QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Anslut Arduino Yun till QNAP NAS via QIoT Suite Lite

Kom igång med Arduino Yun (Python)

I den här handledningen får du lära dig grunderna i att arbeta med Arduino Yun (som kör Linux). Du får sedan lära dig om hur du sömlöst ansluter dina enheter till QNAP NAS med QIoT Suite Lite. Det här exemplet använder DHT11 luftfuktighet och temperatursensor.

Lektion 1: Konfigurera dina enheter

I den här lektionen konfigurerar du din Arduino Yun-enhet med ett operativsystem, ställer in din utvecklingsmiljö och distribuerar en applikation till Arduino Yun.

1.1 Ladda ner Arduino IDE

1.2 Konfigurera och testa din enhet

Om det här är första gången du använder Arduino Yun måste du följa ett par steg för att montera den.

 • Anslut Arduino Yun till din PC med USB.
 • Öppna din Arduino IDE och leta upp ett Blinkexempel.
 • Konfigurera din panel:
 • Konfigurera din port:
 • Verifiera och ladda upp ditt Blinkexempel till Arduino Yun
   
 • Efter att du har laddat upp din kod till Arduino Yun, se på din Arduino Yun och du bör se att L13 blinkar:
 • Anslut din sensor DHT11 till “Jord”, “5 V” och “Pin 2(Digital)” på Arduino Yun.

1.3 Hämta IP-adresserna för din Arduino Yun

 • Tryck och håll ner återställningsknappen för Wi-Fi i 5 sekunder.
 • Gå till dina Wi-Fi-inställningar och välj “Arduino-Yun-XXXXXXX” (där “XXXXXXX” är MAC-adressen för din Arduino Yun).
 • Öppna din webbläsare och gå till “http://192.168.240.1” eller “http://arduino.local”. Standardlösenordet är ”arduino”.
 • Slutför din panelinställning och länka din Arduino Yun till den router som du använder. Hoppa över “API-inställning” och klicka på spara.
 • Ändra ditt Wi-Fi-nätverk på din PC till din router och nu kommer din NAS och Arduino att vara på samma nätverk.

1.4 Installera utvecklingsverktyg för din Arduino Yun

 • Öppna en terminal från http://arduino.local
 • Ange inloggningskontot “root” och ditt lösenord. Standardlösenordet är ”arduino”.

Installera biblioteken PIP och MQTT genom att ange följande kommandon.

root@arduino:~# opkg update
root@arduino:~# opkg install distribute
root@arduino:~# opkg install python-openssl
root@arduino:~# easy_install pip
root@arduino:~# easy_install paho-mqtt

Lektion 2: Skapa din enhet i QIoT Suite Lite

I den här lektionen kommer du att tillhandahålla din programvara QNAP QIoT Suite Lite och skapa din första enhet i QIoT Suite Lite.

2.1 Installera QIoT Suite Lite

QIoT Suite Lite kan installeras från App Center.


Starta och logga in i QIoT Suite Lite. Standardlösenord och användarnamn är “admin”..

2.2 Skapa en ny IoT-applikation

IoT-applikationer är en kombination av Saker, Regler och Kontrollpaneler. Vi rekommenderar att du först skapar en ”Saker” i applikationen IoT. Den här IoT-applikationen låter dig hålla reda på alla enheter som är anslutna till din NAS.

Regler gör det möjligt att bygga IoT-applikationer som samlar, bearbetar, analyserar och åtgärdar data som har genererats av anslutna enheter. Regler kan gälla för data från en eller flera enheter och kan ta en eller flera åtgärder parallellt.

Kontrollpaneler kan omvandla din data till analyser och rapporter som tillhandahåller insikter i realtid.

Alla dessa element ger användaren en komplett applikationsmiljö med IoT.

 • Klicka på Lägg till IoT-applikation och ange ett namn för din IoT-applikation. Regel- och kontrollpanelsnamn genereras automatiskt baserat på namnet på IoT-applikationen.

 • Ange de relaterade uppgifterna för din IoT-applikation.
 • Klicka på Lägg till en sak. Ange ett namn för din enhet och ange enhetens information (t.ex. serienummer och tillverkare) i Lägg till attribut. Om din enhet redan stöds av QIoT, välj en fördefinierad Thing Type. Klicka på Lägg till för att lägga till enheten.

 • Klicka på ikonen ”Thing Resources” och Lägg till resurser. Ange namnet och ID-numret för sensorn i Resursnamn och Resurs-ID. Observera att Resurs-ID kommer att användas för att skapa ett Ämne i QIoT Broker. Detta ID bör vara unikt för enheten och inga dubbletter tillåts för samma enhet.

 • Ange de resursrelaterade uppgifterna.

Lektion 3: Anslut din enhet till QIoT Suite Lite med MQTTS

I den här lektionen kommer du att skapa ett certifikat från QIoT Suite Lite, ladda ner SDK och ansluta Arduino Yun till QIoT Suite Lite.

3.1 Generera certifikat och resursinformation i QIoT Suite.

 • Klicka på ikonen Thing Information i QIoT Suite Lite, gå till Anslut en enhet och klicka på Generera enhetscertifikat.

 • Ett popup-fönster visas som nedan. Klicka på de tre länkarna för att ladda ner “Enhetscertifikat”, ”CA-certifikat” och ”Privat nyckel” och klicka på OK.
 • Du kommer då att se en sida med massor av kod. Klicka på Ladda ner JSON-fil. Filnamnet är “resourceinfo.json”

3.2 Ladda ner exempelkod för SDK

Ladda ner exempelkod för SDK från:
https://drive.google.com/open?id=0B5f8WeH2QCp2WWFaRzZrNG44RFU

Se till att du laddar ner “QNAPIoT_Python_Test.py” och “DHT-sensor-library-master.zip”

3.3 Anslut Arduino Yun till NAS

 • Öppna http://arduino.local/ och leta efter “Filhanterare”
 • Skapa en ny mapp (till exempel: “123”) i Arduino lagring.
 • Skapa mapparna “res” och “ssl” i “123”.
 • Kopiera och klistra in filen “QNAPIoT_Python_Test_MQTTS.py” till “123’.
 • Ladda upp filen “resourceinfo.json” till “res” och ladda upp de 3 certifikaten till “ssl”.
 • Öppna Arduino IDE. Leta efter filen “DHT-sensor-library-master.zip” och inkludera den.
 • Öppna “QNAPIoT_Arduino_Test.ino” av Arduino IDE och ladda upp din exempelkod för Arduino.

3.4 Ändra din anslutningstyp

QIoT stöder protokollen MQTT, MQTTS och HTTP.

3.4.1 MQTT och MQTTS

 • Ladda ner och öppna “QNAPIoT_Python_Test_MQTT.py”. MQTT och MQTTS skiljer sig från OpenSSL.
 • Öppna QIoT Suite Lite och leta efter “Anslut en enhet” för att använda MQTT. Välj MQTT och klicka på “Nästa”.
 • Ladda ner filen JSON och ladda upp den till din mapp “res” i Arduino Yun.
 • För att köra din python-kod öppnar du din terminal och anger följande kommando:
  root@arduino:~# python QNAPIoT_Python_Test_MQTT.py eller
  root@arduino:~# python QNAPIoT_Python_Test_MQTTS.py

3.4.2 HTTP

 • Leta efter exempelkoden “QNAPIoT_Python_Test_HTTP.py”.
 • Kör den med:
  root@arduino:~# python QNAPIoT_Python_Test_HTTP.py

Lektion 4: Integrera Power BI

4.1 Få ditt första Power BI-konto

Registrera ett gratis PowerBI-konto på https://powerbi.microsoft.com/en-us/


Efter registreringen kommer du att se följande sida:

4.2 Ställ in din strömmande datauppsättning API

 • Gå till “Datauppsättning -> Strömmande datauppsättning” i den vänstra menyn och klicka på “+ Lägg till strömmande datauppsättning” i det övre högra hörnet.
 • Välj “API” som din datakälla och klicka på “Nästa”.
 • Definiera dina värden från streamen och du får ett JSON-resultat i textrutan. Vi använder denna JSON-kod för att skicka data till applikationen IoT. Klicka på “Skapa” för att slutföra.
 • När du väl har skapat din dataström får du en REST API URL som IoT-applikationer kan anropa med POST-förfrågningar för att skicka din livedata till den strömmande datauppsättningen som du har skapat.

4.3 Konfigurera Node-RED:s noder i IoT

 • Skapa en IoT-applikation i QIoT Suite. Följande är ditt första Node-RED-flöde och sedan kan du börja skapa ditt eget IoT-flöde. Du kan lära dig mer om Node-RED på https://nodered.org/
 • Innan du börjar skicka livedata till Power BI. Vi behöver en ”funktionsnod” för att konvertera IoT-data till en strömmande datauppsättning. Här kan du ersätta msg.payload till din JSON-datauppsättning.
 • Vi behöver en ”http request”-nod till att hjälpa oss att skicka livedata till Power BI. Dra och släpp ”http request”-noden och anslut till slutet av ”funktionsnoden”.
 • Kopiera och klistra in REST API URL som du fick från Power BI-panelen och ställ in http method till POST. Klicka på “Distribuera” för att spara ändringarna.
 • Ditt röda Node-RED-flöde kommer att se ut som nedan.

4.4 Lägg till paneler för att visa realtidsdata

 • Gå till “Kontrollpaneler +” för att skapa din första kontrollpanel och klicka sedan på “+ Lägg till panel” för att konfigurera widgeten.
 • Välj “ANPASSA STRÖMMANDE DATA” och klicka sedan på “Nästa”.
 • Välj datauppsättningar och klicka på “Nästa”.
 • Du kommer att ha en strömmande datauppsättning att jobba med och du kan få en realtidsmätare som ser ut som följande.
Lanseringsdatum: 2017-05-12
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.