QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Anslut Arduino Yun till QNAP NAS via QIoT Suite Lite

Kom igång med Arduino Yun (Python)

I den här handledningen får du lära dig grunderna i att arbeta med Arduino Yun (som kör Linux). Du får sedan lära dig om hur du sömlöst ansluter dina enheter till QNAP NAS med QIoT Suite Lite. Detta exempel använder DHT11 fukt och temperatursensor.

1. Konfigurera dina enheter

1.1 Ladda ner Arduino IDE

1.2 Konfiguera och testa dina enheter

Om det här är första gången du använder Arduino Yun måste du följa ett par steg för att montera den.

 • Anslut Arduino Yun till din PC med USB.
 • Öppna din Arduino IDE och leta upp ett Blinkexempel.
 • Konfigurera din panel:
 • Konfigurera din port:
 • Verifiera och ladda upp ditt Blinkexempel till Arduino Yun
 • Efter att du har laddat upp din kod till Arduino Yun, se på din Arduino Yun och du bör se att L13 blinkar:
 • Anslut din sensor DHT11 till “Jord”, “5 V” och “Pin 2(Digital)” på Arduino Yun.

1.3 Hämta IP-adresserna för din Arduino Yun

 • Tryck och håll ner återställningsknappen för Wi-Fi i 5 sekunder.
 • Gå till dina Wi-Fi-inställningar och välj "Arduino-Yun-XXXXXXX" (där “XXXXXXX” är MAC-adressen för din Arduino Yun).
 • Öppna din webbläsare och gå till “http://192.168.240.1” eller “http://arduino.local”. Standardlösenordet är ”arduino”.
 • Slutför din panelinställning och länka din Arduino Yun till den router som du använder. Hoppa över “API-inställning” och klicka på ”spara”.
 • Ändra ditt Wi-Fi-nätverk på din PC till din router och nu kommer din NAS och Arduino att vara på samma nätverk.

1.4 Installera utvecklingsverktyg för din Arduino Yun

 • Öppna en terminal från http://arduino.local
 • Logga in med användarnamnet "root" och ditt lösenord. Standardlösenordet är ”arduino”.
 • Installera biblioteken PIP och MQTT genom att ange följande kommandon.

2. Skapa din enhet i QIoT Suite Lite

2.1 Installera QIoT Suite Lite

 • QIoT Suite Lite kan installeras från App Center.
 • Starta och logga in i QIoT Suite Lite. Standardlösenord och användarnamn är "admin".

2.2 Skapa en ny IoT-applikation

IoT-applikationer är en kombination av Saker, Regler och Kontrollpaneler. Vi rekommenderar att du först skapar en ”Things” i applikationen IoT. Den här IoT-applikationen låter dig hålla reda på alla enheter som är anslutna till din NAS.

Regler gör det möjligt att bygga IoT-applikationer som samlar, bearbetar, analyserar och åtgärdar data som har genererats av anslutna enheter. Regler kan gälla för data från en eller flera enheter och kan ta en eller flera åtgärder parallellt.

Alla dessa element ger användaren en komplett applikationsmiljö med IoT.

Om det här är första gången du använder QIoT Suite Lite, klicka på "Quick Setup Wizard" för att starta snabbinstallationsguiden. Klicka på Next efter att du har läst introduktionen.

 

 • Skapa en ny IoT applikation
  • Ange IoT-applikationsnamn (till exempel: "app_1").
  • Regel- och Dashboard-namnet genereras automatiskt baserat på IoT-applikationsnamnet.
  • Klicka på "Next".
 • Klicka på ”+ Add” för att lägga till applikationens enhet.
 • Klicka på "+Add", I "Add Things":
  • Ange ett namn på resursen (till exempel: "arduino") och ange enhetens information (t.ex. serienummer och tillverkare) i ”Add attribute”.
  • Om din enhet redan stöds av QIoT (Arduino Yun, Raspberry Pi, Edison och Linkit 7688 (Duo)), välj en fördefinierad Thing Type.
  • Klicka på ”Add.
 • Ange IP-adressen, användarnamnet och lösenordet för dina enheter och klicka sedan på ikonen Anslut. QIoT Suite Lite kontrollerar anslutningen med enheten. När anslutningen har verifierats, klicka på Nästa.
 • I ”Resurser”, Klicka på ”Lägg till resurser".
 • I ”Lägg till saker resurser”:
  • Ange namnet och ID-numret för sensorn i Resursnamn och Resurs-ID. Observera att Resurs-ID kommer att användas för att skapa ett Ämne i QIoT Broker. Detta ID bör vara unikt för enheten och inga dubbletter tillåts för samma enhet.
 • I ”API Nycklar”:
  • Om du vill bädda in QIoT-menyns widgets till webbsidor eller komma åt QIoT APIs från program från tredje part, gå till fliken API-nycklar och klicka på ”Generera ny API nyckel. Klicka på "Done".
 • Din IoT-applikation skapas nu. Exempelkoder för node.js och relaterade filer (certifikat, resursinformation) laddas upp till den angivna sökvägen på din enhet.
 • Ett exempel på en kontrollpanel kommer att skapas.
 • Gå till fliken Regler för att definiera flödet eller regler för hur man bearbetar datan som skickas från enheten och hur man presenterar dem i en kontrollpanel.

3. Anslut din enhet till QIoT Suite Lite med MQTTS

3.1 Kör testkod

 • Öppna terminalapplikation (till exempel: PuTTY) på din PC. Anslut till din enhet med SSH och skriv in den mapp där testkoden lagras (till exempel: (t.ex.,/hem/root/bunt).
 • För att installera testkod-beroendet, ange kommandot som följer:
 • Kör testkod
 • Enheten skickar ett meddelande till ämnet ”temp" (eller det ämne du definierade).

3.2 Ett annat protokoll

 • Klicka på "Anslut till en enhet".
 • Du kan välja ett annat protokoll.
 • Anslut till din enhet med SSH och ange följande kommandon:

4. Integrera Power BI

4.1 Få ditt första Power BI-konto

 • Registrera ett gratis PowerBI-konto på https://powerbi.microsoft.com/en-us/
 • Efter en sekvens av registrering kommer sidan att leda dig till under sidan, du kan trycka på "Min arbetsyta" och "Hoppa över nu" -knappen kommer att visas. Du kan klicka på "hoppa över nu" för att starta skapa dataset.

4.2 Ställ in din strömmande datauppsättning API

 • Skapa "Datasets"
  • Klicka på "Create" i det övre högre hörnet
  • Klicka på "Streaming dataset"
 • Välj ”API” som din datakälla, klicka sedan på "Next”.
 • Definiera dina värden från streamen (dvs., temp, max, min) och du får ett JSON-resultat i textrutan. Vi använder denna JSON-kod för att skicka data till QloT Suite Lite. Klicka på “Create” för att slutföra.
 • När du väl har skapat din dataström får du en REST API URL som IoT-applikationer kan anropa med POST-förfrågningar för att skicka din livedata till den strömmande datauppsättningen som du har skapat.

4.3 Konfigurera Node-RED:s noder i IoT appliaktion

 • Skapa en IoT-applikation i QIoT Suite.
 •  Följande är ditt första Node-RED-flöde och sedan kan du börja skapa ditt eget IoT-flöde. Du kan lära dig mer om Node-RED på https://nodered.org/
 • Innan du börjar skicka livedata till Power BI. Vi behöver en "funktion" nod för att konvertera IoT data till ett streaming data dataset. Här kan du ersätta msg.payload till ditt JSON dataset.
 • Funktionskod som följer:
 • Vi behöver en ”http request” nod för att hjälpa oss att driva live data till Power BI. Dra och släpp ”http request”-noden och anslut till slutet av ”funktionsnoden”.
 • Kopiera och klistra in REST API URL som du fick från Power BI-panelen och ställ in http method till POST. Klicka på “Deploy” för att spara ändringarna
 • Ditt röda Node-RED-flöde kommer att se ut som nedan.

4.4 Lägg till paneler för att visa realtidsdata

 • Skapa "Dashboard"
  • Klicka på ”Create” i skärmens övre vänstra hörn
  • Och klicka sedan 私å "Dashboard"
  • Ange menyns namn och klicka på ”Skapa” för att slutföra skapa meny.


 • Klick på ”Add tile”I skärmens övre högra hörn
 • Välj “CUSTOM STREAMING DATA” och klicka sedan på “Next”.
 • Välj datauppsättningar och klicka på "Next".
 • Välj visualiseringstyp (t.ex. mätare) och ställ in värde, min. och max.värde.

  Du kommer att ha en strömmande datauppsättning att jobba med och du kan få en realtidsmätare som ser ut som följande.

Besök QNAP github för QIoT Suite Lite-testkod "QNAP-Github"

Lanseringsdatum: 2017-10-30
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.