QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför visas meddelandena ”Agent has problem” (det har uppstått problem med agenten) och ”Collect system log has problem” (det har uppstått problem med insamling av systemloggen)? Eller varför rapporteras en QNAP-NAS att vara nedkopplad när den är uppkopplad?

Tillämpade modeller:

Svar:

Orsaken till att meddelandet visas kan vara någon av följande:

  1. Din nätverksmiljö innehåller en brandvägg som blockerar någon av portarna 6600, 6606, 6621 eller 6623.
  2. IP-adressen för Q'center har ändrats och har inte återställts automatiskt.
  3. IP-adressen för agenten har ändrats och har inte återställts automatiskt.
  4. IP-adresserna för Q'center och agenten ändrades samtidigt.
  5. QNAP-NAS-enheten fungerar inte normalt så att agenten blivit instabil.

Gör enligt följande för att lösa dessa problem:

  1. Konfigurera brandväggsinställningarna.
  2. Gå till den hanterade QNAP-NAS-enheten, öppna agenten och tilldela om Q'centers IP-adress manuellt.
  3. Gå till den hanterade QNAP-NAS-enheten, inaktivera agenten och aktivera den sedan på nytt igen.
  4. Kontrollera att QNAP-NAS-enheten fungerar normalt, ta bort QNAP-NAS-enheten från Q'center, ta bort Q'center Agent manuellt från QNAP-NAS-enheten och lägg till QNAP-NAS-enheten på nytt igen för att installera om Q'center Agent. (Lägg märke till att QNAP-NAS-enhetens historikposter inte kommer att behållas.)
Lanseringsdatum: 2016-02-03
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com