QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Windows har inte åtkomst till SMB-resurser på en NAS när SMB-signering är aktiverad (”RequireSecuritySignature=1”). Hur kan jag åtgärda det här problemet?

SMB-signering kan aktiveras i Windows genom att ställa in registernyckeln ”RequireSecuritySignature” till 1. Efter att SMB-signering är aktiverad kan Windows inte ansluta till SMB-resurser på en QNAP NAS.
För att kringgå det här problemet, öppna Powershell på Windows-klienten och kör följande kommando för att avaktivera ”secure negotiate”:

Set-ItemProperty -Path
"HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters" RequireSecureNegotiate -Value 0 –Force

 

För mer information se: https://support.microsoft.com/en-us/help/2686098/-system-error-2148073478,-extended-error,-or-invalid-signature-error-message-on-smb-connections-in-windows-server-2012-or-windows-8

Lanseringsdatum: 2017-03-13
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com