klicka på Mallar i den inbyggda applikationslistan Internet of Things. En lista med mallar visas till höger.
   5. Välj mallen Integrerad LED och klicka på Fortsätt.
   6. Du kan ändra katalogen för att lagra dina projekt i Projektkatalogen.
   7. Ange ett namn för projektet i Projektnamn.
   8. Klicka på Skapa.
 • Ansluter till panelen
  1. Välj din utvecklingspanel från IoT-enhetens listruta längst ner till vänster. Dialogrutan Anslut till din IoT-enhet öppnas.

   Om din utvecklingspanel inte finns i listrutan måste du ansluta din panel manuellt. Välj Lägg till manuell anslutning och ange din panels IP-adress i Adress.
  2. Om du har skapat ett användarnamn och lösenord för att logga in på din panel, ange dem i Användarnamn och Lösenord. Annars använder du standardvärdena.
  3. Klicka på Anslut.
  4. Daemon måste uppdateras om den är utdaterad. Detta kommer att koppla från panelen eftersom daemon måste startas om. Följ anvisningarna för att återansluta när du blir ombedd att göra så.
  5. Klicka på Synkronisera om klockan på din panel och Intel XDK IoT Edition inte är synkroniserad.
  6. Ett bekräftelsemeddelande visar anslutningsstatusen och IP-adressen för din utvecklingspanel. Klicka på Avvisa. Din panel är nu ansluten.
 • Ladda upp och starta projektet
  1. Klicka på fliken Utveckla och leta efter IoT:s verktygsfält längst ner i fönstret.
  2. Klicka på ikonen Ladda upp för att ladda upp ditt projekt till panelen.
  3. Klicka på ikonen Kör för att köra din kod. Du bör se en blinkande LED-lampa på din panel. Klicka på ikonen Stopp för att pausa LED-lampan.
   Grattis, du har kört din första IoT-app med Intel XDK IoT Edition.
 • Mer information om hur du ställer in Intel Edison, se https://software.intel.com/en-us/get-started-edison-windows

1.3 Installera Nodejs och nödvändiga bibliotek

 • Öppna en terminalapplikation på din dator och anslut till Intel Edison.
 • Installera den senaste versionen av nodejs
  root@Edison:~# opkg update
  root@Edison:~# opkg install nodejs
 • Installera biblioteken MQTT och Promises genom att ange följande kommandon.
  root@Edison:~# npm install mqtt
  root@Edison:~# npm install q

Lektion 2: Skapa din enhet i QIoT Suite Lite

I den här lektionen kommer du att tillhandahålla din programvara QNAP QIoT Suite Lite och skapa din första enhet i QIoT Suite Lite.

2.1 Installera QIoT Suite Lite

QIoT Suite Lite kan installeras från App Center.

Starta och logga in i QIoT Suite Lite. Standardlösenord och användarnamn är “admin”.

 

2.2 Skapa en ny IoT-applikation

IoT-applikationer är en kombination av Saker, Regler och Kontrollpaneler. Vi rekommenderar att du först skapar en ”Saker” i applikationen IoT. Den här IoT-applikationen låter dig hålla reda på alla enheter som är anslutna till din NAS.

Regler gör det möjligt att bygga IoT-applikationer som samlar, bearbetar, analyserar och åtgärdar data som har genererats av anslutna enheter. Regler kan gälla för data från en eller flera enheter och kan ta en eller flera åtgärder parallellt.

Kontrollpaneler kan omvandla din data till analyser och rapporter som tillhandahåller insikter i realtid.

Alla dessa element ger användaren en komplett applikationsmiljö med IoT.

Om detta är första gången som du använder QIoT Suite Lite, använd QIoT Quick Setup för att guida dig genom en snabb installation av en IoT-applikation. Klicka på Nästa efter att du har läst introduktionen.


I fliken IoT-applikation, ange ett namn för din IoT-applikation. Regel- och kontrollpanelsnamn genereras automatiskt baserat på namnet på IoT-applikationen. Klicka på Nästa.

I fliken Saker, klicka på Lägg till. Ange ett namn för din enhet och ange enhetens information (t.ex. serienummer och tillverkare) i Lägg till attribut. Om din enhet redan stöds av QIoT, välj en fördefinierad Thing Type. Klicka på Lägg till för att lägga till enheten.


Ange IP-adressen, användarnamnet och lösenordet för dina enheter och klicka sedan på ikonen Anslut. QIoT Suite Lite kontrollerar anslutningen med enheten. När anslutningen har verifierats, klicka på Nästa.

I fliken Resurser, klicka på Lägg till resurs. Ange namnet och ID-numret för sensorn i Resursnamn och Resurs-ID. Observera att Resurs-ID kommer att användas för att skapa ett Ämne i QIoT Broker. Detta ID bör vara unikt för enheten och inga dubbletter tillåts för samma enhet.


Klicka på Nästa efter att du har lagt till alla resurser (sensorer) på din enhet.

Om du vill integrera QIoT:s kontrollpanelswidgets i webbsidor eller komma åt QIoT API:s från tredjepartsapplikationer, gå till fliken API-nycklar och klicka på Generera ny API-nyckel. Klicka på Slutfört.

Din IoT-applikation skapas nu. Exempelkoder för node.js och relaterade filer (certifikat, resursinformation) laddas upp till den angivna sökvägen på din enhet.

Ett exempel på en kontrollpanel kommer att skapas.

Gå till fliken Regler för att definiera flödet eller regler för hur man bearbetar datan som skickas från enheten och hur man presenterar dem i en kontrollpanel.

Lektion 3: Anslut din enhet till QIoT Suite Lite med MQTTS

I den här lektionen kommer du att skapa ett certifikat från QIoT Suite Lite, ladda ner SDK och ansluta Intel Edison till QIoT Suite Lite.

3.1 Generera certifikat och resursinformation i QIoT Suite.

 • Öppna en terminalapplikation (t.ex. PuTTY) på din PC.
 • Gå till katalogen som QIoT Suite Lite laddar upp exempelkoder till.
 • Kör provprogrammet.
  root@Edison:~ $ cd bundle/nodejs/device/edison/examples/DHT11
  root@Edison:~ $ node qiot-DHT11-example.js

Lektion 4: Integrera Power BI

4.1 Få ditt första Power BI-konto

Registrera ett gratis PowerBI-konto på https://powerbi.microsoft.com/en-us/


Efter registreringen kommer du att se följande sida:

4.2 Ställ in din strömmande datauppsättning API

Gå till “Datauppsättning -> Datauppsättning för streaming” i den vänstra menyn och klicka på “+ Lägg till datauppsättning för streaming” i det övre högra hörnet.

Välj “API” som din datakälla och klicka på “Nästa”.

Definiera dina värden från streamen och du får ett JSON-resultat i textrutan. Vi använder denna JSON-kod för att skicka data till applikationen IoT. Klicka på “Skapa” för att slutföra.

När du väl har skapat din dataström får du en REST API URL som IoT-applikationer kan anropa med POST-förfrågningar för att skicka din livedata till den strömmande datauppsättningen som du har skapat.

4.3 Konfigurera Node-RED:s noder i IoT

Skapa en IoT-applikation i QIoT Suite. Följande är ditt första Node-RED-flöde och sedan kan du börja skapa ditt eget IoT-flöde. Du kan lära dig mer om Node-RED på https://nodered.org/

Innan du börjar skicka livedata till Power BI. Vi behöver en ”funktionsnod” för att konvertera IoT-data till en strömmande datauppsättning. Här kan du ersätta msg.payload till din JSON-datauppsättning.

Vi behöver en ”http request”-nod till att hjälpa oss att skicka livedata till Power BI. Dra och släpp ”http request”-noden och anslut till slutet av ”funktionsnoden”.

Kopiera och klistra in REST API URL som du fick från Power BI-panelen och ställ in http method till POST. Klicka på “Distribuera” för att spara ändringarna.

Ditt röda Node-RED-flöde kommer att se ut som nedan.

4.4 Lägg till paneler för att visa realtidsdata

Gå till “Kontrollpaneler +” för att skapa din första kontrollpanel och klicka sedan på “+ Lägg till panel” för att konfigurera widgeten.

Välj “ANPASSA STRÖMMANDE DATA” och klicka sedan på “Nästa”.

Välj datauppsättningar och klicka på “Nästa”.

Du kommer att ha en strömmande datauppsättning att jobba med och du kan få en realtidsmätare som ser ut som följande.

Lanseringsdatum: 2017-05-16
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com